Cộng Đồng Kĩ Sư Cơ khí CAD/CAM Số 1 Việt Nam| Kĩ Sư 4CHaUI | CAD/CAM/CAE-CNC Engineer

Full Version: [Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box Inventor
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 05/2021

Em xin thay mặt box Inventor tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 08/2021 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 09/2021:

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 08/2021
- Các thành viên tiếp hoàn thành khóa rèn luyện đứng giảng Invenotr K14
- Xét tuyển chuyển giao mod Inventor
II. Kế hoạch Box tháng 09/2021
- Chuẩn bị công việc đứng giảng cho K15
- Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh box Inventor
Link PDF chi tiết : https://drive.google.com/drive/folders/1...L9mNnCj15i
Em xin thay mặt box Inventor tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 08/2021 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 09/2021:

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 09/2021
- Hoàn thành công tác tuyển sinh khóa mới
- Bắt đầu thực hiện sắp xếp lớp
- Đi vào hoàn thiện giáo án và bài tập
II. Kế hoạch Box tháng 10/2021
- Hoàn thiện việc chia lớp cho học viên
- Chuẩn bị cho công tác giảng dạy cho khóa mới
Link PDF chi tiết : https://drive.google.com/file/d/1FwawTpN...sp=sharing
Báo cáo tình hình tháng 10-2021
Đưa ra định hướng tháng 11-2021
Box Inventor
- Hoạt động số lượng thành viên:
+ 8 talk
+ Sĩ số: 41/51
+ Nhà phát minh 1: 09/12 thành viên
+ Inventor 2: 10/12 thành viên.
+ Nhà phát minh 3: 15/12 thành viên.

+ Inventor 4: 10/12 thành viên.
- Nội dung
+ Hoàn thành tuyển thành viên: nhận thành viên, chia lớp, nhận đứng giảng, ...
+ Hoàn thành Sketch module và đi đúng lộ trình đã được dựng sẵn.
+ Hoàn thành kế hoạch hộp lưu trữ Solidworks.
+ Hoàn thành bài kiểm tra Sketch.
II. Kế hoạch hộp tháng 11 - 2021
- Ôn tập lại mô-đun Sketch and test lại.
- Chuyển sang mô hình 3D và tiếp tục đi theo lộ trình.
- Giải quyết vấn đề phát sinh.
Link file báo cáo:  https://drive.google.com/file/d/1IMqPAz1...sp=sharing
Em xin chân thành cảm ơn!
Báo cáo tình hình tháng 11-2021
Đưa ra định hướng tháng 12-2021
Box Inventor
I. Các nội đã triển khai trong tháng 11 - 2021
- Hoạt động số lượng thành viên:
+ Đứng giảng 8/8
+ Sĩ số: 33/51
+ Inventor 1: 07/12 thành viên
+ Inventor 2: 09/12 thành viên.
+ Inventor 3: 08/12 thành viên.

+ Inventor 4: 09/12 thành viên.
- Nội dung
+ Hoàn thành 3D model
+ Hoàn thành việc chào mừng ngày 20/11
II. Kế hoạch hộp tháng 12 - 2021
- Ôn tập lại 3D model chuẩn bị cho test 3D model
- Chuyển sang học Assembly
- Giải quyết vấn đề phát sinh.
Link file báo cáo: https://drive.google.com/file/d/1_4xXfUQ...sp=sharing
Em xin chân thành cảm ơn!
Báo cáo tình hình tháng 12-2021
Đưa ra định hướng tháng 01-2022
Box Inventor
I. Các nội đã triển khai trong tháng 12 - 2021
- Hoạt động số lượng thành viên:
+ Đứng giảng 9/10
+ Sĩ số: 26/51
+ Inventor 1: 05/12 thành viên
+ Inventor 2: 07/12 thành viên.
+ Inventor 3: 07/12 thành viên.

+ Inventor 4: 07/12 thành viên.
- Nội dung:
+ Hoàn thành việc chia sẻ Lắp ráp và phân rã
+ Hoàn thành test Lắp ráp và phân rã
+ Triển khai học về bản vẽ
II. Kế hoạch hộp tháng 01-2022
- Ôn tập hoàn thành việc chia sẻ về Bản vẽ
- Triển khai cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ (mục tiêu 100%)
- Hỗ trợ thành viên trong kỳ thi sắp tới với các hoạt đôn
- Giải quyết vấn đề phát sinh
Link file báo cáo: https://drive.google.com/file/d/1Y2D2goD...sp=sharing
Em xin chân thành cảm ơn!
Báo cáo tình hình tháng 01-2022
Đưa ra định hướng tháng 02-2022
Box Inventor
I. Các nội đã triển khai trong tháng 01 - 2022
- Hoạt động số lượng thành viên:
+ Đứng giảng 10/10
+ Sĩ số: 16/51
- Nội dung
+ Hoàn thành cuộc thi TKTNT
II. Kế hoạch hộp tháng 02 - 2022
- Bắt đầu khóa học nâng cao
- Chia số thành viên còn lại thành 2 lớp lớn để tập trung lực lượng đứng giảng
Box Inventor gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả những thành viên đã, đang và sẽ tiếp tục hoạt động tại Hội. Và những người luôn ủng hộ, theo dõi, quan tâm đến Box. Chúc tất cả mọi người cùng gia đình một năm mới luôn khỏe mạnh, gặt hái được nhiều thành công trong năm mới, hoàn thành tất cả mục tiêu đã đề ra.
Em xin chân thành cảm ơn!
Báo cáo tình hình tháng 02-2022
Đưa ra định hướng tháng 03-2022
Box Inventor
I. Các nội đã triển khai trong tháng 02 - 2022
- Hoạt động số lượng thành viên:
+ Đứng giảng 09/10
+ Sĩ số: 16/51
- Nội dung:
+ Triển khai khóa học nâng cao
+ Bắt đầu để thành viên được làm quen với việc tự thiết kế
II. Kế hoạch hộp tháng 03 - 2022
- Tiếp tục khóa học nang cao
- Đẩy mạnh siết chặt ý thức của box Inventor
- Động viên tinh thần các anh em càng ngày càng gắn kết
- Sẽ thay đổi lộ trình bám sát theo ý thức học tập của box Inventor
- Sẽ định hướng bóc theo phương châm " chậm mà chắc" chú trọng hơn vào chất lượng bài tập của thành viên

Em xin chân thành cảm ơn!
Báo cáo tình hình tháng 02-2022
Đưa ra định hướng tháng 03-2022
Box Inventor
I. Các nội đã triển khai trong tháng 03 - 2022
- Hoạt động số lượng thành viên:
+ Đứng giảng 09/10
+ Sĩ số: 13/51
- Nội dung:
+ Triển khai khóa học nâng cao
+ Bắt đầu để thành viên được làm quen với việc tự thiết kế
II. Kế hoạch học tập tháng 04 - 2022
- Tiếp tục khóa học nâng cao
- Đẩy mạnh siết chặt ý thức của box Inventor
- Động viên tinh thần các anh em càng ngày càng gắn kết
- Sẽ thay đổi lộ trình bám sát theo ý thức học tập của box Inventor
- Sẽ định hướng bóc theo phương châm " chậm mà chắc" chú trọng hơn vào chất lượng bài tập của thành viên

Em xin chân thành cảm ơn!
Báo cáo tình hình tháng 04-2022
Đưa ra định hướng tháng 05-2022
Box Inventor
I. Tổng kết hoạt động box tháng 04 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 8 đứng giảng
+ 12 thành viên đang học
- Nội dung
+ Tiếp tục thực hiện lộ trình học tập đã đề ra.
+ Học tập trực tiếp.
+ Tinh thần của thành viên học tập và đứng giảng đã được cải thiện hơn.
II. Kế hoạch box tháng 05 - 2022
+ Tiếp tục học tập theo lộ trình.
+ Chuẩn bị hoàn thành khóa học nâng cao.
Báo cáo tình hình tháng 06-2022
Đưa ra định hướng tháng 07-2022

Box Inventor
I. Các nội đã triển khai trong tháng 06 - 2022
- Hoạt động số lượng thành viên:
+ Đứng giảng 08/10
+ Sĩ số: 12/51
- Nội dung:
+ Triển khai việc đăng ký khóa đứng giảng K15

+ Xây dựng lộ trình khóa đứng giảng
II. Kế hoạch hộp tháng 07 - 2022
- Triển khai khóa đứng giảng
- Chuẩn bị xét tuyển moderator mới

Em xin chân thành cảm ơn!
Pages: 1 2 3 4 5 6