Cộng Đồng Kĩ Sư Cơ khí CAD/CAM Số 1 Việt Nam| Kĩ Sư 4CHaUI | CAD/CAM/CAE-CNC Engineer

Full Version: [Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box Inventor
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 11


1. Tổng kết hoạt động tháng 10:

- Tổ chức test Sketch 2D cho toàn Hội.
- Tổ chức Ngày Phụ Nữ Việt Nam cho các thành viên nữ trong Hội.
- Các lớp trong Box hoàn thành xong 2/3 Modun 3D Model, dự kiến đến ngày 11/11 kết thúc.
- Xuất hiện các thành viên không làm bài tập, nộp thiếu bài tập rải rác liên tục 1-3 buổi.
- Thiết chặt kỉ luật đối với các thành viên không chuẩn bị bài trước buổi học.

2. Định hướng hoạt động tháng 10:

- Sau ngày 11/11 tổ chức luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi test 3D.
- Các lớp tự tổ chức các buổi offline học chuyên ngành cho các thành viên.
- Tổ chức 1 buổi đi chơi ngoại khóa cho các thành viên K12.
- Thành viên Inventor K11 làm phong trào xuất bản vẽ, tạo thư viện bản vẽ cho diễn đàn.

Dưới đây là bản báo cáo cụ thể: https://drive.google.com/open?id=1Ds7iNF...Fx7esaFzJk
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 12


1. Tổng kết hoạt động tháng 11:

- Box Inventor đã hoàn thành xong Modun 3D Model.
- Toàn Hội tổ chức buổi test 3D Model vào ngày 20/11.
- Các thành viên Hội tham gia buổi đi tham quan Lăng Bác vào ngày 25/11.
- Box đã chuyển sang Modun tiếp theo là Assembly và đã hoàn thành được 2 buổi.

2. Định hướng hoạt động tháng 12:

- Tiếp tục tìm hiểu về Modun Assembly và dự kiến hoàn thành trước tháng 12.
- Song song việc học phần mềm các lớp độc lập tổ chức các buổi giúp đỡ thành viên K12 chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần.
- Thành viên Inventor K11 ôn tập chuẩn bị thi kết thúc học phần.

Dưới đây là bản báo cáo cụ thể: https://drive.google.com/open?id=1EbdniK...8eD63LadP4
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 01/2019


1. Tổng kết hoạt động tháng 12:

- Box Inventor đã hoàn thành xong Modun Assembly và Inventor Studio.
- Giảm buổi học xuống còn 1 buổi/tuần do trùng lịch thi kết thúc học phần.

2. Định hướng hoạt động tháng 12:

- Chuyển sang Modun Presentation và Drawing dự kiến hoàn thành trước ngày 27/01.
- Các lớp tổ chức làm thẻ thành viên cho các thành viên K12.
- Tổ chức cuộc thi "Tìm Kiếm Tài Năng Trẻ 4C HaUI".

Dưới đây là bản báo cáo cụ thể: https://drive.google.com/open?id=1tkRUMn...uD45vKTQFs
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 01-02 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 03/2019


1. Tổng kết hoạt động tháng 01-02:

- Box Inventor đã hoàn thành xong modun Inventor Studio và Bóc tách bản vẽ.
- Các thành viên trong Box tham gia cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng Trẻ 2019.
- Box hoàn thành xong modun Drawing trong tháng 2 và đang học phần 3D Sketch.

2. Định hướng hoạt động tháng 03:

- Chuyển sang modun Design như lộ trình, dự kiến hoàn thành xong modun trong tháng 3 tới.
- Các thành viên tổ chức các nhóm tham gia ôn thi Kỹ Năng Nghề CADD.

Dưới đây là bản tổng kết chi tiết của Box: https://drive.google.com/open?id=1iKgznV...KfTjJi3BPu
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 04/2019


1. Tổng kết hoạt động tháng 03:

- Box Inventor đã hoàn thành xong modun Design.
- Các thành viên trong Box tham gia cuộc thi "Sáng chế sản phẩm thực tế"

2. Định hướng hoạt động tháng 04:

- Chuyển sang modun Sheet metal, dự kiến kết thúc trong 1-2 tuần tới.
- Các thành viên tập trung ôn tập phần mềm, kiến thức chuyên ngành phục vụ thi kết thúc học phần.

Dưới đây là bản tổng kết chi tiết của Box: https://drive.google.com/open?id=1UgiWA5...aFX3RZFj0f
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 05/2019


1. Tổng kết hoạt động tháng 04:

- Box Inventor đã hoàn thành xong modun Sheet Metal và đã kết thúc lộ trình học.
- Các thành viên hướng dẫn và thành viên K12 tập trung ôn thi kết thúc học phần vào cuối tháng 4, đầu tháng 5.

2. Định hướng hoạt động tháng 05:

- Tổ chức bài test cuối khóa cho các thành viên.
- Duy trì ôn tập sau bài test, mở rộng kiến thức phần mềm tìm hiểu.
- Các thành viên tham gia chuẩn bị cho sinh nhật Hội.

Dưới đây là bản tổng kết chi tiết của Box: https://drive.google.com/open?id=1Dv1_M2...552F-wvVxo
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 06/2019


1. Tổng kết hoạt động tháng 05:

- Tổ chức test cuối khóa cho các thành viên tuy nhiên kết quả thực sự chưa được tốt.
- Kết thúc khóa học Inventor cơ bản.
- Thành viên box tham gia các hoạt động chuẩn bị sinh nhật Hội.
- Thành viên tham gia cuộc thi "Thiết kế máy", kết quả cuộc thi chưa cao.

2. Định hướng hoạt động tháng 06:

- Tổ chức lớp "Rèn luyện thành viên đứng giảng K12".

Dưới đây là bản tổng kết chi tiết của Box: https://drive.google.com/open?id=189eoHD...NO_Xpf9Ol_
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 07/2019


1. Tổng kết hoạt động tháng 06:

- Tổ chức nhóm "Rèn luyện thành viên đứng giảng K12".
- Sĩ số nhóm gồm 11 thành viên.
  Thành viên phụ trách gồm: 
1. Tạ Xuân Đông
2. Lê Phát Viên
3. Phạm Minh Tú
- Tổ chức thành công sự kiện Sinh nhật 4CHaUI lần thứ 10.

2. Định hướng hoạt động tháng 07:

- Tiếp tục đẩy mạnh nhóm "Rèn luyện thành viên đứng giảng K12".
- Hoạt động ôn tập thi kết thúc học phần kì phụ vào cuối tháng 07.

Dưới đây là bản tổng kết chi tiết của Box: https://drive.google.com/open?id=1fC4-e4...iPuTqf84Gt
[Image: OXnKrpW.png]


Anh đã nhận báo cáo:
có 1 vài nội dung như sau
- Cách giải quyết ko liên quan đến vấn đề nhắc đến. các vấn đề nhắc đến không có cách giải quyết...
- Chưa có báo cáo tình hình của đứng giảng?
- Mục tiêu ban đầu ntn?. tối thiểu ra sao?? hết tháng 7 sẽ có kỹ năng gì???
(07-02-2019, 12:34 PM)Hồng Sơn Wrote: [ -> ][Image: OXnKrpW.png]


Anh đã nhận báo cáo:
có 1 vài nội dung như sau
- Cách giải quyết ko liên quan đến vấn đề nhắc đến. các vấn đề nhắc đến không có cách giải quyết...
- Chưa có báo cáo tình hình của đứng giảng?
- Mục tiêu ban đầu ntn?. tối thiểu ra sao?? hết tháng 7 sẽ có kỹ năng gì???

Cám ơn anh, em sẽ bổ sung và sửa lại phù hợp anh nhé!
Pages: 1 2 3 4 5 6