Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] Link Test từ vựng Tiếng Nhật (Bài 3-4)

#1
Chúng ta đến với bài 3 và 4 nhé ae.

Linh Test Từ vựng tiếng Nhật Bài 03.

Phần 01https://drive.google.com/open?id=1ng83MN...65uC0TCHLw

Phần 02: https://drive.google.com/open?id=1mAkxwf...bK2_yvMJ_E

Phần 03: https://drive.google.com/open?id=14JLHbj...lJ9Xmiynw8

Lịnk Test Từ Vựng Tiếng Nhật bài 04:

https://drive.google.com/open?id=1Rp5eIt...1Ja4W8LLhs
[Image: 4c.png]
-Ăn Quả Nhớ Người Trồng Cây-
Heart 4C HaUI Heart
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)