Thread Rating:
  • 2 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] Nhóm Solidworks 1 - K13

#1
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI NHÓM LỚP SOLIDWORKS 1 - K13
I. Thông tin lịch học

Địa điểm học: Sau nhà A1 ; Hành lang thư viện A11 (nếu thời tiết xấU)
Thời gian: 18h các ngày Thứ 2 và Thứ 5

II. Thông tin thành viên

1. Thành viên đứng giảng

[Image: wQUFsy5.png]

2. Thành viên học tập

[Image: c6F3vbm.png]

3. Nhóm Facebook
Link: [/url][url=https://www.facebook.com/groups/551208378954414/]https://www.facebook.com/groups/551208378954414/

III. Nội quy

1. Nội quy Hội

Điều 1: Tất cả các thành viên đều phải tuân thủ nội quy mà Hội đã đề ra. 


Điều 2: Thành viên tinh thần học tập, trách nhiệm tốt, xây dựng tập thể 4C vững mạnh. 

Điều 3: Tất cả các thành viên đi offline đầy đủ và đúng giờ.

Điều 4: Hội trưởng, hội phó, mod và các thành viên đứng giảng ý thức trách nhiệm của mình với sứ mệnh chung của Hội bằng việc chuẩn bị báo cáo cụ thể thông qua diễn đàn (trước mùng 5) và đưa ra trước toàn Hội trong buổi offline hàng tháng.

Điều 5: Xem xét kết nạp thành viên BQT, thành viên 4C đối với thành viên ưu tú.

Điều 6: Nghiêm túc, tập trung, có ý thức xây dựng trong buổi offline.

Điều 7: Toàn thể thành viên trong Hội phải có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, cùng nhau học tập và cùng nhau tiến bộ.

Điều 8: Đi offline muộn:
- Đối với BQT: Khiển trách trước toàn Hội.
- Đối với các thành viên: Khiển trách. Xem xét cho nghỉ buổi offline.

Điều 9: Vắng mặt trong buổi offline:
- Đối với BQT: Xem xét khai trừ ra thành viên BQT.
- Đối với các thành viên: nghỉ buổi học phần mềm tiếp theo. Mọi lí do được xem xét nếu thông báo cho BQT trước buổi offline diễn ra.

2. Nội quy nhóm

2.1. Tất cả các thành viên có thái độ tôn trọng các anh khóa trên, tôn trọng người hướng dẫn, nhóm trưởng, và các thành viên khác trong nhóm
2.2. Đi học đầy đủ, đúng giờ và tuyệt đối không mặc quần ngố , quần đùi , áo ba lỗ đi học

2.3. Nghỉ 1 buổi không lý do thì buổi tiếp theo không phải đi nữa, 2 buổi không lý do sẽ được thôi học. Nếu có lý do thì vẫn phải làm bài tập về nhà đầy đủ
2.4. Đi học muộn không phép (hoặc lý do không chính đáng) khiển trách trước nhóm, 2 lần như vậy sẽ nghỉ buổi học kế tiếp.
2.5. Làm và nộp bài tập về nhà qua diễn đàn trước 0h ngày buổi học diễn ra.
- Không làm, nộp bài tập về nhà thì buổi tiếp theo không phải đi học nữa.
- 2 lần nộp bài muộn không lý do sẽ đổi thành 1 buổi không làm bài tập.
- 2 buổi không làm bài tập sẽ được thôi học.
2.6. Nộp bài không đúng chỗ, không đúng quy định coi như không nộp bài tập.
2.7. Có việc đột xuất phải xin phép nhóm trưởng trước buổi học ít nhất 30 phút. Nếu không có phản hồi coi như chưa xin phép.
2.8. Không sử dụng điện thoại, không đùa nghịch trong lúc học cũng như lúc người hướng dẫn và mọi người đang nói, nếu vi phạm sẽ mời đi về ngay lúc đấy. Tuy nhiên có thể hoàn toàn xin phép ra ngoài để làm việc riêng.
2.9. Nhóm trưởng có trách nhiệm điểm danh và báo cáo các lý do nghỉ, hoặc lý do đến muộn của các thành viên
2.10. Người hướng dẫn kiểm tra bài tập về nhà và tổng kết sau mỗi buổi học.

2.11. Yêu cầu tất cả các thành viên đều phải mang sổ bút và ghi chép đầy đủ.
-Nếu không ghi chép đầy đủ mà khi hỏi không trả lời được thì về quay lại video toàn bộ lệnh buổi hôm đó.

-Không mang sổ bút được tính là nghỉ học buổi đó.
Thế giới chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng
chỉ thiếu người có thể kiên trì đến cùng
Reply
#2
Xin chào tất cả mọi người
Mình tên là: Bùi Trọng Cường
Học viên lớp: solidworks 1-k13
Các anh đứng giảng: Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Thế Hoành
Sau đây mình xin phép nộp bài tập về nhà buổi 1:
link mềm: https://drive.google.com/file/d/1L_xzb9-...sp=sharing
link ảnh:
[Image: zgRUrWi.jpg]
[Image: RVMtwtz.jpg]
[Image: 5xYrL5G.jpg]
[Image: PIfRFp0.jpg]
[Image: 8J6KWod.jpg]
[Image: TkiRNhJ.jpg]
[Image: rl1OYOJ.jpg]
[Image: Uc95HJJ.jpg]
[Image: ff2H0Q8.jpg]
[Image: sfUoaoO.jpg]
[Image: CT974if.jpg]
[Image: aNYj7Co.jpg]
[Image: x9ld0d5.jpg]
[Image: ZJmDrwx.jpg]
[Image: HGumVFH.jpg]
[Image: T3IkdQo.jpg]
[Image: bvOGMop.jpg]
[Image: gjfPynF.jpg]
[Image: eVmLwlA.jpg]
[Image: LT3ptHI.jpg]
[Image: rD6Aeen.jpg]
[Image: 4MkNV0V.jpg]
[Image: s5jUaxE.jpg]
[Image: 7GuKnBg.jpg]
Reply
#3
Xin chào mọi người.
Mình tên là Đặng Bá Cường.
Học viên lớp Solidworks 1.
Các anh đứng giảng: Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Thế Hoành.
Sau đi em xin nộp bài tập buổi 1 ( đã chỉnh sửa).
Link drive: https://drive.google.com/open?id=1PTVHFv...t8NOfcF973
Ảnh: 
[Image: 1363adb01a652127c.png]
[Image: 1bed156c83ba660465.png]
[Image: 20412578d3a185545.png]
[Image: 2b7ad65eae9ce743bd.png]
[Image: 39f61cf0f13782854.png]
[Image: 3b26c11b4a8fef3bd6.png]
[Image: 4ba3252f472ca2bce.png]
[Image: 4b6fc4730bff52e6de.png]
[Image: 536ea03e28d8d0022.png]
[Image: 5b405d0c56c9bcc2e2.png]
[Image: 66cc51ee654837892.png]
[Image: 6b0d007c5156487444.png]
[Image: 7a013f001c8255886.png]
[Image: 7b44c3d2250dcccd38.png]
[Image: 842c8931c032dee3b.png]
[Image: 8bc5690e8bffcc51e8.png]
[Image: 92579e906e1d71ab1.png]
[Image: 9b53f2e6c03a95a40d.png]
[Image: 102fdce0f86e7af823.png]
[Image: 10b4393fed914adb485.png]
[Image: 11058e887755a2edb6.png]
[Image: 11b.png]
[Image: 1212f99de5eee198ac.png]
[Image: 12bd34165eab3c7e7c9.png]
Reply
#4
Xin chào tất cả mọi người
Mình tên là: Nguyễn Quốc Hưng
Lớp phần mềm: solidworks 1-k13
Các anh đứng giảng: Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Thế Hoành
Sau đây mình xin phép nộp bài tập về nhà buổi 1:
Link drive: https://drive.google.com/open?id=1qPDENY..._PkMdkxvJs
Link ảnh:
hình1
[Image: hinh1.jpg]
[Image: hinh1r.jpg]
hình2
[Image: hinh2.jpg]
[Image: hinh2r.jpg]
hình3
[Image: hinh3.jpg]
[Image: hinh3r.jpg]
hình4
[Image: hinh4.jpg]
[Image: hinh4r.jpg]
hình5
[Image: hinh5.jpg]
[Image: hinh5r.jpg]
hình6
[Image: hinh6.jpg]
[Image: hinh6r.jpg]
hình7
[Image: hinh7.jpg]
[Image: hinh7r.jpg]
hình8
[Image: hinh8.jpg]
[Image: hinh8r.jpg]
hình9
[Image: hinh9.jpg]
[Image: hinh9r.jpg]
hình10
[Image: hinh10.jpg]
[Image: hinh10r.jpg]
hình11
[Image: hinh11.jpg]
[Image: hinh11r.jpg]
hình12
[Image: hinh12.jpg]
[Image: hinh12r.jpg]
Reply
#5
Xin chào tất cả mọi người
Em tên là: Bùi Tất Hiệp
Lớp phần mềm: Solidworks 1-K13
Các anh đứng giảng: Nguyễn Thế Hoành và Nguyễn Việt Anh
Sau đây em xin gồm bài tập buổi 1 gồm 12 sketch:
Link mềm: https://drive.google.com/open?id=1LIVlb6...mRFc4N5CqS
Hình ảnh:
[Image: H1.png]
[Image: H1_S.png]


[Image: H3.png]
[Image: H3_S.png]
[Image: H4.png]
[Image: H4_S.png]


[Image: H6.png]
[Image: H6_S.png]
[Image: H7.png]
[Image: H7_S.png]
[Image: H8.png]
[Image: H8_S.png]
[Image: H9.png]
[Image: H9_S.png]

[Image: H2.png]
[Image: H2_S.png]
[Image: H5.png]
[Image: H5_S.png]
[Image: H10.SLDPRT.png]
[Image: H10_S.png]
[Image: H11.png]
[Image: H11_S.png]
[Image: H12.png]
[Image: H12_S.png]
Reply
#6
Xin chào tất cả mọi người
Mình tên là: Phan Văn Hiến
Học viên lớp: solidworks 1-k13
Các anh đứng giảng: Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Thế Hoành
Sau đây mình xin phép nộp bài tập về nhà buổi 1:
[Image: 104fc630398e5cc1e.png]
[Image: 1.1.png]
[Image: 2d4958b3af92933cf.png]
[Image: 2.2.png]
[Image: 3a701cdd4597353c1.png]
[Image: 3.3.png]
[Image: 477e84a5c81867808.png]
[Image: 4.4.png]
[Image: 5efc494ead41a2da7.png]
[Image: 5.5.png]
[Image: 67e62b429c2d8b012.png]
[Image: 6.6.png]
[Image: 743f1707003234407.png]
[Image: 7.7.png]
[Image: 86e4ab796f0f4aa21.png]
[Image: 8.8.png]
[Image: 92a1dcf4d160f1ee2.png]
[Image: 9.9.png]
[Image: 10224e7610ba0cbfc8.png]
[Image: 10.10.png]
[Image: 119b9bb61db4c29793.png]
[Image: 11.11.png]
link mềm
https://drive.google.com/open?id=1u0hQLP...8bSX-qapCC
Reply
#7
Xin chào tất cả mọi người
Mình tên là: Hoàng Anh Dũng
Học viên lớp: solidworks 1-k13
Các anh đứng giảng: Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Thế Hoành
Sau đây mình xin phép nộp bài tập buổi 1

[Image: 1.1bb59a052788ae658.png]
[Image: 1.2.png]
[Image: 1.3.png]
[Image: 1.4.png]
[Image: 1.5.png]
[Image: 1.6.png]
[Image: 1.7.png]
[Image: 1.8.png]
[Image: 1.9.png]
[Image: 1.11.png]
[Image: 1.12.png]
[Image: 1.22.png]
[Image: 1.33.png]
[Image: 1.44.png]
[Image: 1.55.png]
[Image: 1.66.png]
[Image: 1.77.png]
[Image: 1.88.png]
[Image: 1.99.png]
[Image: 1.111.png]
[Image: 1.222.png]
[Image: 1d9a973ad77016535.png]
[Image: 2.2cfa1a2ef84bc7cc5.png]
[Image: 20bf2330cb7c510fe.png]
link file:
https://drive.google.com/open?id=1pnKRtk...kLVkV8bgqk
Reply
#8
Xin chào tất cả mọi người.
Em tên là : Vũ Công Tuyền
Lớp solidworks 1 - K13
Các anh đứng giảng: Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Thế Hoành
Em xin nộp bài tập buổi 1
Link ảnh:
[Image: H1a.png]
[Image: H1b.png]
[Image: H2a.png]
[Image: H2b.png]
[Image: H3ba9732fcdcccc76c8.png]
[Image: H3a6f7fed433ded7033.png]
[Image: H4a.png]
[Image: H4b.png]
[Image: H5a.png]
[Image: H5b.png]
[Image: h6a.png]
[Image: H6b.png]
[Image: H7a.png]
[Image: H7b.png]
[Image: H8a.png]
[Image: H8b.png]
[Image: H9a.png]
[Image: H9b.png]
[Image: H10a.png]
[Image: H10b.png]
[Image: H11a.png]
[Image: H11b.png]
[Image: H12a.png]
[Image: H12b.png]
Link file:
https://drive.google.com/open?id=1dbKbej...6BtOieWgNR
Reply
#9
Xin chào tất cả mọi người
em tên là :Nguyễn Văn Trường
Lớp: Solidworks1-k13
các anh đứng giảng :Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Thế Hoành
sau đây em xin nộp bài tập buổi 2 gồm 12 hình sketch
link ảnh
[Image: Screenshot-32.png]
[Image: Screenshot-33.png]
[Image: Screenshot-34.png]
[Image: Screenshot-35.png]
[Image: Screenshot-36.png]
[Image: Screenshot-37.png]
[Image: Screenshot-38.png]
[Image: Screenshot-39.png]
[Image: Screenshot-40.png]
[Image: Screenshot-41.png]
[Image: Screenshot-42.png]
[Image: Screenshot-43.png]
[Image: Screenshot-44.png]
[Image: Screenshot-45.png]
[Image: Screenshot-46.png]
[Image: Screenshot-47.png]
[Image: Screenshot-48.png]
[Image: Screenshot-49.png]
[Image: Screenshot-50.png]
[Image: Screenshot-51.png]
[Image: Screenshot-52.png]
[Image: Screenshot-53.png]
link files mềm
https://drive.google.com/open?id=1AHx8Ym...A4igh1WYt1
Reply
#10
Xin chào tất cả mọi người
Mình tên là: Nguyễn Đăng Hoàn
Học viên lớp: solidworks 1-k13
Các anh đứng giảng: Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Thế Hoành
Sau đây mình xin phép nộp bài tập về nhà buổi 1:
Link drive: https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
link ảnh : [Image: hinh-1.1.md.png]
[Image: hinh-1.2.md.png]
[Image: hinh-2.1.md.png]
[Image: hinh-2.2.md.png]
[Image: hinh-3.1.md.png]
[Image: hinh-3.2.md.png]
[Image: hinh-4.1.md.png]
[Image: hinh-4.2.md.png]
[Image: hinh-5.1.md.png]
[Image: hinh-5.2.md.png]
[Image: hinh-6.1.md.png]
[Image: hinh-6.2.md.png]
[Image: hinh-7.1.md.png]
[Image: hinh-7.2.md.png]
[Image: hinh-8.1.md.png]
[Image: hinh-8.2.md.png]
[Image: hinh-9.1.md.png]
[Image: hinh-9.2.md.png]
[Image: hinh-10.1.md.png]
[Image: hinh-10.2.md.png]
[Image: hinh-11.1.md.png]
[Image: hinh-11.2.md.png]
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)