Thread Rating:
  • 3 Vote(s) - 3.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] Nhóm Solidworks 4 - K12

#11
em tên là :vũ minh đức
lớp Solidworks 4 K12
Do anh Lê Kim Ngọc và anh Dương Danh Hanh đứng giảng
Em xin nộp bài tập buổi 11
file: https://drive.google.com/open?id=1C-wHW4..._m5h1dmItL
[Image: tFjRtq.png]
[Image: bgyssR.png]
[Image: DqhqRO.png]
[Image: YBKZOY.png]
[Image: iE6NQs.png]
[Image: ds85hF.png]
video:
https://www.youtube.com/watch?v=YFiKUGyK...e=youtu.be
Reply
#12
Video 
Họ và tên : NGô văn Doanh
lớp soliworks 4 k12
Anh đứng giảng :  Dương Danh Hanh và anh Lê Kim Ngọc
Sau đây em xin nộp bài tập buổi 11:
link file mềm :https://drive.google.com/open?id=1iCJeUDeS2QjCk9cU6oxkKi-dHXN-oObZ
[Image: pXx0fj.png]
[Image: PNU3hL.png]
[Image: k5uHsP.png]
[Image: GMAIX0.png]
[Image: UYccEG.png]
[Image: LtTyUc.png]

Reply
#13
Tên em là: Nguyễn Xuân Khuê
Học viên lớp Solidworks 4 K12
Do anh Lê Kim Ngọc và anh Dương Danh Hanh đứng giảng
Em xin nộp bài tập buổi 11
videofile mềm: https://drive.google.com/open?id=1gvJUdD...n8eVkPGFNI
ảnh

[Image: ounwylz.png]
[Image: iprJGeu.png]
[Image: Pvo6rVt.png]
[Image: CqvdUP1.png]
[Image: fmCVs21.png]
[Image: nzcoofQ.png]
Reply
#14
Em tên là: Hoàng Minh Thắng lớp solidwork 4 k12. Em xin nộp bài tập buổi 11. 
https://drive.google.com/file/d/1IRemgHr...sp=sharing
và  ảnh 
[Image: Oscqvx.png]
[Image: 50jv1o.png]
[Image: eJ7Ual.png]
[Image: KHgwNv.png]
[Image: gAj9sz.png]
[Image: Pb3c9R.png]
Reply
#15
Reply
#16
em tên vũ xuân hùng lớp solidwork4
do anh Lê Kim Ngọc và Dương Danh Hanh đứng giảng 
em xin nộp bài 11 muộn
https://drive.google.com/open?id=1VKtU3z...P0asVnFx_G

[Image: upPxCY6.png]
[Image: bM4BigE.png]
[Image: fW38b3x.png]
[Image: aN4rO0q.png]
[Image: whijiM2.png]
[Image: NOIBtpi.png]
Reply
#17
Mình là : Nguyễn Duy Ngọc 
lớp học : solidworks 4- k12
Do bạn Lê Kim Ngọc và bạn Dương Danh Hanh đứng giảng 
Mình xin phép nộp bài tập buổi 12
 File mềm :
https://drive.google.com/open?id=12tH6bn...T6XwY20lhu
Ảnh:
 [Image: UMO0jH.png]
[Image: ZOSTLm.png][Image: fM1CQK.png]

[Image: 4CALfU.png][Image: r7hyST.jpg]

[Image: VZHRaS.jpg]
Video:
Reply
#18
Tên em là Trần Phi Long
Học lớp solidworks 4 k12
Do anh Lê Kim Ngọc và anh Dương Danh Hanh đứng giảng
Em xin nộp bài tập buổi 12
file bài tập: https://drive.google.com/open?id=15dShfp...1zhMHRq8Tt
[Image: xPCbnA.png]
[Image: EbDIIu.png]
[Image: OlT5ys.png]
[Image: OWuRjn.png]
[Image: pRMbti.jpg]
Reply
#19
Tên em là Nguyễn Xuân Khuê
Học lớp solidworks 4 k12
Do anh Lê Kim Ngọc và anh Dương Danh Hanh đứng giảng
Em xin nộp bài tập buổi 12
file bài tập: https://drive.google.com/open?id=1SfddaW...PxfSyK4uOo
[Image: N1hgphn.png]
[Image: WUnzlG8.png]
[Image: 4QxJlo0.png]
[Image: yi4XFpx.png]
Reply
#20
Em tên là: Nguyễn Văn Trà
học lớp:  solidworks 4- k12
Do anh Lê Kim Ngọc và anh Dương Danh Hanh đứng giảng
Em xin phép nộp bài tập buổi 12
File mềm :
https://drive.google.com/open?id=1SxMzhH...qDTA9W4JN6
video lệnh guide cuvers:

ảnh:
[Image: HzKmJW.png]
[Image: zbgAuX.png]
[Image: Zh4gVz.png]
[Image: pDc2WH.png][Image: eCF2tU.jpg]
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)