Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box Solidworks

#41
Báo cáo tình hình tháng 06-2022
Đưa ra định hướng tháng 07-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 06 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 7 đứng giảng
+ Solidworks 1: 5 thành viên
+ Solidworks 2: 12 thành viên
- Nội dung
+ Triển khai đăng ký khóa rèn luyện đứng giảng box Solidworks.
II. Kế hoạch box tháng 07 - 2022
+ Học tập khóa học đứng giảng.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-06.pdf (Size: 434.01 KB / Downloads: 6)
Reply
#42
Báo cáo tình hình tháng 07-2022
Đưa ra định hướng tháng 08-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 07 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 7 đứng giảng.
+ Nhóm rèn luyện đứng giảng Box Solidworks K15: 12 thành viên.
- Nội dung:
+ Hoàn thành đăng ký khóa rèn luyện đứng giảng box Solidworks.
+ Thực hiện lộ trình đã xây dựng cho khóa.
II. Kế hoạch box tháng 08 - 2022
+ Tiếp tục học tập khóa học đứng giảng.
+ Xét tuyển Mod Solidworks K15.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-07.pdf (Size: 437.34 KB / Downloads: 5)
[-] The following 3 users say Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • Nguyễn Thị Bích Ngọc_4CHaUI, Nguyễn Viết Đại_4CHaui, Trần Danh Lưu_4CHaUI
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)