Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] MOLDEX3D (PHẦN MỀM MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY NHỰA ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ KHUÔN)

#21
Hướng dẫn các bước phân tích chi tiết MCM Model

[Image: 27.1.md.png]

Chọn vật liệu

[Image: 27.2.md.png]

Chạy quá trình phân tích
[Image: 27.3.md.png]


Kết quả điền đầy
[Image: 27.4.md.png]


Dòng nhựa nóng chảy theo thời gian
[Image: 27.5.md.png]

[Image: 27.6.md.png]


[Image: 27.7.md.png]


Cong vênh
[Image: 27.8.md.png]


Lịnk tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1R4jPKnA...share_link


Báo hỏng link: 

Email: Ducninh351998@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ducninh4chaui/
Reply
#22
Hướng dẫn các bước phân tích chi tiết bao ngoài quạt tản nhiệt.

[Image: 29.1.md.png]

Xây dựng runner

[Image: 29.2.md.png]

Chọn vật liệu
[Image: 29.3.md.png]

Chạy quá trình phân tích
[Image: 29.4.md.png]

Kết quả điền đầy
[Image: 29.5.md.png]

Kết quả dòng chảy
[Image: 29.6.md.png]

Kết quả cong vênh
[Image: 29.7.md.png]

Link tài liệu: https://drive.google.com/file/d/10ZoOv1_...share_link


Báo hỏng link: 

Email: Ducninh351998@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ducninh4chaui/
[-] The following 3 users say Thank You to Đức Ninh for this post:
  • Dương Trần, Nguyễn Quang Tuyển_4CHaUI, Nguyễn Việt Anh _ 4CHaUI
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)