Thread Rating:
  • 4 Vote(s) - 3.75 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] Nhóm Solidworks 4 - K12

#41
Em tên là Nguyễn Văn Trà lớp solideworks4 k12
do anh Lê Kim Ngọc và anh Dương Danh Hanh đứng giảng
em xin nộp bài tập buổi 14
link file mềm:
http://www.mediafire.com/file/8zbtdjc1q6...4.rar/file
ảnh bài tập:
[Image: hgO2o6d.jpg]
[Image: HrRD99B.png]
[Image: Ixm978b.png]
[Image: QNKayhd.png]
[Image: RyO9p9O.png]
[Image: izTlFNe.png]
[Image: nV0iJrt.png]
[Image: DFHxmME.png]
[Image: 6qPKe2K.png]
[Image: r1yI88e.png]
[Image: QKBJ36U.png]
[Image: G0tQcZc.png]
[Image: cJ84qUb.png]
[Image: ByRlXHk.png]
[Image: 34mypfJ.png]
[Image: cLK4zHE.png]
[Image: Qk95ueI.png]
Reply
#42
Em tên là: Hoàng Minh Thắng học lớp solidwork 4 k12 do anh Dương Danh Hanh và anh Lê Kim Ngọc đứng giảng. Em xin nộp bài tập buổi 14.
https://drive.google.com/file/d/1u_RrRIp...sp=sharing
[Image: vqeaBh.png]
[Image: m6p8gK.png]
[Image: K4EmCU.png]
[Image: q1yYo7.png]
[Image: 214hk5.png]
[Image: duUnkw.png]
[Image: p7UhFb.png]
[Image: UqAuJq.png]
[Image: vaRoYl.png]
[Image: lykoed.png]
[Image: zSYIvT.png]
[Image: TsuZWR.png]
Reply
#43
Em tên là:Nguyễn Đình Thi
Học lớp solidworks 4-k12
Do anh Lê Kim Ngọc và anh Dương Danh Hanh đứng giảng
sau đây em xin nộp bài tập buổi 14 ạ
link file: https://drive.google.com/open?id=1hgE3ht...dSg1tPXpq1
[Image: NRvm6l.png]
[Image: Sxc1CL.png]
[Image: vkeAta.png]
[Image: Oyvl8M.png]
[Image: 2BGQMD.png]
[Image: UPG02l.png]
[Image: zdEvHf.png]
[Image: h6crIZ.png]
[Image: LVbe33.png]
[Image: znO5Fx.png]
[Image: PQbZsR.png]
[Image: CfuTpL.png]
[Image: L9Y7vY.png]
[Image: 2bUz6t.png]
[Image: 320adY.jpg]
Reply
#44
Tên em là Phạm Văn Đắc
Học lớp Solidworks 4 k12
Do anh Lê Kim Ngọc và anh Dương Danh Hanh đứng giảng
Em xin nộp bài tập buổi 14
Link mềm: https://drive.google.com/file/d/17tRrG-Z...sp=sharing
[Image: po2l34.png]
[Image: 8aBcUO.png]
[Image: LXay5e.png]
[Image: L9rbXL.png]
[Image: 0WWAtv.png]
[Image: itk9X5.png]
[Image: d1p0FL.png]
[Image: el9Tn3.png]
[Image: ejEUTi.png]
[Image: e9YEe8.png]
[Image: P3Go00.png]
[Image: ruHZxa.png]
[Image: sqE5f9.png]
[Image: AwMiiN.png]
[Image: ltjOSo.png]
[Image: 3XbJX4.png]
[Image: b7sYLA.jpg]
Reply
#45
Em tên là Nguyễn Xuân Khuê lớp solideworks4 k12
do anh Lê Kim Ngọc và anh Dương Danh Hanh đứng giảng
em xin nộp bài tập buổi 14
link file mềm: https://drive.google.com/open?id=1gLj06v...ywSn1m7BVM
[Image: GGoWLrI.png]
[Image: OrkRRI8.png]
[Image: aSqNyxz.png]
[Image: 2bv57Bz.png]
[Image: YfG5fxf.png]
[Image: 53KnXVq.png]
[Image: pxDAzoZ.png]
[Image: sPhlCDc.png]
[Image: UFCRIkv.png]
[Image: 64g1XuJ.png]
[Image: 0KgrlJG.png]
[Image: tsADoZT.png]
[Image: 22AftQM.png]
Reply
#46
Mình là : Nguyễn Duy Ngọc 
Lớp : solidworks 4-k12
Do bạn Lê Kim Ngọc và bạn Dương Danh Hanh đứng giảng
mình xin phép nộp bài tập buổi 14
-File mềm:
https://drive.google.com/open?id=1WI4FjfpwpSsdbqPZl3rvD7s7eo4f_CUl
-Ảnh:
[Image: Djil5y.png]
[Image: CMpJiI.png]
[Image: pg7bMW.png]
[Image: dRY2kD.png]
[Image: mAcoP0.png]

[Image: RqFHHn.png]
[Image: UuLsxZ.png]
[Image: il3zfu.png]
[Image: nWRvYH.png]
[Image: 9w1y4P.png]
[Image: rupdRF.png]
[Image: lfkOLq.png]
[Image: QxpcB6.png]
[Image: tKsKd3.png]
[Image: g3eDSU.png]
[Image: i7sw1r.png]
[Image: ZJOjOz.jpg]
Reply
#47
Em là Nguyễn Ngọc Trịnh 
học lớp solidworks 4 K12 
Do anh Dương Danh Hanh và anh Lê Kim Ngọc đứng giảng
EM xin nộp bài tập buổi 14 ạ
File mềm :
https://drive.google.com/open?id=1JR8mj_...VRgaxZyOyL
File ảnh:
[Image: 8oyDQV.png]
[Image: gy4626.png]
[Image: XowAIu.png]
[Image: di8JDD.png]
[Image: yc5fqz.png]
[Image: 938vu0.png]
[Image: E8gGu7.png]
[Image: KrLHBJ.png]
[Image: zehhIe.png]
[Image: My3YT9.png]
[Image: xUp5HQ.png]
[Image: 7fiXJU.jpg]
Reply
#48
Họ và tên: Ngô Văn Doanh
Lớp soliworks 4 k12
Đứng giảng : Anh Dương Danh Hanh và Anh Lê Kim Ngọc
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 14.
[Image: dj461c.png]
[Image: HV5V4Y.png]
[Image: uXQ6nZ.png]
[Image: vgZrlz.png]
[Image: qqHgjq.png]
[Image: Jx5RQz.png]
[Image: eni1MF.jpg]
[Image: ZMNMgG.png]
[Image: 7fbvzL.png]
[Image: K7kfQO.png]

file mềm: https://drive.google.com/open?id=1VV7VkJ...tss4Urcstb
Reply
#49
Em tên là: Mai Duy Quang
Học lớp solidworks 4 K12 
Do anh Dương Danh Hanh và anh Lê Kim Ngọc đứng giảng
EM xin nộp bài tập buổi 14
File mềm :
https://drive.google.com/open?id=1yL3UYQ...9wV4RIeQSt
ảnh:
[Image: PLkQo2.png]
[Image: n9Q6y9.png]
[Image: tSotW7.png]
[Image: uzwAl8.png]
[Image: ztaEH4.png]
[Image: s3VYIg.png]
[Image: 6VZDJ5.png]
[Image: Akhj5k.png]
[Image: R7ZlUn.png]
[Image: KgFbLZ.png]
[Image: RHme1r.png]
[Image: ozowzw.png]
[Image: Qcx3i5.png]
[Image: cQbMBz.png]
[Image: rFiw1X.png]
[Image: XIMlsI.jpg]
Reply
#50
em tên là: vũ minh đức
lớp :solidworks 4-k12
đứng giảng: anh  Dương Danh Hanh và anh Lê Kim Ngọc
em xin nộp bài tập buổi 14
file: https://drive.google.com/open?id=1yo7N04...LZ9SC74fuj
[Image: GxQRkm.png]
[Image: X3dGgn.png]
[Image: gWxrUL.png]
[Image: HuH6zA.png]
[Image: qamF6p.png]
[Image: NPPVGD.png]
[Image: gEfQqW.png]
[Image: 02FPW4.png]
[Image: E7nu31.png]
[Image: TXGUhG.jpg]
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)