Thread Rating:
  • 6 Vote(s) - 4.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] Nhóm Solidworks 2 - K12

#1
Photo 
NGƯỜI ĐỨNG GIẢNG:

Nguyễn Đức Ninh
Lớp Cơ Khí 2 - K11
Số điện thoại: 0364566633

Hoàng Văn Thiệp
Lớp Cơ Khí 7 - K11
Số điện thoại: 0358700001

Link facebook nhóm: https://www.facebook.com/groups/486350488437949/

Lịch học: Tối thứ 2 và tối thứ 5.


Nội quy hội: 
Điều 1: Tất cả thành viên đều phải tuân theo nội quy mà Hội đã đề ra.
Điều 2: Thành viên tinh thần học tập, trách nhiệm tốt, xây dựng tập thể 4C vững mạnh.
Điều 3: Tất cả các thành viên đi offline đầy đủ và đúng giờ.
Điều 4: Hội trưởng, hội phó, mod và các thành viên đứng giảng ý thức trách nhiệm của mình với sứ mệnh chung của Hội bằng việc chuẩn bị báo cáo cụ thể thông qua diễn đàn (trước mùng 5) và đưa ra trước toàn Hội trong buổi offline hàng tháng.
Điều 5: Xem xét kết nạp thành viên BQT, thành viên 4C đối với thành viên ưu tú.
Điều 6: Nghiêm túc, tập trung, có ý thức xây dựng trong buổi offline.
Điều 7: Toàn thể thành viên trong Hội phải có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, cùng nhau học tập và cùng nhau tiến bộ.
Điều 8: Đi offline muộn:
- Đối với BQT: Khiển trách trước toàn Hội, nộp 20k vào Quỹ Hội.
- Đối với các thành viên: Nộp 20k.
Thành viên có trách nhiệm nộp lại cho BQT ngay sau buổi offline.
Điều 9: Vắng mặt trong buổi offline:
- Đối với BQT: Xem xét khai trừ ra thành viên BQT.
- Đối với các thành viên: Nghỉ buổi học phần mềm tiếp theo.
Mọi lí do được xem xét nếu thông báo cho BQT trước buổi offline diễn ra.

Nội quy nhóm:
1. Tất cả các thành viên có thái độ tôn trọng các anh khóa trên, tôn trọng người hướng dẫn, nhóm trưởng, và các thành viên khác trong nhóm.
2. Đi học đầy đủ, đúng giờ và tuyệt đối không mặc quần ngố, quần đùi, áo ba lỗ đi học.
3. Nghỉ 1 buổi không lý do thì buổi tiếp theo không phải đi nữa,2 buổi không lý do sẽ được thôi học. Nếu có lý do thì vẫn phải làm bài tập về nhà đầy đủ.
4. Đi học muộn không phép (hoặc lý do không chính đáng) khiển trách trước nhóm,2 lần như vậy sẽ nghỉ buổi học tiếp theo.
5. Làm và nộp bài về nhà qua diễn đàn trước 0h ngày buổi học tiếp theo diễn ra.
- Không làm, nộp bài tập về nhà thì buổi học tiếp theo không phải đi học nữa.
- 2 lần nộp bài muộn không lý do sẽ đổi thành 1 buổi không làm bài tập.
- 2 buổi không làm bài tập sẽ được thôi học.
6. Nộp bài không đúng chỗ,không đúng quy định coi như không nộp bài tập.
7. Có việc đột xuất phải xin phép nhóm trưởng trước buổi học ít nhất 30 phút. Nếu không có phản hồi coi như chưa xin phép.
8. Không sử dụng điện thoại, không đùa nghịch trong lúc học cũng như lúc người hướng dẫn và mọi người đang nói, nếu vi phạm sẽ mời đi về ngay lúc đấy. Tuy nhiên có thể hoàn toàn xin phép ra ngoài để làm việc riêng.
9. Nhóm trưởng có trách nhiệm điểm danh và báo cáo các lý do nghỉ, hoặc lý do đến muộn của các thành viên.
10. Người hướng dẫn kiểm tra bài tập về nhà và tổng kết sau mỗi buổi học.


DANH SÁCH THÀNH VIÊN
[Image: MDFJku.png]
[-] The following 3 users say Thank You to Đức Ninh for this post:
  • Admin, Hiếu Black, Hoàng TP
Reply
#2
Họ và tên: Trương Duy Phong
Học viên lớp: Solidworks 2-k12
Người đứng giảng: Nguyễn Đức Ninh và Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 3
https://drive.google.com/open?id=1jK2BRr...g0XMFJPObj
[Image: them1.png]
[Image: them2.png]
[Image: them3.png]
[Image: them4.png]
[Image: hinh10542f4.png]
[Image: hinh1154da9.png]
[Image: hinh121372b.png]
[Image: hinh13ba626.png]
[Image: hinh1424bd0.png]
[Image: hinh157517c.png]
[-] The following 1 user says Thank You to Phong Ck7-k11_Kisu4CHaUI for this post:
  • Hoàng TP
Reply
#3
Em tên là: Dương Văn Hiệp
Học viên lớp: Solidworks 2 - K12 do anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp đứng giảng
Sau đây em xin nộp bài tập về nhà buổi 3:
1. Link mền:
https://drive.google.com/open?id=11--0l8...Hkj2uWfN4g
2. Link ảnh:
[Image: MM3LcJ.png]
[Image: g9xqmR.png]
[Image: uWIBRE.png]
[Image: cbsnKW.png]
[Image: 5swDsN.png]
[Image: qeZFBw.png]
[Image: 4IlXJx.png]
[Image: rrHBen.png]
[Image: s8Py6h.png]
[Image: KrOZGh.png]
[Image: CBLPGo.png]
[Image: SYIwMA.png]
[Image: TRokGD.png]
[Image: hNYoCG.png]
[Image: Sy7uyM.png]
[Image: DeJxkc.png]
[Image: 7gV2sw.png]
[Image: BrZnr9.png]
[Image: t8BAYr.png]
[Image: MnpoGF.png]
[Image: Hu5Cbv.png]

Em tên là: Dương Văn Hiệp
Học viên lớp: Solidworks 2 - K12 do anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp đứng giảng
Sau đây em xin nộp bài tập về nhà buổi 4 :
1. Link mền:
https://drive.google.com/open?id=19S2E2v...b4VBw8Wlud
2. Link ảnh:
[Image: RKmrh9.png]
[Image: y4843C.png]
[Image: 4Pgo8r.png]
[Image: UGHpTZ.png]
[Image: GDk6Dg.png]
[Image: pMjuxx.png]
[Image: GAY43S.png]
[Image: DNpzyv.png]
[Image: 1HOnUX.png]
[Image: LzWcW5.png]
[Image: Vf7erF.png]
[Image: WBCxGA.png]
[Image: cKOv1q.png]
[Image: k9Ar0L.png]
[Image: tirhVM.png]
[Image: zIXNXx.png]
[Image: 1Jn6VD.png]
[Image: aCk9By.png]
[Image: Te8arq.png]
[Image: dpdzka.png]
[Image: NfVLHB.png]

Em tên là: Dương Văn Hiệp
Học viên lớp: Solidworks 2 - K12 do anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp đứng giảng
Sau đây em xin nộp bài tập về nhà buổi 5:
1. Link mền:
https://drive.google.com/open?id=1SWfiAi...vgbAe-89e0
2. Link ảnh:
[Image: rNmqlR.png]
[Image: MelVYW.png]
[Image: yeQv86.png]
[Image: hKkYrb.png]
[Image: dPKaQe.png]

Em tên là: Dương Văn Hiệp
Học viên lớp: Solidworks 2 - K12 do anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp đứng giảng
Sau đây em xin nộp bài tập về nhà buổi 6:
1. Link mền:
https://drive.google.com/open?id=1TJcpsz...N531coBXr0
2. Link ảnh:
[Image: S6hpFd.png]
[Image: JWGXaC.png]
[Image: T1cQF4.png]
[Image: O2XHYu.png]
[Image: Q4Fdwk.png]
[Image: sFI1Xa.png]
[Image: 9PoZI6.png]
[Image: ftc9xF.png]
[Image: FdLk2j.png]
[Image: 2dqzGG.png]
[Image: m6j5Ch.png]

Em tên là: Dương Văn Hiệp
Học viên lớp: Solidworks 2 - K12 do anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp đứng giảng
Sau đây em xin nộp bài tập về nhà buổi 7:
1. Link mền:
https://drive.google.com/open?id=10w3ImX...bX0FVDJ8pG
2. Link ảnh:
[Image: mYFegw.png]
[Image: AL83jI.png]
[Image: InZXD9.png]
[Image: Ec2ZR0.png]
[Image: g7oMDi.png]
[Image: AoZO6k.png]
[Image: DqRB1Z.png]
[Image: o9qVEH.png]
[Image: 2OFCAZ.png]
[Image: PmR97Z.png]
[Image: axqXbU.png]

Em tên là: Dương Văn Hiệp
Học viên lớp: Solidworks 2 - K12 do anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp đứng giảng
Sau đây em xin nộp bài tập về nhà buổi 8:
1. Link mền:
https://drive.google.com/open?id=1Z7LKqi...BGSRbVtecv
2. Link ảnh:
[Image: HoYhoj.png]
[Image: MTkGrF.png]
[Image: Sv11eB.png]
[Image: MivoJS.png]
[Image: gyXZpY.png]
[Image: hUvjpV.png]
[Image: TWiStX.png]
[Image: tVNruE.png]
[Image: rvIfYn.png]
[Image: 0I8oC8.png]
[Image: 3DdWYS.png]
[Image: j9Nw4a.png]
[Image: mRQmSw.png]
[Image: dqHjkH.png]
[Image: kqKww9.png]
[Image: X7XDne.png]
[Image: n2Y0Hv.png]
[Image: tH86Gd.png]
[Image: ZKNOWy.png]
[Image: hdrUkI.png]

Em tên là: Dương Văn Hiệp
Học viên lớp: Solidworks 2 - K12 do anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp đứng giảng
Sau đây em xin nộp bài tập về nhà buổi 9:
1. Link mền:
https://drive.google.com/open?id=1sP6qZQ...47NgAE09dB
2. Link ảnh:
[Image: YhJ9JS.png]
[Image: tPoGpS.png]
[Image: R1UAoJ.png]
[Image: xTcBMC.png]
[Image: Z6WVIy.png]
[Image: PUYjBq.png]
[Image: 19ExRF.png]
[Image: t3L7S0.png]
[Image: wLMblU.png]
[Image: TFuOIT.png]
[Image: mQUq7z.png]
[Image: T9AImT.png]
[Image: FWTdVQ.png]
[Image: aygKit.png]
[Image: WPP0Ij.png]
[-] The following 1 user says Thank You to Hiệpbg98_Kisu4CHaUI for this post:
  • Hoàng TP
Reply
#4
Em tên là: Dương Văn Hiệp
Học viên lớp: Solidworks 2 - K12 do anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp đứng giảng
Sau đây em xin nộp bài tập về nhà buổi 10:
1. Link mền:
https://drive.google.com/open?id=1H-zg0P...ij6RulPE_s
2. Link ảnh:
[Image: yJQJ1w.png]
[Image: lxKODC.png]
[Image: Bpbomf.png]
[Image: 509sAp.png]
[Image: wkSaQZ.png]
[Image: GEUa0j.png]
[Image: XDyiPt.png]
[Image: woMmtc.png]
[Image: Uf8ZXh.png]
[Image: Dd3vlD.png]
[Image: yg6kq9.png]
[Image: YfAKjT.png]
[Image: p83abg.png]
[Image: JUMRuc.png]
[Image: Ck2o4K.png]
3. Link video:
[-] The following 1 user says Thank You to Hiệpbg98_Kisu4CHaUI for this post:
  • Hoàng TP
Reply
#5
Em tên là : Nguyễn Xuân Thái 
Học viên lớp solidwork 2-k12
Anh đứng giảng : Anh Nguyễn Đức Ninh và Anh Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 1:
           GIỚI THIỆU BẢN THÂN
Em tên là Nguyễn Xuân Thái lớp cơ điện tử 1 - k12. Em sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ.
Sở thích củ em là đá bóng và tìm hiểu những cái hay về công nghệ( tuy nhiên em không biết nhiều về công nghệ). Em thấy rất may mắn khi đã vượt qua vòng tuyển thành viên để giờ đây em là một trong các học viên của 4chaui nói chung và nhóm slidwork2-k12 nói riêng. Em đến với hội điều đầu tiên là mong muốn là một thành viên của hội, được sự giúp đỡ của các anh chị, các bạn trong hội để nâng cao kiến thức về cả phần mềm kĩ thuật và cả những kĩ năng sống. Em xin hứa sẽ học tập thật tốt, tuân thủ nội quy của hội, và mong rằng sẽ đóng góp một phần sức nhỏ để giúp box solidwork và hội sử dụng phần mềm 4chaui phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai.
Em rất mong được sự giúp đỡ từ các anh chị và các bạn!

Em tên là Nguyễn Xuân Thái
Học viên lớp solidworks 2-k12
Anh đứng giảng anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 3
[Image: 3wqrf.png]
[Image: 53.png]
[Image: Capture6ad87.png]
[Image: de.png]
[Image: efe.png]
[Image: eq.png]
[Image: eqwed.png]
[Image: hyy.png]
[Image: k.png]
[Image: r4r5.png]
[Image: re.png]
[Image: rew.png]
[Image: rqre.png]
[Image: sss.png]
[Image: te.png]
[Image: ur.png]
[Image: ye.png]
[Image: yhse.png]
[Image: yr.png]

https://drive.google.com/open?id=1uteBL_...1n1gnDXKgu

Em tên là Nguyễn Xuân Thái
Học viên lớp solidworks 2_k12
Anh đứng giảng anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 4
[Image: af3531.png]
[Image: bbb.png]
[Image: Captureed0e9.png]
[Image: db2c8c.png]
[Image: dd.png]
[Image: ds.png]
[Image: duesr.png]
[Image: e.png]
[Image: ewe.png]
[Image: wgerw.png]
[Image: feferfe.png]
[Image: ffg.png]
[Image: gdfd.png]
[Image: ge.png]
[Image: gt.png]
[Image: hhh.png]
[Image: hjyg.png]
[Image: jfd.png]
[Image: jjj.png]
[Image: jlkou.png]
[Image: jwki.png]
[Image: kfh.png]
[Image: kfr.png]
[Image: khj.png]
[Image: kih.png]
[Image: kpo.png]
[Image: kwjoql.png]
[Image: rewr.png]
[Image: rewtg.png]
[Image: rfd.png]
[Image: rq.png]
[Image: rrrr.png]
[Image: rtr.png]
[Image: ru.png]
[Image: ss.png]
[Image: te.png]
[Image: tru.png]
[Image: u.png]
[Image: 0d7cb1604eaa902c.png]
[Image: u5u.png]
[Image: ueee.png]
[Image: t.png]
[Image: uytr.png]
[Image: vv.png]
[Image: w.png]
[Image: dcb759e7c33fc56b.png]
[Image: yetr.png]
[Image: yhe.png]
[Image: yj.png]
[Image: yte.png]
https://drive.google.com/open?id=1M9P6X3...rbyvp0Xukp

Em tên là Nguyễn Xuân Thái
Học viên lớp solidworks 2_k12
Anh đứng giảng Anh Nguyễn Đức Ninh và Anh Hoàng Văn Thiệp 
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 5
[Image: 1fff51.png]
[Image: a698e4.png]
[Image: Capture7091e.png]
[Image: eef.png]
[Image: rw.png]
[Image: hinhsa.png]
https://drive.google.com/open?id=1J2lHl1...TdNiEhS-z6

Em tên là Nguyễn Xuân Thái
Học viên lớp solidworks 2_k12 
Anh đứng giảng anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 6 


[Image: 15f225.png]
[Image: 2e0c23.png]
[Image: 331b0c.png]
[Image: 49fe1d.png]
[Image: 518fcb.png]
[Image: 6854ab.png]
[Image: 7.png]
[Image: 8a0fc6.png]
[Image: 9.png]
[Image: 221570e.png]
[Image: 33.png]
[Image: 44.png]
[Image: 55.png]
[Image: Capturefd12f.png]
https://drive.google.com/open?id=1OuVtsH...GdYJSFV2Nu

Em tên là nguyễn Xuân Thái 
Học viên lớp solidworks 2_k12
Anh đứng giảng Anh Nguyễn Đức Ninh Và Anh Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 7

[Image: 1cdd07.png]
[Image: 2b1642.png]
[Image: 4e1f50.png]
[Image: 5c6178.png]
[Image: 65c3c8.png]
[Image: 78991c.png]
[Image: 81c17a.png]
[Image: 9949b6.png]
[Image: 11.png]
[Image: 229746c.png]
[Image: Capture61b14.png]
https://drive.google.com/open?id=1zlUwKi...t8UOc3ndO_

Em tên là Nguyễn Xuân Thái
Học viên lớp solidworks 2_k12
Anh đứng giảng Anh Nguyễn Đức Ninh và Anh Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 8
[Image: jDL1ZO.png]
[Image: QmzPfo.png]
[Image: 2J0VHD.png]
[Image: VW7lxI.png]
[Image: 7y8jbA.png]
[Image: xkM0IU.png]
[Image: SGJOoP.png]
[Image: 1R9lHp.png]
[Image: jQSph7.png]
[Image: Saz6kc.png]
[Image: Ba3KGa.png]
[Image: Jei4hV.png]
[Image: W2fwQU.png]
[Image: ZYilbz.png]
[Image: pt2QC5.png]
[Image: bXkjth.png]
[Image: YLcC1T.png]
https://drive.google.com/open?id=1-ZMPcL...7fFTX4RKVJ

Em tên là nguyễn Xuân Thái
Học viên lớp solidworks2_k12
Anh đứng giảng Anh Nguyễn Đức Ninh và Anh Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 9
[Image: YlxiW3.png]
[Image: tFdqi9.png]
[Image: dn2jVG.png]
[Image: FW3YqX.png]
[Image: iP6nl4.png]
[Image: FfWMVM.png]
[Image: 6g6U3L.png]
[Image: EMvkTp.png]
[Image: 9Wa66a.png]
[Image: hhtPUs.png]
https://drive.google.com/open?id=1yaYbOo...aqLHWwHprD

Em tên là Nguyễn Xuân Thái
Học viên lớp solidworks 2_k12
Anh đứng giảng anh Hoàn Văn Thiệp và anh Nguyễn Đức Ninh
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 10[Image: Kfe07Z.png]
[Image: 8pzk9a.png]
[Image: tTTVrC.png]
[Image: AIB89L.png]
[Image: uE0PuP.png]
[Image: UsE8Ou.png]
[Image: P44JGZ.png]
[Image: SgGjzA.png]
[Image: dU70k4.png]
[Image: 5iAdIC.png]
https://drive.google.com/open?id=1mg5aS1...lC3oDo_Uf5
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Xuân Thái_kisu4chaui for this post:
  • Hoàng TP
Reply
#6
Em tên là Phạm Minh Tấn
Học viên lớp solidworks 2_k12
Anh đứng giảng anh Hoàn Văn Thiệp và anh Nguyễn Đức Ninh
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 10
https://drive.google.com/open?id=1csYpVK...K5qoSiFYmM
[Image: 6jdu7w.png]
[Image: di9z4S.png]
[Image: 1MFM7F.png]
[Image: uH51FD.png]
[Image: OVgje4.png]
[Image: BFcFVy.png]
[Image: peZvM2.png]
[Image: wR0aFB.png]
[Image: kweUFf.png]
[-] The following 1 user says Thank You to Phạm Minh Tấn_Kisu4CHaUI for this post:
  • Hoàng TP
Reply
#7
Em tên là: Đoàn Văn Tùng
Học viên lớp: Solidworks 2-k12
Anh đứng giảng: Nguyễn Đức Ninh và Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập về nhà

https://drive.google.com/file/d/1d40M404...sp=sharing
[Image: 4nExk0M.png]
[Image: 1LtcIY3.png]
[Image: I7AaaMf.png]
[Image: qW0ku9f.png]
[Image: T4vKJuF.png]
[Image: ftnvubd.png]
[Image: FN9cngb.png]
[-] The following 1 user says Thank You to doanvantung_kysu4CHAUI for this post:
  • Hoàng TP
Reply
#8
Em tên là Nguyễn Xuân Thái
Học viên lớp solidworks 2 k12
Anh đứng giảng Anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 11

[Image: K6sIMM.png]
[Image: rZFdMz.png]
[Image: 34s96K.png]
[Image: zlJUsl.png]
[Image: k9a7Qv.png]
[Image: wtwGuU.png]
[Image: BkTgOF.png]
[Image: mAAUsG.png]
[Image: K0q6r8.png]
[Image: hAF8XS.png]
[Image: hXoZlW.png]
[Image: HW033S.png]
[Image: Zqb6tY.png]
[Image: z4OYdn.png]
[Image: WYEGwI.png]
[Image: RAsqZS.png]
[Image: YYYoV9.png]
[Image: 7e4wTL.png]
[Image: xt44Tv.png]
[Image: Svk1Nw.png]
https://drive.google.com/open?id=1vLcf9T...VL5bur_lT1
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Xuân Thái_kisu4chaui for this post:
  • Hoàng TP
Reply
#9
Họ và tên: Trương Duy Phong
Học viên lớp: Solidworks 2-k12
Người đứng giảng: Nguyễn Đức Ninh và Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 11
https://drive.google.com/open?id=1ECLkMC...aQdPoQ6muI

[Image: A07qJW.png]
[Image: 2E8PGG.png]
[Image: jhZmvI.png]
[Image: ZPa2b8.png]
[Image: DbhRNi.png]
[Image: wRE1Ic.png]
[Image: tbsL9k.png]
[Image: UofEs0.png]
[Image: m4KrFm.png]
Reply
#10
Họ và tên: Nguyễn Thế Toán
Học viên lớp: Solidworks 2-k12
Người đứng giảng: Nguyễn Đức Ninh và Hoàng Văn Thiệp
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 11
Link Drive  https://drive.google.com/open?id=1hkVHdB...afN86fPXLx

[Image: j8AJnn.png]
[Image: VRjiyY.png]
[Image: jzKYww.png]
[Image: TsdWEZ.png]
[Image: ZvLIzM.png]
[Image: 73tqy7.png]
[Image: CV5M6c.png]
[Image: L0cfVe.png]
[Image: 2mTcuv.png]
[Image: tR4z6G.png]
[Image: 1GGUBQ.png]
[Image: AkDJjR.png]
[Image: ZPbK3K.png]
[Image: ZYErbQ.png]
[Image: tCxyg5.png]

[Image: 73tqy7.png]
[Image: CV5M6c.png]
[Image: L0cfVe.png]
[Image: 2mTcuv.png]
[Image: tR4z6G.png]
[Image: 1GGUBQ.png]
[Image: AkDJjR.png]
[Image: ZPbK3K.png]
[Image: ZYErbQ.png]
[Image: tCxyg5.png]
[Image: haDroO.png]
[Image: EI5I6j.png]
[Image: vpepVA.png]
[Image: x7oscv.png]
[Image: Anhchupmanhinh290.png]
[Image: ofqyqT.png]
[Image: oJ9bcZ.png]
[Image: 4u03BA.png]
[Image: dG4Mv7.png]
[Image: ID0XvI.png]
[Image: 7bPH8V.png]
[Image: mShUAJ.png]
[Image: w29aX7.png]
[Image: ixE7BY.png]
[/quote]
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)