Thread Rating:
  • 4 Vote(s) - 3.75 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] Nhóm Solidworks 4 - K12

Em là Nguyễn Ngọc Trịnh
Học lớp Solidworks 4- K12
Do anh Dương Danh Hanh và anh Lê Kim Ngọc đứng giảng
Em xin phép nộp bài tập buổi 44 ạ
File mềm
https://drive.google.com/open?id=1gk3jap...3RbhCHHtUN
Ảnh
[Image: 7nXvJu9.jpg]
[Image: 3AYhby3.jpg]
Reply
Mình là : Nguyễn Duy Ngọc
Học lớp : Solidworks 4-k12
Do bạn Lê Kim Ngọc và bạn Dương Danh Hanh đứng giảng 
mình xin phép nộp bài tập.
-File mềm :
https://drive.google.com/open?id=1ZanizA...OiWdRpTKjk
-Video :

-Ảnh :
[Image: IlTssdq.jpg]
[Image: aHqm5dm.jpg]
[Image: mO5qWwD.jpg]
[Image: iee6wKn.jpg]
Reply
Em là Nguyễn Văn Trà
Học lớp Solidworks 4- K12
Do anh Dương Danh Hanh và anh Lê Kim Ngọc đứng giảng
Em xin phép nộp bài tập buổi 45
File mềm
http://www.mediafire.com/file/g17ja9nkqt...5.rar/file
http://www.mediafire.com/file/tu4fs1o0mp...bogini.rar
[Image: cay-mt.jpg]

[Image: hop-chua-chay.jpg]

[Image: 4el8Pvb.jpg]
[Image: 52Jv33V.jpg]
[Image: BPEr6Se.jpg]
Reply
Em là Nguyễn Ngọc Trịnh 
Học lớp Solidworks 4- K12
Do anh Dương Danh Hanh và anh Lê Kim Ngọc đứng giảng
Em xin phép nộp bài tập về nhà ạ
Video hướng dẫn lệnh

File mềm
https://drive.google.com/open?id=19bL6S-...3Fz_LhiHFc
Ảnh

[Image: 12bd0fbeb2214e233f.jpg]

[Image: 34a0544db1a44e667d.jpg]
Reply
Em là Nguyễn Thế Hoành
Học lớp Solidworks 4- K12
Do anh Dương Danh Hanh và anh Lê Kim Ngọc đứng giảng
Em xin phép nộp bài tập về nhà ạ
link mềm: https://drive.google.com/open?id=1xCkX2_...2xw7sjYpL2
ảnh:
[Image: YwSmMk5.jpg]
[Image: 8mRPTXB.jpg]

video hướng dẫn lệnh:

Reply
Tên em là Trần Phi Long
Học lớp Solidworks 4- K12
Do anh Dương Danh Hanh và anh Lê Kim Ngọc đứng giảng
Em xin phép nộp bài tập về nhà ạ
File bài tập https://drive.google.com/open?id=1uKpebI...9ZtogxkBAX
[Image: iYsqMLH.jpg]
[Image: zPznE6T.jpg]
Reply
Em tên là: Mai Duy Quang
Học lớp Solidworks 4- K12
Do anh Dương Danh Hanh và anh Lê Kim Ngọc đứng giảng
Em xin phép nộp bài tập về nhà ạ.
file mềm:
https://drive.google.com/open?id=1qrLmQy...H99xu7YKmq
ảnh:
[Image: 9ZlrsKJ.jpg]
[Image: y5CAm1n.jpg]
[Image: x76rhKY.jpg]
Reply
Em là Nguyễn Ngọc Trịnh
Học lớp Solidworks 4 - K12 
Do anh Dương Danh Hanh và anh Lê Kim Ngọc đứng giảng
Em xin phép nộp bài tập về nhà
File mềm:
https://drive.google.com/open?id=1AHG2_L...ORgApc-ICb
[Image: anh-1.jpg]

[Image: ANh-2.jpg]
[-] The following 1 user says Thank You to TrinhCk7K12_4CHaUI for this post:
  •
Reply
Mình là : Nguyễn Duy Ngọc 
học lớp : Solidworks 4-k12 
Do bạn Lê Kim Ngọc và bạn Dương Danh Hanh đứng giảng 
mình xin phép nộp bài tập
-File mềm :
https://drive.google.com/open?id=13nakDP...xVFqAsxGpw
-Ảnh :
[Image: zUbCT4c.jpg]

[Image: 2w8XDM2.jpg]
[Image: klaWskU.jpg]
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Duy Ngọc_4CHaUI for this post:
  •
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)