Thread Rating:
 • 1 Vote(s) - 5 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

[Kĩ sư 4CHaUI] THÔNG BÁO HỌP THÀNH VIÊN BQT

#1
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BQT VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 11

1.Thời gian: 18h Tối thứ 2, ngày 05/11/2018
2.Địa điểm: Sảnh tầng 1 thư viện - A11.
3.Thành phần: Tất cả thành viên đứng giảng và BQT
4.Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 10
- Kế hoạch tháng 11:
 • Thu quỹ Hội với tất cả thành viên
 • Tổ chức bài test Feature (3D model)
 • Chuyển sang diễn đàn Kisu4chaui.com
 • Thăm lăng Bác Hồ
 • Ôn tập, chia sẻ kiến thức chuyên nghành chuẩn bị thi Kết thúc HP
- Hoạt động tương tác, giao lưu và chia sẻ
- Hoạt động sách và đời sống
Buổi Offline có nhiều nội dung quan trong yêu cầu tất cả thành viên có mặt đầy đủ, đúng giờ (sớm 10p). Xin cảm ơn!!
LESS TALK. MORE ACTION
Name: LÊ HỒNG SƠN
Major: Cơ điện Tử
Gmail: Son97haui@gmail.com
Phone number: 0166 596 2008
[-] The following 4 users say Thank You to Hồng Sơn for this post:
  • , Dương Tuấn Anh_4CHaUi, Hoàng Ngọc Khương, TuânTrần
Reply
#2
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BQT VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 12

1.Thời gian: 18h Tối thứ 4, ngày 05/12/2018
2.Địa điểm: Sảnh tầng 1 thư viện - A11.
3.Thành phần: Tất cả thành viên đứng giảng và BQT
4.Nội dung
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 11
- Kế hoạch tháng 12:
  · Kế hoạch nghỉ ôn thi
  · Ôn luyện 3D và lộ trình nâng cao
  · Tổ chức ôn thi KTHP
  ·  Hòm thư góp ý
  ·  1 vài hoạt động khác
- Hoạt động sách và đời sống
5. Yêu cầu
Để tránh tình trạng các tháng đã mắc. BLĐ yêu cầu tất cả thành viên tham gia:
  · Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
  · Báo cáo đúng trọng tâm, không lan man, nêu ra những vấn đề nổi cộm của lớp, cách khắc phục và hiệu quả sau khi áp dụng
LESS TALK. MORE ACTION
Name: LÊ HỒNG SƠN
Major: Cơ điện Tử
Gmail: Son97haui@gmail.com
Phone number: 0166 596 2008
Reply
#3
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BQT VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 1/2019

1.Thời gian: 18h Tối thứ 7, ngày 05/01/2019
2.Địa điểm: Sảnh tầng 1 thư viện - A11.
3.Thành phần: Tất cả thành viên đứng giảng và BQT
4.Nội dung
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 12
- Kế hoạch tháng 1:
  ·  Kế hoạch học tập tháng 1
  · Cuộc thi thi tìm kiếm tài năng
  · Tổ chức tất niên Hội
  ·  Hoạt động giúp đỡ học tập cho các sinh viên K13 tại cơ sở Hà Nam
  ·  1 vài hoạt động khác
- Hoạt động sách và đời sống
5. Yêu cầu
- Tất cả thành viên tham gia:
  · Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
  · Báo cáo đúng trọng tâm, ngắn gọn, hướng giải quyết và kết quả sau khi thực hiện
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Reply
#4
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BQT VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 3
"Sinh viên kỹ thuật và cách mạng Công nghiệp"


1.Thời gian:
18h tối thứ 3, ngày 05/3/2019
2.Địa điểm: Sân nhà A11.
3.Thành phần: Tất cả thành viên BQT và thành viên đứng giảng
4.Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 1 và 2
- Kế hoạch tháng 3:
 • Ôn luyện 3D và chuyển sang các modun mới
 • Tổ chức ôn thi KTHP
 • Hoàn thiện diễn đàn kisu4chaui.com
 • Xét MOD 3 Box PMCC
 • Hoạt động sách và đời sống
 • Talk show: "Sinh viên kỹ thuật và cách mạng Công nghiệp"
  Nội dung chính
- Cách mạng công nghệ
+ Đôi nét về CMCN 4.0
+ Những tác động và thay đổi của CMCN đến ngành cơ khí
- Trang bị cần có cho sinh viên trước sự thay đổi của nền sx
+ Nhận thức về tác động của CMCN
+ Tư duy cần có để đáp ứng nhu cầu xã hội
- Hoạt động sách và đời sống
5. Yêu cầu
- Tất cả thành viên tham gia:
 · Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
 · Báo cáo đúng trọng tâm, ngắn gọn, hướng giải quyết và kết quả sau khi thực hiện
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
LESS TALK. MORE ACTION
Name: LÊ HỒNG SƠN
Major: Cơ điện Tử
Gmail: Son97haui@gmail.com
Phone number: 0166 596 2008
[-] The following 3 users say Thank You to Hồng Sơn for this post:
  • , Trần Quốc Phương, Đức Nguyễn _ HaUI
Reply
#5
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BQT VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 4

1.Thời gian:
18h tối thứ 6, ngày 05/4/2019
2.Địa điểm: tầng 2 nhà A11.
3.Thành phần: Tất cả thành viên BQT và thành viên đứng giảng (Đại diện nếu có lớp học)
4.Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 3
- Tổng kết tình hình và đưa ra định hướng mới cho Hội và Box
 • Ôn luyện, tập trung vào giai đoạn cuối của các khóa Solidworks, Inventor
 • Tổ chức ôn thi KTHP
 • Kế hoạch xây dựng hồ sơ thành viên, phả hệ, lịch sử Hội
 • Hoạt động sách và đời sống
 • Các sự kiện chuẩn bị chào mừng sinh nhật hội lần thứ 10
 • Một vài kế hoạch khác
- Hoạt động sách và đời sống
5. Yêu cầu
- Tất cả thành viên tham gia:
 · Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
 · Báo cáo đúng trọng tâm, ngắn gọn, hướng giải quyết và kết quả sau khi thực hiện
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
LESS TALK. MORE ACTION
Name: LÊ HỒNG SƠN
Major: Cơ điện Tử
Gmail: Son97haui@gmail.com
Phone number: 0166 596 2008
Reply
#6
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BQT VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 5

1.Thời gian:
18h tối Chủ Nhật, ngày 05/5/2019
2.Địa điểm: tầng 2 nhà A11.
3.Thành phần: Tất cả thành viên BQT và thành viên đứng giảng (Đại diện nếu có lớp học)
4.Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 4
- Tổng kết tình hình và đưa ra định hướng mới cho Hội và Box
 • Ôn luyện, tập trung vào giai đoạn cuối của các khóa Solidworks, Inventor
 • Tổ chức test cuối khóa và lớp đứng giảng
 • Cuộc thi thiết kế máy 
 • Chạy Hồ Tây
 • Chuỗi sự kiện chuẩn bị chào mừng sinh nhật hội lần thứ 10
 • Một vài kế hoạch khác
- Hoạt động sách và đời sống
5. Yêu cầu
- Tất cả thành viên tham gia:
 · Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
 · Báo cáo đúng trọng tâm, ngắn gọn, hướng giải quyết và kết quả sau khi thực hiện
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
LESS TALK. MORE ACTION
Name: LÊ HỒNG SƠN
Major: Cơ điện Tử
Gmail: Son97haui@gmail.com
Phone number: 0166 596 2008
[-] The following 3 users say Thank You to Hồng Sơn for this post:
  • Admin, Phạm Minh Tú, Đức Nguyễn _ HaUI
Reply
#7
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BQT VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 6

Nhận thấy buổi OFFLINE BQT Tháng 6 chưa có sự chuẩn bị từ tất cả các thành viên, báo cáo chưa nộp, kế hoạch chưa lên. 
Mình xin thông báo tới tất cả đội ngũ khung, buổi offline này chúng ta sẽ nghỉ, di rời sang 18h00 tối thứ 2 ngày 10/06/2019.
Hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng... 
Một tổ chức có mạnh mẽ hay không phụ thuộc vào độ nhiệt huyết và cách thức làm việc, tổ chức của đội ngũ khung. Trân trọng!!!
LESS TALK. MORE ACTION
Name: LÊ HỒNG SƠN
Major: Cơ điện Tử
Gmail: Son97haui@gmail.com
Phone number: 0166 596 2008
[-] The following 5 users say Thank You to Hồng Sơn for this post:
  • Dương Tuấn Anh_4CHaUi, Hoàng Ngọc Khương, Tạ Đông, TuânTrần, Đức Ninh
Reply
#8
[4CHaUI] THÔNG BÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2018 - 2019

1.Thời gian:
18h tối thứ 6, ngày 05/07/2019
2.Địa điểm: tầng 2 nhà A11.
3.Thành phần: Tất cả thành viên BQT và thành viên đứng giảng
4.Nội dung:
- Tổng kết các hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 - 2019
 + Những hoạt động đã thực hiện và có kết quả
 + Khó khăn, tồn đọng  (Quản lý, Học tập, phần mềm, đời sống,...)
 + Đóng góp bổ sung của các thành viên 
 + Chốt tổng kết buổi họp


5. Yêu cầu
- Tất cả thành viên tham gia:
+ Phân tích, đánh giá hiện trạng 4CHaUI trong nhiệm kỳ vừa qua.
+ Chuẩn bị các vấn đề, ý kiến sẽ đóng góp và giải pháp nếu có
+ Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
LESS TALK. MORE ACTION
Name: LÊ HỒNG SƠN
Major: Cơ điện Tử
Gmail: Son97haui@gmail.com
Phone number: 0166 596 2008
[-] The following 3 users say Thank You to Hồng Sơn for this post:
  • Dương Tuấn Anh_4CHaUi, Hoàng Ngọc Khương, Hoàng TP
Reply
#9
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BQT VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 8

1. Thời gian, địa điểm:
18h tối thứ Hai, ngày 05/8/2019
- Địa điểm: tầng 4, nhà A11.
2. Thành phần: 
- Tất cả thành viên Ban quản trị 
- Thành viên đứng giảng các lớp
3. Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 7
- Triển khai các kế hoạch tháng 8:
+ Kế hoạch Xét tuyển thành viên K13 với 3 Box Solidworks, Inventor và Creo
+ Kế hoạch Xét tuyển thành viên K12 với 2 Box NX và Catia
+ Kế hoạch Xét MOD và Xét thành viên đứng giảng 2 Box Solidworks và Inventor
+ Kế hoạch ôn thi cho các thành viên
+ Sách và đời sống
4. Yêu cầu
- Tất cả thành viên tham gia:
 · Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
 · Chuẩn bị trước những ND liên quan
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
[-] The following 3 users say Thank You to Lê Phát Viên for this post:
  • Dương Trần, Dương Tuấn Anh_4CHaUi, Phạm Minh Tú
Reply
#10
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BQT VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 9

1. Thời gian, địa điểm:
18h tối thứ 5, ngày 05/9/2019
- Địa điểm: tầng 4, nhà A11.
2. Thành phần: 
- Tất cả thành viên Ban quản trị 
- Thành viên đứng giảng các lớp
3. Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 8
- Triển khai các kế hoạch tháng 9:
+ Kế hoạch Xét tuyển thành viên K13 
+ Một số ND chuẩn bị cho năm học mới: Video, Bản vẽ, Lộ trình, ...
+ Sách và đời sống
- Về phần nội dung này, thành viên Ban quản trị xem chi tiết trên nhóm FB ( đã gửi lên ngày 3/9 )
4. Yêu cầu
- Tất cả thành viên tham gia:
 · Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
 · Đọc, chuẩn bị trước những ND đã được gửi lên từ trước
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh.
[-] The following 5 users say Thank You to Lê Phát Viên for this post:
  • Dương Trần, Dương Văn Hiền, Gia Nam_DCN, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Nguyễn Trọng Duy_4CHaUI
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)