Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box SiemensNX

#41
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 8/2022 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 9/2022:

1. Tình hình hoạt động tháng 8/2022
- Hoàn thành Rèn luyện đứng giảng
- Hoàn thành hoạt động tuyển thành viên K15

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 9/2022
- Tổ chức đứng giảng K15 từ ngày 11/9
- Hoàn thành modul Sketch và test Sketch
- Tổ chức học tập, bổ sung kiến thức cho anh em đứng giảng tại tầng 5, A10
 
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 7/2022 và định hướng tháng 8/2022.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1cU4h550...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 5 users say Thank You to Nguyễn Viết Đại_4CHaUI for this post:
  • , LeVietTung_4CHaUI, Nguyễn Thế Anh_4CHaUI, Trần Danh Lưu_4CHaUI, Trần Minh Hoàng_4CHaUI
Reply
#42
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 9/2022 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 10/2022:

1. Tình hình hoạt động tháng 9/2022
- Hoàn thành modul sketch và test sketch lớp NX K15
- Thành viên đứng giảng: 7 thành viên
- Thành viên lớp NX K15: 18 thành viên

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 9/2022
- Tổ chức đứng giảng K15 từ ngày 11/9
- Hoàn thành modul 3D Feature và Test cho lớp K15
- Hoàn thành modul Sketch và test Sketch cho lớp K16
- Giao lưu học tập giữa các Box Inventor và Box Solidworks
- Tổ chức hoạt động khác: Đá bóng.
 
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 9/2022 và định hướng tháng 10/2022.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1iIuLsLRcUHO7UKabOpVjTWo4KXA2UKx_/view?usp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 5 users say Thank You to Nguyễn Viết Đại_4CHaUI for this post:
  • , Cao Văn Đạt_4CHaUI, Dương Việt Hùng_4CHaUI, LeVietTung_4CHaUI, Nguyễn Sỹ Hiệp_4CHaUI
Reply
#43
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 10/2022 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 11/2022:

1. Tình hình hoạt động tháng 10/2022
- Hoàn thành modul Feature 3D và Synchronous lớp NX K15
- Hoàn thành modul Sketch 2D cho lớp NX K16
- Thành viên đứng giảng: 7 thành viên
- Thành viên lớp NX K15: 17 thành viên
- Thành viên lớp NX K16: 12 thành viên

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 11/2022
- Hoàn thành tesk sketch và modul 3D Feature cho lớp K16
- Hoàn thành modul Assembly và Drafting cho lớp K15
- Tổ chức hoạt động khác: Đá bóng.
 
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 10/2022 và định hướng tháng 11/2022.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1nBUwsRA...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 4 users say Thank You to Nguyễn Viết Đại_4CHaUI for this post:
  • , LeVietTung_4CHaUI, Nguyễn Sỹ Hiệp_4CHaUI, Trần Danh Lưu_4CHaUI
Reply
#44
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 11/2022 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 12/2022:

1. Tình hình hoạt động tháng 11/2022
- Hoàn thành modul Assembly và Motion lớp NX K15
- Hoàn thành modul Feature 3D cho lớp NX K16
- Thành viên đứng giảng: 7 thành viên
- Thành viên lớp NX K15: 16 thành viên
- Thành viên lớp NX K16: 10 thành viên

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 12/2022
- Hoàn thành modul Assembly cho lớp K16
- Hoàn thành modul Drafting cho lớp K15
- Chuẩn bị cho bài test hội 3D
- Tổ chức hoạt động khác: Đá bóng.
 
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 11/2022 và định hướng tháng 12/2022.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/11Rk0O7j...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Viết Đại_4CHaUI for this post:
  • LeVietTung_4CHaUI
Reply
#45
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 12/2022 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 1/2023:

1. Tình hình hoạt động tháng 12/2022
Hoàn thành modul Assembly cho lớp K16
- Hoàn thành modul Drafting cho lớp K15

- Hoàn thành bài test 3D hội.
- Thành viên đứng giảng: 5 thành viên
- Thành viên lớp NX K15: 14 thành viên
- Thành viên lớp NX K16: 9 thành viên

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 1/2023
- Tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ.
- Tổ chức hoạt động khác: Tất niên hội.
 
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 12/2022 và định hướng tháng 1/2022.
File báo cáo chi tiết: File báo cáo hoạt động tháng 12 Box Siemens NX
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Viết Đại_4CHaUI for this post:
  • LeVietTung_4CHaUI
Reply
#46
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 1/2023 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 2/2023:

1. Tình hình hoạt động tháng 1/2023
- Hoàn thành modul Assembly và Motion lớp NX K16.
- Hoàn thành modul Sheet metal cho lớp NX K15.
- Tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ.
- Thành viên đứng giảng: 4 thành viên
- Thành viên lớp NX K15: 15 thành viên
- Thành viên lớp NX K16: 7 thành viên

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 2/2023
- Hoàn thành modul Drawing và bắt đầu modul Synchronous cho lớp K16.
- Hoàn thành modul NX Tiện cho lớp K15.
- Chuyển hình thức học tập offline sang Online.
 
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 1/2023 và định hướng tháng 2/2023.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1NKcP0xF...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
Reply
#47
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 2/2023 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 3/2023:

1. Tình hình hoạt động tháng 2/2023
- Hoàn thành modul Drawing và Synchronous lớp NX K16.
- Hoàn thành modul Tiện và phay 2D cho lớp NX K15.
- Thành viên đứng giảng: 4 thành viên
- Thành viên lớp NX K15: 11 thành viên
- Thành viên lớp NX K16: 6 thành viên

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 3/2023
- Hoàn thành modul Synchronous và Structure Design cho lớp K16.
- Hoàn thành modul NX Phay 2D và Phay 3D cho lớp K15.
- Chuyển hình thức học tập online sang Offline.
 
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 2/2023 và định hướng tháng 3/2023.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1NgRGlp4...p=drivesdk
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Viết Đại_4CHaUI for this post:
  • Chu Vương Hoàng_4CHaUI
Reply
#48
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 3/2023 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 4/2023:

1. Tình hình hoạt động tháng 3/2023
- Hoàn thành modul Sheetmetal và Structure Design lớp NX K16.
- Hoàn thành modul Phay 3D cho lớp NX K15.
- Thành viên đứng giảng: 4 thành viên
- Thành viên lớp NX K15: 11 thành viên
- Thành viên lớp NX K16: 5 thành viên

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 4/2023
- Tổ chức lớp học Mastercam cho lớp K15.
- Hoàn thành modul surface cho lớp K16.
 
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 3/2023 và định hướng tháng 4/2023.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1OETg_gi...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Viết Đại_4CHaUI for this post:
  • Chu Vương Hoàng_4CHaUI
Reply
#49
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 4/2023 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 5/2023:

1. Tình hình hoạt động tháng 3/2023
- Hoàn thành modul Surface cho lớp NX K16.
- Hoàn thành modul Mastercam cho lớp NX K15.
- Thành viên đứng giảng: 4 thành viên
- Thành viên lớp NX K15: 10 thành viên
- Thành viên lớp NX K16: 5 thành viên

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 5/2023
- Tham gia cuộc thi thiết kế máy.
 
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 4/2023 và định hướng tháng 5/2023.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1Ph9H3a9...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Viết Đại_4CHaUI for this post:
  • Chu Vương Hoàng_4CHaUI
Reply
#50
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 8/2023 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 9/2023:

1. Tình hình hoạt động tháng 8/2023:
- Hoàn thành xét tuyển Mod NX nhiệm kì 2023-2024.
- Triển khai khoá Rèn luyện đứng giảng NX
- Xây dựng lộ trình khoá mới

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 9/2023
- Tiếp tục khóa rèn luyện đứng giảng.
- Tuyển thành viên khoá mới.

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 8/2023 và định hướng tháng 9/2023.

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!


Attached Files
.pdf   tháng 8-2023.pdf (Size: 153.68 KB / Downloads: 6)
[-] The following 3 users say Thank You to Nguyễn Anh Văn_4CHaUI for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Vũ Hữu Bình_4CHaUI, Đặng Văn Quý_4CHaUI
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)