Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Từ vựng bài 3-Tiếng Nhật 4CHaUI.

#1
Chúng ta tiếp tục với bài 3 nhé!

[Image: 3.1_zps23tbhpxv.jpg]
[Image: 3.1_zps23tbhpxv.jpg]
[Image: 3.4_zpshy3rg5ks.jpg]
[Image: 3.3_zps3sbtsicj.jpg]
-Ăn Quả Nhớ Người Trồng Cây-
Heart 4C HaUI Heart
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)