Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Từ vựng bài 2-Tiếng Nhật 4CHaUI.

#1
Bài 2 nhé các bạn!

[Image: 2_zpsodkqvzzh.jpg]
[Image: 2.1_zpsfwynucfk.jpg]
[Image: 2.2_zpstbakjv2x.jpg]

Video Từ Vựng:

-Ăn Quả Nhớ Người Trồng Cây-
Heart 4C HaUI Heart
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)