Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box Inventor

#21
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 05 /2020


Em xin thay mặt box Inventor tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 04 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 05:

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 04 - 2020
-Sĩ số Thành viên học tập: 18/2 lớp
-Các hoạt động học tập:
  +Hoàn thành hành module Cable and Hanrness và Sheet metal 4/4 buổi
  +Hoàn thành hành module Dynamic Simulation 4/4 buổi
  +Đã học module Drawing 2 buổi IA và 0 buổi IM

-Hoạt động thêm:
  +Điều chỉnh thời gian học trong các buổi: giữ nguyên 2 buổi trên tuần thay vào đó giảm thời lượng còn 1h-1h30 mỗi buổi.

+Giảm số bài viết tìm hiểu trên diễn đàn cho cả hai lớp.

+Box tham gia sự kiện thể dục thể thao của Hội.
+Triển khai tìm nhân sự và chia sẻ tài liệu chuẩn bị quay video hướng dẫn ôn thi.

II. Kế hoạch Box tháng 05- 2020
-Các hoạt động học tập:
  +Hoàn thành module Drawing và kết thúc khóa học.

Dưới đây là bản tổng kết chi tiết của Box: https://drive.google.com/open?id=1Osg3pj...qAllNk2vQG
Người ta đi theo nơi đâu có sự Dũng Cảm,
và tin nơi đâu có sự Trung Thực.
Reply
#22
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 06 /2020


Em xin thay mặt box Inventor tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 05 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 06:

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 05 - 2020
-Sĩ số Thành viên học tập: 18/2 lớp
-Các hoạt động học tập:
 +Hoàn thành cuộc thi tìm hiểu và thiết kế máy thực tế.
 +Tham gia tổ chức sinh nhật Hội.
-Hoạt động thêm:
 +Đưa các bạn có dự định ứng tuyển mod học hỏi các buổi xét mod của phần mềm cấp cao

II. Kế hoạch Box tháng 06- 2020
-Các hoạt động học tập:
 +Lớp đăng kí lớp rèn luyện đứng giảng khóa K13
 +Triển khai lớp rèn luyện đứng giảng.
-Hoạt động thêm:
 +Tổ chức các buổi học nhóm ôn thi kết thúc học phần.

 +Phát động chia sẻ đồ án, bài tập lớp lên diễn đàn làm nguồn tham khảo các khóa sau.

Link chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1V6Jt3lP...sp=sharing
Người ta đi theo nơi đâu có sự Dũng Cảm,
và tin nơi đâu có sự Trung Thực.
Reply
#23
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 07 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 08 /2020Em xin thay mặt box Inventor tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 07 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 08:

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 07 - 2020
-Sĩ số Thành viên học tập:  14 thành viên 
-Các hoạt động học tập:
+Hoàn thành cuộc thi thiết kế sản phẩm thực tế của Hội lần thứ 2 
+Tham gia buổi xét tuyển Moderator Inventor và Solidworks K13
-Hoạt động thêm:
+Buổi giao lưu sách giữa 2 câu lạc bộ 4CHaUI và VIP

II. Kế hoạch Box tháng 08- 2020
-Các hoạt động học tập:
+Tiếp tục tiến độ của khóa rèn luyện đứng giảng khóa K13
+Triển khai thực hiện kênh youtube riêng cho Box
-Hoạt động thêm:
+Tổ chức các buổi học nhóm ôn thi kết thúc học phần.
+Phát động chia sẻ đồ án, bài tập lớp lên diễn đàn làm nguồn tham khảo các khóa sau.
+Tham gia buổi đá bóng sinh nhật của HIT

[size=medium]Link chi tiết : https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
[-] The following 2 users say Thank You to Trương Văn Thăng_4CHaUI for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Nguyễn Minh Khiêm_4CHaUI
Reply
#24
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 09 /2020

Em xin thay mặt box Inventor tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 08 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 09:

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 08 - 2020
-Sĩ số Thành viên học tập:  14 thành viên 
-Các hoạt động học tập:
+Hoàn thành khóa rèn luyện đứng giảng 
+Thành lập kênh youtube riêng của Box


II. Kế hoạch Box tháng 09- 2020
-Các hoạt động học tập:
+Hoàn thành khóa rèn luyện đứng giảng khóa K13 và chọn những đứng giảng chính cho K14
+Tiếp tục thực hiện kênh youtube riêng cho Box
-Hoạt động thêm:
+Tổ chức các buổi học nhóm ôn thi kết thúc học phần.
+Hạn chế các hoạt động khác do ảnh hưởng của dịch Covid 
[size=medium]Link file mềm : https://drive.google.com/file/d/1ynx8RQu...sp=sharing
[-] The following 2 users say Thank You to Trương Văn Thăng_4CHaUI for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Lê Thanh Hải_4CHaUI
Reply
#25
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 10 /2020

Em xin thay mặt box Inventor tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 09 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 10:

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 09 - 2020
-Sĩ số Thành viên học tập:  14 thành viên
+Thành viên tích cực : Bùi Quốc Việt 
-Các hoạt động học tập:
+Tuyển thành viên K14 : 90 thành viên
+Tuyển chọn thành viên đứng giảng


II. Kế hoạch Box tháng 10- 2020
-Các hoạt động học tập:
+Lộ trình 5 tự tìm hiểu phần mềm
+Tiếp tục thực hiện kênh youtube riêng cho Box


Link chi tiết : https://drive.google.com/file/d/1qaFKOJN...sp=sharing
[-] The following 2 users say Thank You to Trương Văn Thăng_4CHaUI for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Vũ Minh Tuấn_4CHaUI
Reply
#26
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 11 /2020

Em xin thay mặt box Inventor tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 10 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 11:

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 10 - 2020
-Sĩ số Thành viên đứng giảng :  14 thành viên
+Thành viên tích cực : Phan Bá Hiếu , Vũ Minh Tuấn
-Các hoạt động học tập:
+Test đầu khóa cho thành viên K14
+Kết thúc module 2D Sketch

II. Kế hoạch Box tháng 11- 2020
-Các hoạt động học tập:
+ Test 2D Sketch toàn Hội
+ Chuyển sang module 3D Model 
-Hoạt động đời sống : Giao lưu bóng đá giữa các box

Link file mềm: https://drive.google.com/file/d/1gyBW5ev...sp=sharing
Reply
#27
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 12 /2020

Em xin thay mặt box Inventor tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 11 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 12:

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 11 - 2020
-Sĩ số Thành viên đứng giảng :  14 thành viên
-Các hoạt động học tập:
+Test 2D Sketch cho thành viên K14
+Kết thúc module 3D Model

II. Kế hoạch Box tháng 12- 2020
-Các hoạt động học tập:
+ Test 3D Model toàn Hội
+ Chuyển sang module Assembly

Link file : https://drive.google.com/file/d/1eLQQKzj...sp=sharing
Reply
#28
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 01/2021

Em xin thay mặt box Inventor tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 12/2020 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 01/2021:

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 12/2020
-Sĩ số Thành viên đứng giảng :  14 thành viên
-Các hoạt động học tập:
+Test 3D Model cho thành viên K14
+Kết thúc Module Assembly
+Tổ chức hoạt động giao lưu phần mềm 2 Box Inventor và SolidWorks
+Giao lưu đá bóng giữa các lớp trong box

II. Kế hoạch Box tháng 01/2021
-Các hoạt động học tập:
+ Chuyển sang Module Xuất bản vẽ 
+ Thông báo kết quả của bài Test 3D Model

Link PDF chi tiết : https://drive.google.com/file/d/1xAX9H15...sp=sharing
[-] The following 2 users say Thank You to Trương Văn Thăng_4CHaUI for this post:
  • , Kĩ Sư 4CHaUI
Reply
#29
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 04/2021

Em xin thay mặt box Inventor tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 03/2021 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 04/2021:

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 03/2021
-Thành viên tham gia khóa Nâng cao của Box
II. Kế hoạch Box tháng 04/2021
-Các hoạt động học tập:
+ Chuyển sang học về Bóc tách bản vẽ 
+ Chuẩn bị Module Sheet Metal

Link PDF chi tiết : https://drive.google.com/file/d/16yViNYP...sp=sharing
Reply
#30
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 05/2021

Em xin thay mặt box Inventor tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 04/2021 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 05/2021:

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 04/2021
-Thành viên tham gia khóa Nâng cao của Box
II. Kế hoạch Box tháng 04/2021
-Các hoạt động học tập:
+ Chuyển sang Mô phỏng
+ Chuẩn bị Thiết kế máy

Link PDF chi tiết : https://drive.google.com/file/d/1dlkRVj4...sp=sharing
[-] The following 1 user says Thank You to Trương Văn Thăng_4CHaUI for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)