Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box Solidworks

#1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 VÀ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 11 của Box Solidworks

I. Tổng kết Box trong tháng 10.
- Thành viên hiện tại của box là 60 bạn.
- Tháng vừa qua  box đã thực hiện  tổ chức test sketch 2D cho toàn bộ học viên K12 cùng các Box NX, Creo, Inventor và Catia.
- Về lộ trình: đã đi xong phần sketch và học được 4 buổi feature.
- Đã triển khai phương pháp check bài tập bằng khối lượng.
- Quay và công khai video giới thiệu bản thân.
 

II. Bản kế hoạch Box trong tháng 11.
-  Học xong phần feature và cùng box Inventor tổ chức test 3D feature: dự kiến cuối tháng.
- Tăng bài tập về nhà để rèn luyện kỹ năng.
- Tăng hoạt động nhóm cho các thành viên cũng như đứng giảng
   
Dưới đây là bản tổng kết đầy đủ của MOD:
https://drive.google.com/open?id=1ZtkBim..._wjb-gx96Q
Reply
#2
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 VÀ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 12 của Box Solidworks

I. Tổng kết Box trong tháng 11.
-Thành viên hiện tại của box là 46 bạn giảm 14 bạn so với tháng trước.
-Về lộ trình: đã đi xong phần feature và đã đi được 2 buổi phần assembly.
-Cùng các box phần mềm còn lại tổ chức bài test 3D feature cho các bạn k12 và Box đã đạt được 1 giải nhất và 1 giải nhì.
-Hoạt động ngoại khóa: Đạp xe thăm lăng Bác và dựng lại mô hình chùa một cột trên phần mềm Solidworks.
II. Bản kế hoạch Box trong tháng 12.
-Về lộ trình:
 +Đi xong phần cơ bản của modul assembly với mục đích chính là giúp các bạn có thể lắp ghép và mô phỏng được một số cơ cấu máy.
 +Giảm số buổi học phần mềm từ 2 buổi xuống còn 1 buổi trên 1 tuần, buổi còn lại sẽ tự ôn tập hoặc ôn thi.
-Các lớp sẽ tự tổ chức các buổi ôn thi sao cho phù hợp.
-Xem xét lại các thành viên đạt điểm thấp trong phần test 3D feature.
Dưới đây là bản tổng kết đầy đủ của MOD:
https://drive.google.com/open?id=1RH_N0D...zIAbR9llrS
[-] The following 3 users say Thank You to Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI for this post:
  • Phong Ck7-k11_Kisu4CHaUI, Toanck7_Kisu4CHaUI, trinhquanghuy_4chaui
Reply
#3
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 VÀ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 1 NĂM 2019 CỦA Box Solidworks

I. Tổng kết Box trong tháng 12.
-Thành viên hiện tại của box là 39 bạn giảm 7 bạn so với tháng trước.
-Về lộ trình: đã đi xong phần Assembly và đã đi được 4 buổi bóc tách bản vẽ.
-Giảm lộ trình học từ 2 buổi xuống còn 1 buổi trên 1 tuần, buổi còn lại tổ chức ôn thi cho anh em trong box.

II. Bản kế hoạch Box trong tháng 1.
-Về lộ trình:
 +Duy trì 2 buổi trên 1 tuần như lúc ban đầu
 +Đi nốt phần bóc tách bản vẽ và kết thúc phần Drawing
-Triển khai cuộc thi tìm kiếm tài năng của hội
Dưới đây là bản tổng kết đầy đủ của MOD:
https://drive.google.com/open?id=1I03HL0...QJOmyNB0dz
[-] The following 3 users say Thank You to Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI for this post:
  • Hoàng Sa, Hoàng TP, Nguyễn Ba-4CHAUI
Reply
#4
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1+2 VÀ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA Box Solidworks

I. Tổng kết Box trong tháng 1+2.
-Thành viên hiện tại của box là 30 bạn giảm 9 bạn so với tháng trước.
-Về lộ trình: đã đi xong module surface
-Tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng của hội.

II. Bản kế hoạch Box trong tháng 3.
-Về lộ trình:
 +đi xong module Weldment
-Mời ban lãnh đạo xuống các lớp
Dưới đây là bản tổng kết đầy đủ của MOD:

https://drive.google.com/open?id=1Z2j1O4...s_lUy1XY4A
[-] The following 5 users say Thank You to Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI for this post:
  • , , ngoquangtrong_kysu4CHaUI, Toanck7_Kisu4CHaUI, Trần Quốc Phương
Reply
#5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 VÀ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 4 NĂM 2019 CỦA Box Solidworks

I. Tổng kết Box trong tháng 3.
-Thành viên hiện tại của box là 28 bạn giảm 2 bạn so với tháng trước.
-Về lộ trình: đã đi xong module weldment.
II. Bản kế hoạch Box trong tháng 4.
-Về lộ trình:
 +đi xong module Sheetmetal, cố gắng kết thúc khóa solidworks cơ bản.
-Họp đứng giảng Solidworks K11 cho lộ trình mới

Dưới đây là bản tổng kết đầy đủ của MOD:
https://drive.google.com/open?id=1gjfiNF...7R9JAu1uBF
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI for this post:
  •
Reply
#6
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 VÀ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA Box Solidworks

I. Tổng kết Box trong tháng 4.
-Thành viên hiện tại của box là 27 bạn
-Về lộ trình: đã đi xong module Sheetmetal , Moldtool.
-Giảm còn 1 buổi/tuần vào thời gian ôn thi
-Đã tổ chức thành công buổi họp đứng giảng solidworks
II. Bản kế hoạch Box trong tháng 5.
-Về lộ trình:
 +kết thúc khóa solidworks cơ bản.
 +test cuối khóa.
-tuyển thành viên lớp đứng giảng solidworks k12

-tăng sản phẩm thực tế để chuẩn bị dần cho việc chuẩn bị xét tuyển thành viên k13
Dưới đây là bản tổng kết đầy đủ của MOD:
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
[-] The following 3 users say Thank You to Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI for this post:
  • , Hồng Sơn, Đàm Văn Tuấn
Reply
#7
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 VÀ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA Box Solidworks

I. Tổng kết Box trong tháng 5.
-Thành viên hiện tại của box là 27 bạn 
-Về lộ trình: đã đi xong các module cơ bản của phần mềm Solidworks
-Tháng vừa rồi học được 2 buổi.
-Tổ chức bài thi test cuối khóa.
-Tham gia cuộc thi thiết kế máy chào mừng sinh nhật hội.
-Đăng kí tham gia khóa rèn luyện đứng giảng cho anh em K12.
II. Kế hoạch Box trong tháng 6.
-Triển khai khóa rèn luyện đứng giảng Solidworks k12
Dưới đây là bản tổng kết đầy đủ của MOD:
https://drive.google.com/open?id=1nK7w1l...UAEYsdBEdR
[-] The following 2 users say Thank You to Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI for this post:
  • , Đức Ninh
Reply
#8
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 VÀ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA Box Solidworks

I. Tổng kết Box trong tháng 6 .
-Thành viên hiện tại của khóa đứng giảng k12 là 9/11 bạn
-Về lộ trình: đã đi được 3 buổi/14 buổi.
II. Kế hoạch Box trong tháng 7.
-Tiếp tục hoàn thiện kĩ năng đứng giảng cho anh em K12.
-Tổ chức test bài test số 1.
Dưới đây là bản tổng kết đầy đủ của MOD:
https://drive.google.com/open?id=1Q9GYdT...DSfYvRcEdX
[-] The following 3 users say Thank You to Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI for this post:
  • , , Phạm Minh Tú
Reply
#9
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 VÀ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 8 của Box Solidworks


I. Tổng kết Box trong tháng 7.
- Thành viên hiện tại của khóa đứng giảng là 8 bạn
- Về lộ trình: đã đi xong lộ trình đề ra
- Đã thực hiện 1 bài test và anh em đã qua hết
II. Kế hoạch Box trong tháng 8.
- Hoàn thành 2 bài test
- Xét mod.
Dưới đây là bản tổng kết đầy đủ của MOD:
https://drive.google.com/open?id=1spNlIG...yev_BZmiCE
[-] The following 2 users say Thank You to Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI for this post:
  • ,
Reply
#10
Báo cáo tình hình tháng 8 và đưa ra định hướng tháng 9 
Box Solidworks
I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 8
-Khóa rèn luyện đứng giảng Solidworks K12:
 + Thành viên hiện tại: 8
 + Hoàn thành bài Test thứ 2
 + Có buổi nói chuyện với Các anh khóa trên
 + Kết thúc khóa rèn luyện đứng giảng
-Hoàn thành xét Mod nhiệm kỳ mới
II. Kế hoạch Box tháng 9
- Kết hợp với các Box khác và Ban Lãnh Đạo hoàn thành tuyển sinh K13
- Tổ chức bắt đầu học tập cho thành viên K13
Dưới đây là bản tổng kết đầy đủ:
https://drive.google.com/open?id=1L4U1a-...nUU5DBAt3f
Thế giới chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng
chỉ thiếu người có thể kiên trì đến cùng
[-] The following 4 users say Thank You to Nguyễn Việt Anh _ 4CHaUI for this post:
  • , Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Hoàng TP, nguyenvanhuy_4chaui
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)