Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] Thông báo làm áo hội 2023

#1
THÔNG BÁO LÀM ÁO HỘI
1.Mục đích
-Đảm bảo tất cả thành viên và cựu thành viên đều có áo hội cho các hoạt động sự kiện sắp tới.
2. Thời gian
-Bắt đầu: 03/05/2023 đến 15/05/2023
3. Nội dung
-Đối tượng: Cựu thành viên
-Link đăng kíhttps://docs.google.com/forms/d/1sTnEgSp...oWAkJACnw/

[Image: 5ea42d2d77fca8a2f1ed.jpg]

Contact:
Sđt: 0865109802
Fb: https://www.facebook.com/cvhoang4332
[-] The following 2 users say Thank You to Chu Vương Hoàng_4CHaUI for this post:
  • Dương Trần, Hồng Sơn
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)