Thread Rating:
 • 2 Vote(s) - 5 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

[Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo

#1
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 11 BOX PTC-CREO

Thay mặt Box PTC Creo, mình xin đưa ra nhận xét tháng 10 và định hướng tháng 11 cho Box PTC Creo:

I Tháng 10

1. Thành viên 

Lớp duy trì hoạt động với 5 thành viên:

    - Trần Đức Dương (Chủ Box – K10),

   - Nguyễn Văn Luân (Trợ giảng - K11),
   - Thân Văn Hiệp (K11),
    - Nguyễn Quang Huy (K11),
    - Vũ Tiến Tùng (K11).

2. Nhận xét chung

    - Các thành viên đã học xong các lệnh tạo và chỉnh sửa khối.

    - Các thành viên chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, đi đúng giờ và tác phong trước khi đến lớp
    - Bài học đã chuẩn bị đầy đủ hơn trước khi đến lớp
    - Trong lớp vẫn còn tình trạng thiếu tập trung và hay mất chú ý cuối giờ
    -  Đứng giảng còn chưa thắt chặt kỷ luật và đôi khi quên chưa giao tập về nhà.

II Các hoạt động trong tháng 11


     - Học các lệnh tạo và chỉnh sửa bề mặt (Surface)

     - Hỏi đáp về các kiến thức chuyên môn (1 tuần 1 lần)
     - Vẽ sản phẩm tự do
     - Các hoạt động vui đầu giờ

File chi tiết: https://drive.google.com/open?id=1beQxEd...I-42vkU-4e

Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!
[-] The following 1 user says Thank You to Dương Trần for this post:
  • Luân Nguyễn_4CHaUI
Reply
#2
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 12 BOX PTC-CREO

Thay mặt Box PTC Creo, mình xin đưa ra nhận xét tháng 10 và định hướng tháng 11 cho Box PTC Creo:

I Tháng 11

1. Thành viên 

Lớp duy trì hoạt động với 5 thành viên:

- Trần Đức Dương (Chủ Box – K10), 
- Nguyễn Văn Luân (Trợ giảng - K11),
- Thân Văn Hiệp (K11),
- Nguyễn Quang Huy (K11),
 - Vũ Tiến Tùng (K11).

2. Nhận xét chung

    - Các thành viên đã học xong các lệnh tạo và chỉnh sửa surface
    - Các thành viên chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, đi đúng giờ và tác phong trước khi đến lớp
    - Bài học đã chuẩn bị đầy đủ hơn trước khi đến lớp
    - Trong lớp vẫn còn tình trạng thiếu tập trung và hay mất chú ý cuối giờ

II Các hoạt động trong tháng 12

     - Hoàn thiện nốt các lệnh trong công cụ Style và chuyển sang Assembly
     - Ôn tâp kiến thức để các bài kiểm tra đạt kết quả cao
     - Vẽ sản phẩm cá nhân

File chi tiết: https://drive.google.com/open?id=1xrc_ML...UEi1uDisJm

Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!
[-] The following 1 user says Thank You to Dương Trần for this post:
  • Hồng Sơn
Reply
#3
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 01 BOX PTC-CREO

Thay mặt Box PTC Creo, mình xin đưa ra nhận xét tháng 10 và định hướng tháng 11 cho Box PTC Creo:

I Nhận xét tháng 12

1. Thành viên 

Lớp duy trì hoạt động với 5 thành viên:

- Trần Đức Dương (Chủ Box – K10), 
- Nguyễn Văn Luân (Trợ giảng - K11),
- Thân Văn Hiệp (K11),
- Nguyễn Quang Huy (K11),
 - Vũ Tiến Tùng (K11).

2. Nhận xét chung

    - Tháng 12 không có nhiều hoạt động do lớp nghỉ ôn thi học kì
    - Các thành viên chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, đi đúng giờ và tác phong trước khi đến lớp
    - Lớp đã học xong nhóm lệnh Free Style trong Modul Surface
    - Mục tiêu vẽ sản phẩm thực tế chưa hoàn thành

II Các hoạt động trong tháng 01

     - Hoàn thiện các lệnh trong công cụ Assembly
     - Ôn tâp kiến thức đã học, đồng thời nâng cao kỷ luật
     - Vẽ sản phẩm cá nhân

File chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1KlRSf7U...sp=sharing

Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!
Reply
#4
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 03/2019 BOX PTC-CREO

Thay mặt Box PTC Creo, mình xin đưa ra nhận xét tháng 02 và định hướng tháng 03/2019 cho Box PTC Creo:

I Nhận xét tháng 02

1. Thành viên 

Lớp duy trì hoạt động với 5 thành viên:

- Trần Đức Dương (Chủ Box – K10), 
- Nguyễn Văn Luân (Trợ giảng - K11),
- Thân Văn Hiệp (K11),
- Nguyễn Quang Huy (K11),
 - Vũ Tiến Tùng (K11).

2. Nhận xét chung
 • Tháng 2 lớp nghỉ 2 tuần do trùng lịch nghỉ Tết. 
 • Các thành viên chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, đi đúng giờ và tác phong trước khi đến lớp
 • Lớp đã học học xong Modul Assembly bắt đầu tìm hiểu các lệnh lập trình gia công Tiện

II Các hoạt động trong tháng 03
 • Tìm hiểu và ứng dụng các lệnh trong Modul Manufacturing (Gia công) vào các sản phẩm thực tế
 • Ôn tâp kiến thức đã học, đồng thời nâng cao kỷ luật
 • Vẽ sản phẩm thực tế
 • Talks bàn luận về chủ đề CMCN với các thành viên 4C
   
File chi tiết: https: https://drive.google.com/open?id=1HzsP1X...XYLuK8l2Un-

Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!
[-] The following 2 users say Thank You to Dương Trần for this post:
  • , Trần Quốc Phương
Reply
#5
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 04/2019 BOX PTC-CREO

Thay mặt Box PTC Creo, mình xin đưa ra nhận xét tháng 03 và định hướng tháng 04/2019 cho Box PTC Creo:

I Nhận xét tháng 03

1. Thành viên 

Lớp duy trì hoạt động với 5 thành viên:

- Trần Đức Dương (Chủ Box – K10), 
- Nguyễn Văn Luân (Trợ giảng - K11),
- Thân Văn Hiệp (K11),
- Nguyễn Quang Huy (K11),
 - Vũ Tiến Tùng (K11).

2. Tình hình chung
 • Lớp khá trầm và chưa có nhiều đột phá 
 • Box đã tìm ra MOD mới là bạn Thân Văn Hiệp
 • Trong tháng 3, lớp nghỉ 01 buổi do các thành viên về quê
 • Kiểm tra kiến thức về gia công. Thành viên có kết quả tốt nhất: Vũ Tiến Tùng
II Các hoạt động trong tháng 04
 • Các thành viên và MOD mới lên kế hoạch để nghiên cứu về khuôn và gia công
 • Học Modul xuất bản vẽ với phần mềm
   
File chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1iSkBBPw...sp=sharing

Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!
Reply
#6
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 05/2019 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra nhận xét tháng 4 và kế hoạch tháng 5/2019 cho Box Creo

1: Nhận Xét hoạt động tháng 4
 - Số thành viên: 5/5
 - Lớp giảm số buổi học 1 buổi/tuần
 - Lớp nghỉ 1 buổi vì bận làm đồ án
 - Lớp đi được một nửa kiến thức cơ bản về khuôn ép nhựa
 - Nhìn chung hiểu cơ bản về cơ cấu khuôn 
2: Kế hoạch hoạt động tháng 5
 - Kết thúc phần khuôn
 - Tổng kết khóa học 
file báo cáo cụ thể : https://drive.google.com/open?id=1VtqzWm...HRakwl205c
[-] The following 1 user says Thank You to Hiệp Thân for this post:
  •
Reply
#7
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 06/2019 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra nhận xét tháng 5 và kế hoạch tháng 6/2019 cho Box Creo

1: Nhận Xét hoạt động tháng 5
 - Số thành viên: 5/5
 - Lớp học 1 buổi/tuần
 - Lớp nghỉ 1 buổi vì bận lịch tổ chức sinh nhật Hội
 - Lớp tìm hiểu phần các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ ép nhựa
 - Kiến thức lí thuyết còn chưa thực tế
2: Kế hoạch hoạt động tháng 6
 - thực hành tách các dạng khuôn cơ bản trên phần mềm
link báo cáo chi tiết : https://drive.google.com/file/d/1h4rbHQY...sp=sharing
Reply
#8
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 7/2019 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra nhận xét tháng 6 và kế hoạch tháng  7/2019 cho Box Creo

1: Nhận Xét hoạt động tháng 6 :

 - Số thành viên: 5/5

 - Lớp học 1 buổi do tháng có kỳ nghỉ hè 2 tuần

 - Lớp kết thúc khóa học K11

2: Kế hoạch hoạt động tháng 7:
 
 - Chuẩn bị kiến thức xét tuyển thành viên K12
báo cáo chi tiết : https://drive.google.com/file/d/1SouJlev...sp=sharing
[-] The following 3 users say Thank You to Hiệp Thân for this post:
  • , Dương Trần, Phạm Minh Tú
Reply
#9
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 8/2019 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra nhận xét tháng 7 và kế hoạch tháng  8/2019 cho Box Creo
 
1: Nhận Xét hoạt động tháng 7 :
- Tổ chức training 3 BOX phần mềm cấp cao
- Tổ chức tuyển thành viên khóa mới
- Kết quả : chưa có ai đăng kí học

2: Kế hoạch hoạt động tháng 8:
- chuẩn bị kế hoạch xét tuyển thành viên K13 
 

báo cáo chi tiết : https://drive.google.com/file/d/1oH2sUAq...sp=sharing
[-] The following 2 users say Thank You to Hiệp Thân for this post:
  • , Dương Trần
Reply
#10
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 9/2019 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra nhận xét tháng 8 và kế hoạch tháng  9/2019 cho Box Creo
 
1: Nhận Xét hoạt động tháng 8 :
- Box đã có 2 bạn đăng kí học 
- Đã lên lớp 1 buổi 

2: Kế hoạch hoạt động tháng 9:
- Xét bổ sung thành viên K13 
- Đi theo lộ trình đã lên 
link báo cáo chi tiết : 
https://drive.google.com/file/d/1XGqZpY2...sp=sharing
[-] The following 3 users say Thank You to Hiệp Thân for this post:
  • Caothimen_4chaui, Dương Trần, Hoàng TP
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)