Thread Rating:
  • 2 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo

#31
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 12/2021 BOX PTC-CREO

Thay mặt Box Creo, mình (em) xin đưa ra nhận xét tháng 11 và kế hoạch tháng 12/2021 cho Box Creo

I. Nhận xét hoạt động tháng 11:
- Test 2D toàn hội lần 2 hoàn thành
- Học module 3D
- Chuẩn bị test 3D toàn hội
- Tinh thần học của các học viên không được tốt
II. Kế hoạch hoạt động tháng 12:
- Chuyển sang học Module Assembly
- Chuẩn bị test 3D toàn hội


Attached Files
.pdf   November_2021_Report_Creo.pdf (Size: 447.05 KB / Downloads: 9)
[-] The following 2 users say Thank You to Nguyễn Đăng Toàn_4CHaUI for this post:
  • ,
Reply
#32
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 01/2022 BOX PTC-CREO

Thay mặt Box Creo, mình (em) xin đưa ra nhận xét tháng 12/2021 và kế hoạch tháng 01/2022 cho Box Creo

I. Nhận xét hoạt động tháng 12/2021:
- Test 3D toàn hội
- Học module tiếp 3D và Assembly
- Chuẩn bị và tổ chức test module Assembly
II. Kế hoạch hoạt động tháng 01/2022
- Học tiếp lộ trình
- Triển khai cuộc thi tìm kiếm tài năng


Attached Files
.pdf   Bao_cao_thang_1_2022_Creo.pdf (Size: 435.12 KB / Downloads: 9)
[-] The following 2 users say Thank You to Nguyễn Đăng Toàn_4CHaUI for this post:
  • , Lê Phát Viên
Reply
#33
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 02 BOX PTC-CREO

Thay mặt Box Creo, mình (em) xin đưa ra nhận xét tháng 01 và kế hoạch tháng 02 cho Box Creo

I. Nhận xét hoạt động tháng 01:
- Cuộc thi tìm kiếm tài năng 
- Lộ trình cơ bản của box đặt ra

II. Kế hoạch hoạt động tháng 02:
- Nghỉ Tết Nguyên Đán
- Học lộ trình nâng cao của box đặt ra


Attached Files
.pdf   Báo cáo tháng 1 năm 2022 box Creo.pdf (Size: 435.5 KB / Downloads: 8)
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Đăng Toàn_4CHaUI for this post:
  •
Reply
#34
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 03 BOX PTC-CREO

Thay mặt Box Creo, mình (em) xin đưa ra nhận xét tháng 02 và kế hoạch tháng 03 cho Box Creo

I. Nhận xét hoạt động tháng 02:
- Chưa hoàn thành tiến độ học tập

II. Kế hoạch hoạt động tháng 03:
- Đẩy mạnh tiến độ học tập
- Học lộ trình nâng cao của box đặt ra


Attached Files
.pdf   Báo cáo tháng 2 năm 2022 box Creo.pdf (Size: 431.21 KB / Downloads: 7)
[-] The following 2 users say Thank You to Nguyễn Đăng Toàn_4CHaUI for this post:
  • ,
Reply
#35
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 04 BOX PTC-CREO

Thay mặt Box Creo, mình (em) xin đưa ra nhận xét tháng 03 và kế hoạch tháng 04 cho Box Creo

I. Nhận xét hoạt động tháng 03:
- Hoàn thành kịp tiến độ học tập
- Ý thức làm bài tập

II. Kế hoạch hoạt động tháng 04:
- Học lộ trình nâng cao của box đặt ra
- Thiết kế sản phẩm thực tế


Attached Files
.pdf   Báo cáo tháng 3 năm 2022 box Creo.pdf (Size: 435.7 KB / Downloads: 14)
Reply
#36
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 05 BOX PTC-CREO

Thay mặt Box Creo, mình (em) xin đưa ra nhận xét tháng 04 và kế hoạch tháng 05 cho Box Creo

I. Nhận xét hoạt động tháng 04:
- Lộ trình học
- Ý thức học tập của các thành viên

II. Kế hoạch hoạt động tháng 05:
- Hoàn thành lộ trình học
- Cuộc thi thiết kế máy
- Kế hoạch chuyển giao Mod


Attached Files
.pdf   Báo cáo tháng 4 năm 2022 box Creo.pdf (Size: 440.93 KB / Downloads: 13)
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Đăng Toàn_4CHaUI for this post:
  •
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)