Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box SiemensNX

#11
Em xin thay mặt box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 6 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 7: 

1.Tình hình hoạt động tháng 6:
- Lớp đứng giảng NX K12 đi vào hoạt động
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 7:
- Tiếp tục hoạt động lớp rèn luyện đứng giảng
- Tuyển thành viên K12

File báo cáo cụ thể: https://drive.google.com/file/d/1tdkWnJV...sp=sharing
[-] The following 3 users say Thank You to Tuấn Hùng for this post:
  • , Gia Nam_DCN, Phạm Minh Tú
Reply
#12
Em xin thay mặt box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 7 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 8: 

1.Tình hình hoạt động tháng 7:
- Lớp đứng giảng NX K12 hoàn thành xong phần synchrous và chuyển sang phần CAM

- Hoàn thành buổi training 3 box phần mềm
- Hoàn thành đăng kí tuyển thành viên K12
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 8:
- Tiếp tục hoạt động lớp rèn luyện đứng giảng
- Tuyển thành viên K12

File báo cáo cụ thể: https://drive.google.com/file/d/1hv03E1t...sp=sharing:57 PM
Reply
#13
Em xin thay mặt box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 8 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 9: 

1.Tình hình hoạt động tháng 8:
- Hoàn thành tuyển thành viên K12

- Lớp rèn luyện đứng giảng K12
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 9:
- Hoàn thành Sketch 2D
- Chuyển sang 3D Model
- Tham gia hoạt động trung thu cùng hội

File báo cáo cụ thể: https://drive.google.com/file/d/1pXzO7az...sp=sharing
[-] The following 5 users say Thank You to Tuấn Hùng for this post:
  • Caothimen_4chaui, Dương Tuấn Anh_4CHaUi, Gia Nam_DCN, Mai Gia Khiêm_4CHaUI, Phạm Minh Tú
Reply
#14
Em xin thay mặt box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 9 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 10: 

1.Tình hình hoạt động tháng 9:
- Hoàn thành Sketch 2D

- Hoàn thành 3D Model

- Lớp rèn luyện đứng giảng K12
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 10:
- Chia lớp thành 2 nhóm: 1 nhóm học Surface, 1 nhóm học CAM
- Tham gia các hoạt động của hội.
File báo cáo cụ thể: 
https://drive.google.com/file/d/1orEYW3k...sp=sharing
[-] The following 2 users say Thank You to Tuấn Hùng for this post:
  • Caothimen_4chaui, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI
Reply
#15
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 10 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 11: 
(E đã xin phép BLĐ nộp muộn)

1.Tình hình hoạt động tháng 10:
- Test Skecth 2D

- Tiện CNC
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 11:
- Phay CNC
- Chạy hồ tây
- Giao lưu đá bóng
- Video gia công
File báo cáo cụ thể: 
https://drive.google.com/file/d/18a3W75W...sp=sharing
[-] The following 2 users say Thank You to Tuấn Hùng for this post:
  • Dương Tuấn Anh_4CHaUi, Lê Phát Viên
Reply
#16
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 11 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 12: 

1.Tình hình hoạt động tháng 11:
- Gia công Phay 2D
- 20 video về gia công
- Tổ chức ôn thi học phần
- Giao lưu bóng đá giữa các box pmcc

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 12:
- Gia công phay 3D
- Tham gia các hoạt động chung của hội
- Thay đổi lịch học
File báo cáo cụ thể: 
https://drive.google.com/file/d/1FWMO3Gb...sp=sharing
[-] The following 2 users say Thank You to Tuấn Hùng for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Lê Phát Viên
Reply
#17
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 12 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 1: 

1.Tình hình hoạt động tháng 12:
- Gia công Phay 3D
- Tham gia hoạt động chung của hội

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 1:
- Hoàn thành phay 3D
- Assembly
- Xuất bản vẽ
- Tham gia các hoạt động chung của hội

File báo cáo cụ thể: https://drive.google.com/file/d/1swyCYT4...sp=sharing
[-] The following 1 user says Thank You to Tuấn Hùng for this post:
  • Lê Phát Viên
Reply
#18
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 01 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 02: 

1.Tình hình hoạt động tháng 1:

- Hoàn thành phay 3D
- Assembly
- Tham gia các hoạt động chung của hội


2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 2:
- Hoàn thành Assembly
-  [b]Hoàn thành xuất bản vẽ[/b]
- Tham gia các hoạt động chung của hội

File báo cáo cụ thể: https://drive.google.com/file/d/1xtkqelN...sp=sharing
Reply
#19
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 2 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 3: 

1.Tình hình hoạt động tháng 2:
[b]Hoàn thành Assembly[/b]
[b]Hoàn thành XBV[/b]

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 3:
- Hoàn thành Modun Synchornous 
- Chuyển sang modun về Surface
- Tham gia các hoạt động chung của hội

File báo cáo cụ thể: https://drive.google.com/file/d/1Db0qe07uE04i0Mco4rsrU6gvOMaesUTM/view?usp=sharing
[-] The following 2 users say Thank You to Tuấn Hùng for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Lê Phát Viên
Reply
#20
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 4 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 5: 

1.Tình hình hoạt động tháng 4:
- Modun Surface hoàn thành 5/7
- Số lương buổi học giảm.

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 5:
- Xét tuyển đứng giảng
- Xét tân MOD NX K12
- Hoàn thành modun surface
- Học modun mới Sheet metal
- Phát triển kênh NX 4CHaUI đạt 250 SUB

File báo cáo cụ thể: https://drive.google.com/file/d/1Zgwy9rj...sp=sharing
[-] The following 2 users say Thank You to Tuấn Hùng for this post:
  • Lê Phát Viên, Lê Văn Kỳ_4CHaUI
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)