Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ sư 4CHaUI] THÔNG BÁO HỌP THÀNH VIÊN BQT

#11
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ - Tháng 10

1. Thời gian, địa điểm:
- 19h tối thứ 6, ngày 04/10/2019
- Địa điểm: tầng 4, nhà A11.
2. Thành phần: 
- Tất cả thành viên Ban quản trị 
3. Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 9
- Triển khai các kế hoạch tháng 10:
+ Tiếp tục triển khai các hoạt động học tập theo lộ trình và bài Test 2D toàn Hội
+ Triển khai kế hoạch làm thư viện bản vẽ
+ Phát triển, đẩy mạnh hoạt động online
+ Sách và đời sống
+ Hoạt động đá bóng và chạy Hồ Tây
4. Yêu cầu
- Tất cả thành viên tham gia:
 · Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
 · Đọc, chuẩn bị trước những ND đã được gửi lên từ trước
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh.
[-] The following 2 users say Thank You to Lê Phát Viên for this post:
  • Dương Trần, Mai Gia Khiêm_4CHaUI
Reply
#12
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 11

1. Thời gian, địa điểm:
- 18h tối thứ 3, ngày 05/11/2019
- Địa điểm: tầng 4, nhà A11.
2. Thành phần: 
- Tất cả thành viên Ban quản trị và đại diện đứng giảng các lớp phần mềm.
3. Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 10
- Triển khai các kế hoạch tháng 11:
+ Tiếp tục triển khai các hoạt động học tập theo lộ trình và bài Test 3D toàn Hội
+ Hoạt động đẩy mạnh Phong trào học tập
+ Phát triển, đẩy mạnh hoạt động online
+ Sách và một số hoạt động đời sống.
4. Yêu cầu
- Tất cả thành viên tham gia:
 · Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
 · Đọc, chuẩn bị trước những ND đã được gửi lên từ trước
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh.
[-] The following 4 users say Thank You to Lê Phát Viên for this post:
  • Dương Trần, Dương Tuấn Anh_4CHaUi, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Đức Ninh
Reply
#13
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 12

1. Thời gian, địa điểm:
- 18h tối thứ 5, ngày 05/12/2019
- Địa điểm: tầng 4, nhà A11.
2. Thành phần: 
- Tất cả thành viên Ban quản trị và đứng giảng các lớp phần mềm.
3. Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 11:
+ Test 3D toàn Hội
+ Hoạt động học tập các lớp.
+ Tổng kết 6 mục tiêu đã lên cho thành viên đứng giảng từ đầu tháng.
- Triển khai các kế hoạch tháng 12:
+ Tiếp tục triển khai các hoạt động học tập theo lộ trình trong thời gian thi,
+ Hoạt động ôn thi tới các thành viên,
+ Phát triển, đẩy mạnh hoạt động online,
+ Hoạt động đời sống.
4. Yêu cầu
- Tất cả thành viên tham gia:
 · Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
 · Đọc, chuẩn bị trước những ND đã được gửi lên từ trước,
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh.
[-] The following 2 users say Thank You to Lê Phát Viên for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, nguyenvanhuy_4chaui
Reply
#14
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 1/2020

1. Thời gian, địa điểm:
- 18h tối Chủ nhật, ngày 05/1/2020
- Địa điểm: tầng 4, nhà A11.
2. Thành phần: 
- Tất cả thành viên Ban quản trị và đứng giảng các lớp phần mềm.
3. Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 12:
+ Hoạt động học tập của các lớp phần mềm.
+ Triển khai tiếp tục cuộc thi Tìm kiếm tài năng.
- Triển khai các kế hoạch tháng 1:
+ Tiếp tục triển khai các hoạt động học tập theo lộ trình,
+ Hoạt động học Olympic cho các thành viên,
+ Kế hoạch tổ chức Tất niên
+ Hoạt động Sách và đời sống.
4. Yêu cầu
- Tất cả thành viên tham gia:
 · Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
 · Đọc, chuẩn bị trước những ND đã được gửi lên từ trước,
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh.
[-] The following 1 user says Thank You to Lê Phát Viên for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI
Reply
#15
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 02/2020

1. Thời gian, địa điểm:
- 18h tối thứ Tư ngày 05/02/2020
- Địa điểm: tầng 3, nhà A11.

2. Thành phần:
- Tất cả thành viên Ban quản trị và đứng giảng các lớp phần mềm.

3. Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 01:
+ Hoạt động học tập của các lớp phần mềm.
+ Tổng kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng.
- Triển khai các kế hoạch tháng 02:
+ Tiếp tục triển khai các hoạt động học tập theo lộ trình nâng cao.
+ Làm thẻ thành viên cho thành viên K13.
+ Kế hoạch chia thành các nhóm học tập Olympic, Phần mềm,...
+ Hoạt động Sách và Đời sống.

4. Yêu cầu:
- Tất cả thành viên tham gia:
· Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
· Đọc, chuẩn bị trước những ND đã được gửi lên từ trước,
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
[-] The following 6 users say Thank You to Tạ Đông for this post:
  • Dương Trần, Gia Nam_DCN, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Lê Phát Viên, Nguyễn Thùy Linh_4CHaUI, TuânTrần
Reply
#16
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 4/2020

1. Thời gian, địa điểm:
- 14h chiều Chủ nhật, ngày 05/4/2020
- Địa điểm: Online nhóm trên Skype (Link nhóm sẽ được gửi cho các thành viên trước khi họp 30 phút).
2. Thành phần: 
- Tất cả thành viên Ban quản trị.
- Mỗi Box Inventor và Solidworks: thêm 1 thành viên đứng giảng.
3. Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 3:
+ Hoạt động học tập Online của các lớp phần mềm.
- Triển khai các kế hoạch tháng 4:
+ Tiếp tục triển khai các hoạt động học tập theo lộ trình,
+ Hoạt động lấy hồ sơ thành viên và làm thẻ thành viên,
+ Kế hoạch tổ chức các hoạt động đời sống online.
4. Yêu cầu
- Tất cả thành viên tham gia:
 · Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
 · Đọc, chuẩn bị trước những ND đã được gửi lên từ trước,
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh.
[-] The following 6 users say Thank You to Lê Phát Viên for this post:
  • , Dương Trần, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, nguyenvanhuy_4chaui, Đào Xuân Quân, Đức Ninh
Reply
#17
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 5/2020

1. Thời gian, địa điểm:
- 14h chiều Chủ nhật, ngày 03/5/2020
- Địa điểm: Online nhóm trên Skype
2. Thành phần: 
- Tất cả thành viên Ban quản trị.
- Mỗi Box Inventor và Solidworks: thêm 2 thành viên đứng giảng.
3. Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 4:
+ Hoạt động học tập Online của các lớp phần mềm.
+ Hoạt động đời sống tháng 4
+ Tổng kết kế hoạch các Box trong tháng.
- Triển khai các kế hoạch tháng 5:
+ Hoạt động Offline Hội tháng 5,
+ Tiếp tục triển khai các hoạt động học tập theo lộ trình,
+ Hoàn thiện hồ sơ thành viên, thẻ thành viên và áo Hội cho các thành viên đang hoạt động,
+ Tổ chức cuộc thi Thiết kế máy 2020,
+ Triển khai kế hoạch cho sinh nhật Hội vào tháng 6.
4. Yêu cầu
- Tất cả thành viên tham gia:
 · Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
 · Đọc, chuẩn bị trước những ND đã được gửi lên từ trước,
 · Tổng kết báo cáo tháng trước và cập nhật các vấn đề, kế hoạch của tháng này trên file excel Online (đã gửi tới thành viên BQT từ tháng trước)
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh.
[-] The following 6 users say Thank You to Lê Phát Viên for this post:
  • , Dương Trần, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Tuấn Hùng, TuânTrần, Đá Tảng
Reply
#18
[4CHaUI] THÔNG BÁO HỌP THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN ĐỨNG GIẢNG - Tháng 7/2020

1. Thời gian, địa điểm:
- 18h chiều thứ bảy, ngày 04/7/2020
- Địa điểm: Thư viện nhà A11
2. Thành phần:
- Tất cả thành viên Ban quản trị.
- Thành viên hướng dẫn trên các lớp đứng giảng.
3. Nội dung:
- Tổng kết các kế hoạch trong tháng 6:
- Triển khai các kế hoạch tháng 7:
+ Chuyển giao BLĐ khóa 12;
+ Hoạt động Offline Hội tháng 7,
+ Tiếp tục triển khai các hoạt động học tập theo lộ trình,
+ Lộ trình học tập của các lớp đứng giảng;
4. Yêu cầu:
- Các Box phần mềm khi nộp báo cáo hàng tháng, gửi kèm theo lộ trình học tập của Box
- Tất cả thành viên tham gia:
· Đọc kĩ tất cả các bản báo cáo của 5 Box phần mềm
· Đọc, chuẩn bị trước những ND đã được gửi lên từ trước,
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh.
[-] The following 3 users say Thank You to Lê Phát Viên for this post:
  • , Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, nguyenvanhuy_4chaui
Reply
#19
[4CHaUI] THÔNG BÁO
Họp Ban Quản Trị - Tháng 08

1.Thời gian: 18h Tối thứ 4, ngày 05/08/2020
2.Địa điểm: Sảnh tầng 2 thư viện - A11.
3.Thành phần: Tất cả thành viên Ban Quản Trị
4.Nội dung:
  4.2 Tổng kết các kế hoạch trong tháng 07
  4.1 Kế hoạch tháng 08:
   Học tâp:
      Kế hoạch hoạt động box Inventor, SolidWorks một năm tới.
      Thực hiện tuyển sinh 3 box PMCC
      Kế hoạch ứng phó dịch bệnh 
    Các mảng khác:
      Hoạt động tương tác, giao lưu và chia sẻ

Buổi Offline có nhiều nội dung quan trong yêu cầu tất cả thành viên có mặt đầy đủ, đúng giờ (sớm hơn 5p). Xin cảm ơn!!
Người ta đi theo nơi đâu có sự Dũng Cảm,
và tin nơi đâu có sự Trung Thực.
[-] The following 5 users say Thank You to Hoàng Khải Hưng_4CHaUI for this post:
  • , Dương Trần, Lê Việt Hưng_4CHaUI, Phạm Văn Điệp_4CHaUI, Trương Văn Thăng_4CHaUI
Reply
#20
[4CHaUI] THÔNG BÁO
Họp Ban Quản Trị - Tháng 09

1.Thời gian: 18h Tối thứ 7, ngày 05/09/2020
2.Địa điểm: Sảnh tầng 2 thư viện - A11.
3.Thành phần: Thành viên Ban Quản Trị và tất cả đội ngũ hỗ trợ đời sống
4.Nội dung:
  4.2 Tổng kết các kế hoạch trong tháng 08
  4.1 Kế hoạch tháng 09:
   Học tập
      Kế hoạch tuyển sinh 5 box phần mềm.
      Sửa đổi và điều chỉnh lộ trình học Inventor và SolidWorks.
      Thay đổi định hướng 3 box NX, Catia, Creo. 
    Các mảng khác:
      Kế hoạch duy trì và phát triển đội truyền thông.
      Quay video tổng kết 1 năm.

Buổi Offline có nhiều nội dung quan trọng yêu cầu tất cả thành viên có mặt đầy đủ, đúng giờ (sớm hơn 5p). Xin cảm ơn!!
Người ta đi theo nơi đâu có sự Dũng Cảm,
và tin nơi đâu có sự Trung Thực.
[-] The following 5 users say Thank You to Hoàng Khải Hưng_4CHaUI for this post:
  • , Dương Trần, Nguyễn Văn Khải _4CHaUI, Phạm Văn Điệp_4CHaUI, Vũ Anh Tuấn_4CHaUI
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)