Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] Hướng dẫn các lệnh trong modul nâng cao

#1
Hướng dẫn các lệnh trong modul nâng cao
Henlo anh em!
Trong khóa học kì II của box Solidworks, chúng ta đã làm quen với cách học mới: các bạn tự tìm hiểu lệnh và giới thiệu dưới sự hỗ trợ của đứng giảng. Sắp tới, chúng ta sẽ học modul quan trọng nhất của phần mềm. Để đảm bảo cho sự tìm hiểu trước của anh em được chủ động hơn, chúng mình đăng tải 1 danh sách các video để anh em tìm hiểu.
Link danh sách phát: 
https://youtube.com/playlist?list=PL7ry7...QlehJ72qiv
[Image: 710e1eef0078eb7fca40201232c5d90e.jpg]
Link video:
1. Hướng dẫn 3Dsketch, Structural member:
https://youtu.be/xZt6StIk1kc?list=PL7ry7...QlehJ72qiv
2. Hướng dẫn lệnh Trim/extend, End Cap, Gusset, Weld Beard:
https://youtu.be/sdm25K2vnZ4?list=PL7ry7...QlehJ72qiv
3. Hướng dẫn lệnh Sheet metal, Hem:
https://youtu.be/X89_xfm6N_8?list=PL7ry7...QlehJ72qiv
4. Hướng dẫn lệnh Convert to Sheet metal:
https://youtu.be/qiavnwKn9t0?list=PL7ry7...QlehJ72qiv
5. Hướng dẫn lệnh Edge Flange, Mitter Flange, Hem:
https://youtu.be/59JH12ufLNk?list=PL7ry7...QlehJ72qiv
6. Hướng dẫn lệnh Jog, Sketched,  Cross- break, Corners:
https://youtu.be/bfO1wIpjFTo?list=PL7ry7...QlehJ72qiv
7. Hướng dẫn lệnh Sheet metal gusset, tab and slot, vent:
https://youtu.be/O2URfkpwYF0?list=PL7ry7...QlehJ72qiv
8. Hướng dẫn lệnh Forming tool:
https://youtu.be/8eLCSC4Na74?list=PL7ry7...QlehJ72qiv
9. Hướng dẫn lệnh Plannar Surface, Offset, Flatten, Ruled :
https://youtu.be/5yg0muRs8AY?list=PL7ry7...QlehJ72qiv
10. Hướng dẫn lệnh Filled Surface, Free Form:
https://youtu.be/m_diaL_4nCQ?list=PL7ry7...QlehJ72qiv
11. Hướng dẫn lệnh Delete, Replace, Extend, Trim, Untrim:
https://youtu.be/WiN75kKftr4?list=PL7ry7...QlehJ72qiv
12. Hướng dẫn lệnh Knit, Thicken, Thicken Cut, Cut with Surface:
https://youtu.be/vdCtrtQobLY?list=PL7ry7...QlehJ72qiv
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)