Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] Hành trình 20 video về gia công - NX K12

#21
Xin chào tất cả các anh và các bạn!
Em là : lê văn kỳ
Lớp phần mềm: NX-K12
Do anh : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
Em xin đăng tiếp chuỗi video phần CAM :
#16/20#17/20

#18/20

#19/20

#20/20
[-] The following 3 users say Thank You to Lê Văn Kỳ_4CHaUI for this post:
  • Kĩ Sư 4CHaUI, Tuấn Hùng, Đá Tảng
Reply
#22
Em là : Mai Gia Khiêm
Lớp phần mềm: NX-K12
Em xin phép nộp video bài tập Phay 2D
Hành trình 20 video không phải là quá dài. Nhưng công sức và tâm huyết của chúng mình dành vào từng video là thứ thật sự đáng trân trọng. Kiến thức là vô tận, hãy cùng nhau học hỏi thêm nhiều điều nữa nhé ae NX K12!
Video:
+11/20:
 
+12/20:

+13/20:

+14/20:

+15/20:
Reply
#23
Em là : Mai Gia Khiêm
Lớp phần mềm: NX-K12
Em xin phép nộp video bài tập Phay 2D
Video:
+16/20:

+17/20:

+18/20:

+19/20:

+20/20:
[-] The following 1 user says Thank You to Mai Gia Khiêm_4CHaUI for this post:
  • Kĩ Sư 4CHaUI
Reply
#24
Xin chào tất cả các anh và các bạn!
Em là : Nguyễn Ngọc Ánh
Lớp phần mềm: NX-K12
Do anh : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
Em xin đăng các video phần CAM - Phay:


Mọi ý kiến đóng góp xin comments dưới video !
Cảm ơn tất cả mọi người !
Reply
#25
Xin chào tất cả các anh và các bạn!

Em là : Nguyễn Duy Ngọc
Lớp phần mềm: NX-K12
Do bạn : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
Em xin phép nộp bài tập CAM :hành trình 20video
-Video:
+11/20:

+12/20:

+13/20:

+14/20:

+15/20:
Reply
#26
Xin chào tất cả các anh và các bạn!

Em là : Nguyễn Duy Ngọc
Lớp phần mềm: NX-K12
Do bạn : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
Em xin phép nộp bài tập CAM :hành trình 20video
-Video:
+16/20:

+17/20:

+18/20:

+19/20:

+20/20:
Reply
#27
Xin chào tất cả các anh và các bạn!
Em là : Phạm Văn Hoàng
Lớp phần mềm: NX-K12
Do anh : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
Em xin đăng các video phần phay 3D :
[-] The following 1 user says Thank You to Phạm Hoàng Ck1_4CHAUI for this post:
  • Tuấn Hùng
Reply
#28
Xin chào tất cả các anh và các bạn!
Em là : Phạm Văn Hoàng
Lớp phần mềm: NX-K12
Do anh : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
Em xin đăng các video phần phay 3D :


[-] The following 1 user says Thank You to Phạm Hoàng Ck1_4CHAUI for this post:
  • Tuấn Hùng
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)