Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box SiemensNX

#21
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 5 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 6/2020: 

1.Tình hình hoạt động tháng 5:
- Hoàn thành modun Surface.
- Hoàn thành modun Sheet metal.
- Chuyển giao Mod NX.
- Xây dựng đội ngũ đứng giảng cho khóa 12.

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 6:
- Xây dựng lộ trình khóa 12.
- Lên định hướng tuyển thành viên khóa mới.
- Xây dựng bộ video hướng dẫn cơ bản chuẩn bị cho khóa mới.
- Phát triển kênh NX 4CHaUI.
- File báo cáo cụ thể:
https://drive.google.com/file/d/1Su3k8qa...sp=sharing
[-] The following 3 users say Thank You to Ánh Nguyễn for this post:
  • Dương Trần, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Tuấn Hùng
Reply
#22
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 6 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 7/2020: 

1.Tình hình hoạt động tháng 6:
- Triển khai rèn luyện đứng giảng khóa 12.
- Hoàn thành lộ trình khóa mới.

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 7:
- Tiếp tục rèn luyện đứng giảng đối với tất cả các thành viên.
- Lên định hướng tuyển thành viên khóa mới.
- Lên lộ trình xét tuyển thành viên và Test.
- Up các video hướng dẫn NX và xây dựng kênh đạt 300 sub.
- File báo cáo cụ thể:
https://drive.google.com/file/d/1CKc4ddb...sp=sharing

- File lộ trình học NX:
https://drive.google.com/file/d/1HME44W5...sp=sharing
Reply
#23
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 7 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 8/2020: 

1.Tình hình hoạt động tháng 7:
- Hoàn thành rèn luyện đứng giảng khóa 12.
- Chuẩn bị hoàn tất cho việc tuyển thành viên khóa mới.

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 8:
- Hoàn thành rèn luyện đứng giảng và chuẩn bị BT cho khóa mới.
- Kế hoạch tuyển thành viên khóa mới.
- Chuẩn bị phương án học online và tuyển thành viên online nếu dịch Covid quay lại.
- Up các video hướng dẫn NX và xây dựng kênh với mục tiêu mới 500sub.
- Hoạt động giao lưu đá bóng giữa các Box.
File báo cáo cụ thể:
https://drive.google.com/file/d/1FJ1b04c...sp=sharing
[-] The following 4 users say Thank You to Ánh Nguyễn for this post:
  • Dương Trần, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Nguyễn Việt Anh _ 4CHaUI, Tuấn Hùng
Reply
#24
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 8 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 9/2020: 

1.Tình hình hoạt động tháng 8:
- Hoàn thành việc tuyển thành viên khóa 13.
- Đã tuyển sinh: 15 thành viên.
- Thành viên đứng giảng: 7 thành viên.
- Triển khai học tập từ 16/8.
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 9:
- Thực hiện học: 2 buổi/tuần.
- Hoàn thành nội dung học Sketch và test.
- Chuyển sang modun mới feature 3D.
- Chuẩn bị học online nếu có.
- Hoạt động giao lưu giữa các Box.
File báo cáo:
https://drive.google.com/file/d/1dwPUYaG...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi !


Attached Files
.pdf   Báo cáo tháng.pdf (Size: 398.45 KB / Downloads: 2)
[-] The following 2 users say Thank You to Ánh Nguyễn for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Tuấn Hùng
Reply
#25
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 9 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 10/2020: 

1.Tình hình hoạt động tháng 9:
- Tiến hành hoạt động học tập bình thường sau 02/09/2020.
- Hoàn thành modun Sketch 2D và Feature 3D.
- Thực hiện bài test 2D.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa: đá bóng.
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 10:
- Hoàn thành modun Feature 3D.
- Tham gia bài test 3D.
- Chuyển sang modun mới Sychronous và CAM.
- Hoạt động vẽ sản phẩm thực tế và kiến thức CAM từ các thành viên đứng giảng.
- Hoạt động giao lưu giữa NX và các box phần mềm khác.
- Đăng các video tricks.
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 9 và định hướng tháng 10/2020
File báo cáo chi tiết: 
https://drive.google.com/file/d/11IgTgQF...sp=sharing
Cảm ơn mọi người đã theo dõi !


Attached Files
.pdf   Báo cáo tháng 9_NX.pdf (Size: 396.99 KB / Downloads: 5)
[-] The following 2 users say Thank You to Ánh Nguyễn for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Tuấn Hùng
Reply
#26
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 10 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 11/2020: 

1.Tình hình hoạt động tháng 10:
- Thực hiện test modun Synchronous
- Triển khai học modun CAM - Gia công tiện.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa: đá bóng.
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 11:
- Thực hiện rèn luyện để nắm chắc kiến thức gia công.
- Ôn tập lại modun 2D - 3D.
- Tham gia test 2D.
- Làm video gia công và tricks
- Hoạt động giao lưu đá bóng giữa NX và các box phần mềm khác.
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 10 và định hướng tháng 11/2020
File báo cáo chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1E4IF6vH...sp=sharing
Cảm ơn mọi người đã theo dõi !


Attached Files
.pdf   Báo cáo tháng10_NX.pdf (Size: 390.51 KB / Downloads: 3)
[-] The following 3 users say Thank You to Ánh Nguyễn for this post:
  • Dương Trần, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Phạm Huy Mạnh_4CHaUI
Reply
#27
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 11 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 12/2020: 

1.Tình hình hoạt động tháng 11:
- Thưc hiện học modun CAM-Tiện
- Test gia công Tiện.
- Tham gia các hoạt động cùng các box phần mềm.
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 12:
- Thực hiện rèn luyện để nắm chắc kiến thức gia công.
- Ôn tập lại modun 3D.
- Tham gia test 3D.
- Làm video gia công và tricks
- Hoàn thành modun CAM- mở rộng làm việc trên Mastercam.
- Hoạt động giao lưu đá bóng,hoạt động rèn luyện sức khỏe.
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 11 và định hướng tháng 12/2020
File báo cáo chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1_wr8G6A...sp=sharing
Cảm ơn mọi người đã theo dõi !


Attached Files
.pdf   Báo cáo tháng11.pdf (Size: 387.81 KB / Downloads: 2)
[-] The following 1 user says Thank You to Ánh Nguyễn for this post:
  • Tuấn Hùng
Reply
#28
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 12/2020 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 01/2021: 

1.Tình hình hoạt động tháng 12:
- Hoàn thành modun gia công CAM-NX
- Test gia công Tiện,Phay 2D,3D
- Tham gia Test 3D,Assembly
- Cùng các thành viên tham gia ôn luyện thi kết thúc học phần.
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 01/2021:
- Thực hiện rèn luyện để nắm chắc kiến thức gia công.
- Chuyển sang học gia công cơ bản trên Mastercam.
- Học modun mới: Assembly,Xuất bản vẽ, mô phỏng.
- Hoạt động 20 video gia công.
- Sắp xếp lại lịch học (thực tập K12)
- Hoạt động rèn luyện chuẩn bị tết Nguyên đán 2021
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 12/2020 và định hướng tháng 01/2021.
File báo cáo chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1mRy8SWC...sp=sharing
Cảm ơn mọi người đã theo dõi !
Cuối cùng kết thúc 1 năm 2020 nhiều khó khăn và bước sang năm 2021,thay mặt tập thể các thành viên NX. Kính chúc tất cả các anh, chị và tất cả các thành viên trong Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE/CNC nhiều sức khỏe, nhiều nhiệt huyết để đồng hành cùng Hội trong năm 2021 với nhiều hoạt động và sự kiện mới !


Attached Files
.pdf   Báo cáo tháng12.pdf (Size: 390.59 KB / Downloads: 4)
[-] The following 2 users say Thank You to Ánh Nguyễn for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Lê Phát Viên
Reply
#29
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 03/2021 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 04/2021: 

1.Tình hình hoạt động tháng 03/2021:
- Hoàn thành modun lắp ghép, xuất bản vẽ.
- Hoàn thành modun surface, sheet metal.
- Cùng các thành viên học tập trong các môn trên trường.
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 04/2021:
- Tìm hiểu cơ bản về khuôn.
- Chuẩn bị chuyển giao Box phần mềm cho các thành viên K13
- Chuẩn bị rèn luyện cho các thành viên về các modun trong phần mềm.
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 03/2021 và định hướng tháng 04/2021.
File báo cáo chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1F4gAQkEvF7FiHeZjwGi2aYB_HaZOHs9m/view?usp=sharing
Cảm ơn mọi người đã theo dõi !


Attached Files
.pdf   Báo cáo tháng042021.pdf (Size: 393.15 KB / Downloads: 4)
[-] The following 4 users say Thank You to Ánh Nguyễn for this post:
  • Dương Trần, Gia Nam_DCN, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Lê Văn Kỳ_4CHaUI
Reply
#30
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 04/2021 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 05/2021: 

1.Tình hình hoạt động tháng 04/2021:
- Hoàn thành modun khuôn, tìm hiểu cơ bản về khuôn và tách khuôn cơ bản.
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 05/2021:
- Chuyển giao Box phần mềm cho các thành viên K13
- Chuẩn bị rèn luyện cho các thành viên về các modun trong phần mềm.
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 04/2021 và định hướng tháng 05/2021.
File báo cáo chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1cUkYT-w...sp=sharing


Attached Files
.pdf   Báo cáo tháng4.pdf (Size: 389.67 KB / Downloads: 2)
[-] The following 1 user says Thank You to Ánh Nguyễn for this post:
  • Gia Nam_DCN
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)