Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] Hành trình 20 video về gia công - NX K12

#11
Xin chào tất cả các anh và các bạn!
Em là : Nguyễn Thế Hoành
Lớp phần mềm: NX-K12
Do anh : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
Em xin đăng các video phần CAM :

[-] The following 2 users say Thank You to Thế Hoành_4CHaUI for this post:
  • Dương Trần, Lê Phát Viên
Reply
#12
Xin chào tất cả các bạn!
Mình là : Đỗ Văn Lưu
Lớp phần mềm: NX-K12
Do bạn : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
mình xin đăng các video phần CAM 

1/20

2/20

3/20

4/20

5/20
[-] The following 1 user says Thank You to dovanluu1993 for this post:
  • Lê Phát Viên
Reply
#13
Xin chào tất cả các anh và các bạn!

Em là : Nguyễn Duy Ngọc
Lớp phần mềm: NX-K12
Do bạn : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
Em xin phép nộp bài tập CAM : Phay 2D
-Video:
+6/20:

+7/20:

+8/20:

+9/20:

+10/20:
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Duy Ngọc_4CHaUI for this post:
  • Mai Gia Khiêm_4CHaUI
Reply
#14
Wink 
Em là : Mai Gia Khiêm
Lớp phần mềm: NX-K12
Em xin phép nộp video bài tập Phay 2D
Nối tiếp hành trình 20 Video nào [Image: biggrin.png] Big Grin [Image: biggrin.png]
Video:
+6/20:

+7/20:

+8/20:

+9/20:

+10/20:
Reply
#15
Xin chào tất cả các anh và các bạn!
Em là : Phạm Văn Hoàng
Lớp phần mềm: NX-K12
Do anh : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
Em xin đăng các video phần phay 2D :
[-] The following 1 user says Thank You to Phạm Hoàng Ck1_4CHAUI for this post:
  • Lê Phát Viên
Reply
#16
Xin chào tất cả các bạn!
Mình là : Đỗ Văn Lưu
Lớp phần mềm: NX-K12
Do bạn : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
mình xin đăng các video phần CAM 


[-] The following 1 user says Thank You to dovanluu1993 for this post:
  • Dương Trần
Reply
#17
Xin chào tất cả các bạn!
Mình là : Đỗ Văn Lưu
Lớp phần mềm: NX-K12
Do bạn : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
mình xin đăng các video phần CAM 
[-] The following 2 users say Thank You to dovanluu1993 for this post:
  • Dương Trần, Lê Phát Viên
Reply
#18
Xin chào tất cả các bạn!
Mình là : Đỗ Văn Lưu
Lớp phần mềm: NX-K12
Do bạn : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
mình xin đăng các video phần CA
NX CAM 4_12
m

NX CAM 11_12
[-] The following 1 user says Thank You to dovanluu1993 for this post:
  • Dương Trần
Reply
#19
Xin chào tất cả các anh và các bạn!
Em là : lê văn kỳ
Lớp phần mềm: NX-K12
Do anh : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
Em xin đăng tiếp chuỗi video phần CAM :
#6/20

#7/20

#8/20

#9/20

#10/20
Reply
#20
Xin chào tất cả các anh và các bạn!
Em là : lê văn kỳ
Lớp phần mềm: NX-K12
Do anh : Nguyễn Tuấn Hùng, Bùi Văn Bảo, Lê Hồng Vỹ, Nghiêm Đức Huy, Nguyễn Hồng Thái đứng giảng.
Em xin đăng tiếp chuỗi video phần CAM :
#11/20


#12/20

#13/20

14/20

#15/20
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)