Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ sư 4CHaUI] THÔNG BÁO HỌP THÀNH VIÊN BQT

#41
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 11/2022

1.Thời gian: 21h Tối Chủ nhật, ngày 30/10/2022
2.Địa điểm:
- Google meet.
- Link google meet: (đang cập nhật)
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 10:
  · Tiến độ học tập các Box.
  · Kết quả học tập tháng đầu tiên.
- Triển khai kế hoạch tháng 11:
  · Tiếp tục triển khai lộ trình học tập.
  · Kế hoạch bài test 2D sketch.
  · Lắng nghe, giải quyết các vấn đề của các Box.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Xin chân thành cảm ơn!
[-] The following 1 user says Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • Nguyễn Viết Đại_4CHaUI
Reply
#42
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 12/2022

1.Thời gian: 21h Tối thứ Năm, ngày 01/12/2022
2.Địa điểm:
- Google meet.
- Link google meet: (đang cập nhật)
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 1:
  · Tiến độ học tập các Box.
  · Kết quả bài test 2D Sketch.
  · Kết quả hoạt động vẽ mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Triển khai kế hoạch tháng 12:
  · Tiếp tục triển khai lộ trình học tập.
  · Kế hoạch bài test 3D Feature.
  · Kế hoạch dã ngoại, cắm trại các thành viên trong Hội.
  · Lắng nghe, giải quyết các vấn đề của các Box.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Xin chân thành cảm ơn!
[-] The following 3 users say Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • Dương Trần, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Lê Phát Viên
Reply
#43
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 1/2023

1.Thời gian: 21h Tối thứ Bảy, ngày 31/12/2022
2.Địa điểm:
- Google meet.
- Link google meet: (đang cập nhật)
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 12:
  · Kết quả bài test 3D.
- Triển khai kế hoạch tháng 1:
  · Tiếp tục triển khai lộ trình học tập.
  · Kế hoạch cuộc thi Tìm kiếm tài năng.
  · Kế hoạch nghỉ Tết.
  · Lắng nghe, giải quyết các vấn đề của các Box.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Xin chân thành cảm ơn!
[-] The following 1 user says Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • LeVietTung_4CHaUI
Reply
#44
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 2/2023

1.Thời gian: 21h Tối thứ Tư, ngày 1/2/2023
2.Địa điểm:
- Google meet.
- Link google meet: (đang cập nhật)
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 1:
  · Tổng kết năm 2022.
- Triển khai kế hoạch tháng 2:
  · Các kế hoạch giai đoạn mới - khóa nâng cao.
  · Lắng nghe, giải quyết các vấn đề của các Box.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Xin chân thành cảm ơn!
Reply
#45
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 3/2023

1.Thời gian: 21h Tối thứ Tư, ngày 1/3/2023
2.Địa điểm:
- Google meet.
- Link google meet: (đang cập nhật)
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 2:
  · Tổng kết các hoạt động học tập và đời sống sau 1 tháng triển khai giai đoạn khóa nâng cao
- Triển khai kế hoạch tháng 3:
  · Các kế hoạch học tập định hướng theo từng box trong tháng 3.
  · Lắng nghe, giải quyết các vấn đề của các Box trong tháng qua đang gặp phải.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Xin chân thành cảm ơn!
[-] The following 3 users say Thank You to Đỗ Hoành Chiến_4CHaUI for this post:
  • , Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Nguyễn Viết Đại_4CHaUI
Reply
#46
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 4/2023

1.Thời gian: 21h Tối thứ Bảy, ngày 1/4/2023
2.Địa điểm:
- Google meet.
- Link google meet: (đang cập nhật)
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 3:
  · Tổng kết các hoạt động học tập và đời sống sau.
  · Tổng kết các hoạt động cuộc thi khoa Ô tô.
- Triển khai kế hoạch tháng 4:
  · Các kế hoạch học tập định hướng theo từng box trong tháng .
  · Lắng nghe, giải quyết các vấn đề của các Box trong tháng qua đang gặp phải.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Xin chân thành cảm ơn!
[-] The following 1 user says Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • Chu Vương Hoàng_4CHaUI
Reply
#47
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 5/2023

1.Thời gian: 21h Tối thứ Năm, ngày 4/5/2023
2.Địa điểm:
- Google meet.
- Link google meet: (đang cập nhật)
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 4:
 · Tổng kết các hoạt động học tập và đời sống sau.
- Triển khai kế hoạch tháng 5:
 · Cuộc thi thiết kế máy và sinh nhật Hội.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Xin chân thành cảm ơn!
[-] The following 1 user says Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • Chu Vương Hoàng_4CHaUI
Reply
#48
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN Lãnh Đạo - Tháng 8/2023

1.Thời gian: 20h30 Tối thứ Năm, ngày 4/8/2023
2.Địa điểm:
- Thư viện A11.
3.Thành phần: Ban Banh Lãnh Đạo
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 7:
 · Tổng kết các hoạt động học tập và đời sống sau.
- Triển khai kế hoạch tháng 8:
 · Thống nhất để đưa ra lộ trình cụ thể.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Biên bản cuộc họp 3_8_23.pdf (Size: 280.63 KB / Downloads: 6)
[-] The following 3 users say Thank You to Nguyễn Thế Anh_4CHaUI for this post:
  • , Chu Vương Hoàng_4CHaUI, Đặng Văn Quý_4CHaUI
Reply
#49
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 9/2023

1.Thời gian: 20h Tối thứ Hai, ngày 28/8/2023
2.Địa điểm:
- Online : Discord
3.Thành phần: Ban Quản Trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 8:
- Bài Test rèn luyện đứng giảng.
- Triển khai kế hoạch tháng 9:
+ Tuyển thành viên K17.
+ Bắt đầu vào khóa học K17.
+ Trung thu.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Xin chân thành cảm ơn!
[-] The following 4 users say Thank You to Nguyễn Thế Anh_4CHaUI for this post:
  • , Lê Phát Viên, Nguyễn Đức Tùng_4CHaUI, Đặng Văn Quý_4CHaUI
Reply
#50
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 10/2023

1.Thời gian: 21h Tối thứ Ba, ngày 3/10/2023
2.Địa điểm:
- Online : Discord
3.Thành phần: Ban Quản Trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 9:
+ Tuyển thành viên k17.
+ Trung Thu 2023.
- Triển khai kế hoạch tháng 10:
+ Triển khai khóa học cơ bản k17
+ Giao lưu phần mềm giữa các box.
+ Chuẩn bị cho bài test Sketch.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.


[Image: IMG_2820acc1b4defea07022.jpeg]


Attached Files
.pdf   Biên bản cuộc họp tháng 9.pdf (Size: 184.74 KB / Downloads: 6)
[-] The following 4 users say Thank You to Nguyễn Thế Anh_4CHaUI for this post:
  • Chu Vương Hoàng_4CHaUI, Nguyễn Vũ Phương Anh_4CHaUI, Nguyễn Đức Tùng_4CHaUI, Đặng Văn Quý_4CHaUI
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)