Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ sư 4CHaUI] THÔNG BÁO HỌP THÀNH VIÊN BQT

#31
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 10/2021

1.Thời gian: 21h Tối thứ 7, ngày 02/10/2021
2.Địa điểm: Zoom
Link zoom: https://zoom.us/j/7618493338?pwd=bmg3d2R...w1eXR0QT09
Zoom ID: 761 849 3338
Passcode: 4CHaUI
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 9:
  · Xét tuyển đứng giảng.
  · Hoàn thành lộ trình và các quy chuẩn.
  · Xét tuyển thành viên khóa mới.
- Triển khai kế hoạch tháng 10:
  · Chào đón thành viên và bắt đầu học tập khóa mới
  · Hỗ trợ các thành viên mới giai đoạn đầu học tập
  · Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trạng thái học Online - Offline.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Xin cảm ơn!
[-] The following 5 users say Thank You to Vũ Công Tuyền_4CHaUI for this post:
  • , Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Hồng Sơn, Nguyễn Đăng Toàn_4CHaUI, Trương Văn Thăng_4CHaUI
Reply
#32
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 11/2021

1.Thời gian: 22h Tối thứ 4, ngày 03/11/2021
2.Địa điểm: Zoom
Link zoom: https://zoom.us/j/7618493338?pwd=bmg3d2R...w1eXR0QT09
Zoom ID: 761 849 3338
Passcode: 4CHaUI
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 10:
  · Học tập Modul 2D Sketch.
  · Bài Test 2D Sketch.
- Triển khai kế hoạch tháng 11:
  · Test 2D Sketch lần 2.
  · Học tập Modul 3D feature.
  · Xây dựng kế hoạch Test 3D feature.
- Chủ đề Offline: Tin học văn phòng cho sinh viên
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Xin cảm ơn!
[-] The following 2 users say Thank You to Vũ Công Tuyền_4CHaUI for this post:
  • , Nguyễn Đăng Toàn_4CHaUI
Reply
#33
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 12/2021

1.Thời gian: 22h Tối thứ 7, ngày 04/12/2021
2.Địa điểm: Zoom
Link zoom: https://zoom.us/j/7618493338?pwd=bmg3d2R...w1eXR0QT09
Zoom ID: 761 849 3338
Passcode: 4CHaUI
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 11:
  · Học tập Modul 3D, Assembly.
  · Bài Test 2D Sketch.
- Triển khai kế hoạch tháng 12:
  · Test 3D.
  · Tiếp tục lộ trình học tập.
  · Lớp thí điểm

5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Xin cảm ơn!
[-] The following 2 users say Thank You to Vũ Công Tuyền_4CHaUI for this post:
  • , Lê Việt Hưng_4CHaUI
Reply
#34
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 03/2022

1.Thời gian: 21h Tối thứ 7, ngày 05/03/2022
2.Địa điểm: Zoom
Link zoom: https://zoom.us/j/7618493338?pwd=bmg3d2R...w1eXR0QT09
Zoom ID: 761 849 3338
Passcode: 4CHaUI
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 01, 02:
- Triển khai kế hoạch tháng 03:
  · Tiếp tục lộ trình học tập.
  · Kế hoạch lớp thiết kế máy

5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Xin cảm ơn!
[-] The following 3 users say Thank You to Vũ Công Tuyền_4CHaUI for this post:
  • , Hồng Sơn, Nguyễn Đăng Toàn_4CHaUI
Reply
#35
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 04/2022

1.Thời gian: 20h thứ 6, ngày 8/4/2022
2.Địa điểm: Zoom
Link zoom: https://zoom.us/j/7618493338?pwd=bmg3d2R...w1eXR0QT09
Zoom ID: 761 849 3338
Passcode: 4CHaUI
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 03
- Triển khai kế hoạch tháng 04:
  · Tiếp tục lộ trình học tập.
  · Kế hoạch lớp thiết kế máy.
  · Chuyển đổi học tập trực tiếp.

5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Xin cảm ơn!
[-] The following 2 users say Thank You to Vũ Công Tuyền_4CHaUI for this post:
  • , Dương Trần
Reply
#36
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 05/2022

1.Thời gian: 22h thứ 4, ngày 4/5/2022
2.Địa điểm: Zoom
Link zoom: https://zoom.us/j/7618493338?pwd=bmg3d2R...w1eXR0QT09
Zoom ID: 761 849 3338
Passcode: 4CHaUI
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 04
- Triển khai kế hoạch tháng 05:
  · Tiếp tục lộ trình học tập.
  · Tổ chức cuộc thi "Thiết kế máy" - Chào mừng sinh nhật Hội.
  · Chuyển đổi học tập trực tiếp.
  · Kế hoạch Sinh nhật Hội 06/06/2022.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Xin cảm ơn!
[-] The following 5 users say Thank You to Vũ Công Tuyền_4CHaUI for this post:
  • , Dương Trần, Hồng Sơn, Nguyễn Đăng Toàn_4CHaUI, Tạ Văn Mạnh_4CHaUI
Reply
#37
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 07/2022

1.Thời gian: 21h thứ 7, ngày 2/7/2022
2.Địa điểm: Zoom
Link zoom: https://zoom.us/j/7618493338?pwd=bmg3d2R...w1eXR0QT09
Zoom ID: 761 849 3338
Passcode: 4CHaUI
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 05, 06
- Triển khai kế hoạch tháng 07:
  · Triển khai khóa đứng giảng cho các box.
  · Chuyển giao Ban lãnh đạo khóa 14.
  · Chuyển giao Ban quản trị.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Xin cảm ơn!
[-] The following 1 user says Thank You to Vũ Công Tuyền_4CHaUI for this post:
  •
Reply
#38
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 8/2022

1.Thời gian: 20h Tối thứ 7, ngày 06/08/2022
2.Địa điểm:
- Thư viện - Tòa nhà A11 - HaUI.
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 7:
  · Tình hình hoạt động các Box.
  · Kết quả chuyển giao Ban lãnh đạo.
- Triển khai kế hoạch tháng 8:
  · Tiếp tục triển khai khóa đứng giảng.
  · Chuyển giao Ban quản trị.
  · Hỗ trợ các thành viên trong vị trí mới.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Xin lỗi tất cả mọi người vì sự chậm trễ thông báo họp Ban quản trị này. Ban lãnh đạo xin ghi nhận lỗi và sẽ khắc phục trong tháng mới.
Xin chân thành cảm ơn!
[-] The following 4 users say Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • Admin, Nguyễn Viết Đại_4CHaUI, Trần Danh Lưu_4CHaUI, Vũ Quang Trường_4CHaUI
Reply
#39
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 9/2022

1.Thời gian: 21h Tối thứ 7, ngày 03/09/2022
2.Địa điểm:
- Google meet.
- Link google meet: (đang cập nhật)
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 8:
  · Tiến độ và kết quả khóa đứng giảng.
  · Kết quả chuyển giao Ban quản trị.
- Triển khai kế hoạch tháng 9:
  · Thống nhất về thời gian đăng báo cáo, thông báo họp BQT, lịch họp BQT hàng tháng.
  · Tiến độ sửa lại và làm thẻ mới.
  · Lắng nghe, giải quyết các vấn đề của các Box.
  · Kế hoạch tuyển sinh các Box.
  · Lộ trình học tập khóa mới .
  · Kế hoạch cắm trại, dã ngoại.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Xin chân thành cảm ơn!
[-] The following 7 users say Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • Lê Phát Viên, Nguyễn Thế Anh_4CHaUI, Nguyễn Thị Bích Ngọc_4CHaUI, Nguyễn Viết Đại_4CHaUI, Tạ Văn Mạnh_4CHaUI, Vũ Hữu Bình_4CHaUI, Đỗ Hoành Chiến_4CHaUI
Reply
#40
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 10/2022

1.Thời gian: 21h Tối thứ 2, ngày 03/10/2022
2.Địa điểm:
- Google meet.
- Link google meet: (đang cập nhật)
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 9:
  · Kết quả tuyển thành viên.
  · Kết quả hoạt động cắm trại, dã ngoại.
- Triển khai kế hoạch tháng 10:
  · Kế hoạch học tập năm mới.
  · Kế hoạch xây dựng Hội.
  · Lắng nghe, giải quyết các vấn đề của các Box.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Xin chân thành cảm ơn!
[-] The following 3 users say Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • Hoàng Duy Đức_4CHaUI, Lê Phát Viên, Nguyễn Thị Bích Ngọc_4CHaUI
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)