Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] Hành trình 20 video gia công NX-K13

#1
Hiện nay NX CAM là phần mềm được áp dụng rất phổ biến ở Việt Nam đặc biệt là khu vực phía bắc, với những ưu thế của mình NX CAM mang lại cho người dùng rất nhiều lợi ích, một trong những ưu thế đó là khả năng tự động hóa trong quá trình lập trình gia công, các vấn đề thiết lập tự động hóa lập trình gia công bao gồm: Tạo chương trình gia công mẫu tự động (đã bao gồm các thiết lập sẵn có về chế độ cắt, chiến lược chạy dao, dao cụ), Tạo chương trình gia công tự động cho các chi tiết có bề mặt cơ sở ví dụ các tấm khuôn base hoặc các chi tiết chế tạo máy ( Feature base), tái sử dụng chế độ công nghệ tối ưu (reuse knowledge), tạo thư viện dao cụ, đặc biệt trong gia công khuôn mẫu( là 1 ngành đang được chú trọng và đầu tư trong thời gian tới)
Với mong muốn thúc đẩy tinh thần học tập của ae khóa K13, Box đặt mục tiêu trong module NX CAM là 20 video về gia công !
Rất mong được sự góp ý từ các anh, các bạn để ae cùng nhau cố gắng, cải thiện từng ngày.
[-] The following 5 users say Thank You to Ánh Nguyễn for this post:
  • Admin, Dương Trần, Gia Nam_DCN, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Tuấn Hùng
Reply
#2
Xin chào mọi người!
Em tên là: Lê Viết Tùng 
Lớp chuyên ngành: Cơ Khí 3 -K13
Lớp phần mềm: NX-K13
Người đứng giảng: Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Thế Hoành, Phạm Văn Hoàng, Lê Văn Kì, Lê Đình Trường, Phạm Đức Tín
Sau đây là 1 số video mô phỏng gia công của em:

- Tiện:- Phay 2D: - Phay 3D:

[-] The following 2 users say Thank You to LeVietTung_4CHaUI for this post:
  • , Gia Nam_DCN
Reply
#3
Xin chào mọi người!
Em tên là: Trần Văn Phan
Lớp phần mềm: NX-K13
Người đứng giảng: Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Thế Hoành, Phạm Văn Hoàng, Lê Văn Kì, Lê Đình Trường, Phạm Đức Tín
Sau đây là 1 số video mô phỏng gia công của em:
Tiện:

Phay2D:


Phay3D

[-] The following 2 users say Thank You to Trần Văn Phan_4CHaUI for this post:
  • , Gia Nam_DCN
Reply
#4
Xin chào mọi người!
Em tên là: Nguyễn Thanh Quang
Lớp phần mềm: NX-K13
Người đứng giảng: Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Thế Hoành, Phạm Văn Hoàng, Lê Văn Kì, Lê Đình Trường, Phạm Đức Tín
Sau đây là 1 số video mô phỏng gia công của em:
Tiện:

Phay 2D:


Phay 3D:

[-] The following 2 users say Thank You to Nguyễn Thanh Quang_4CHaUI for this post:
  • , Gia Nam_DCN
Reply
#5
Xin chào mọi người!
Em tên là: Nguyễn Việt Hoàng
Lớp chuyên ngành: Cơ Khí 5 -K13
Lớp phần mềm: NX-K13
Người đứng giảng: Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Thế Hoành, Phạm Văn Hoàng, Lê Văn Kì, Lê Đình Trường, Phạm Đức Tín
Sau đây là 1 số video mô phỏng gia công của em:
- Tiện 2D:


- Phay 2D:

- Phay 3D:

[-] The following 3 users say Thank You to Nguyễn Việt Hoàng_4CHAUI for this post:
  • , Gia Nam_DCN, Đặng Văn Quý_4CHaUI
Reply
#6
Xin chào mọi người!
Em tên là: Nguyễn Viết Vinh
Lớp chuyên ngành: Cơ Khí 3 -K13
Lớp phần mềm: NX-K13
Người đứng giảng: Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Thế Hoành, Phạm Văn Hoàng, Lê Văn Kì, Lê Đình Trường, Phạm Đức Tín
Sau đây là 1 số video mô phỏng gia công của em:
[-] The following 2 users say Thank You to Nguyễn Viết Vinh_4CHaUI for this post:
  • , Gia Nam_DCN
Reply
#7
Xin chào mọi người!
Em tên là: Đinh Đức Hạnh
Lớp chuyên ngành: Cơ Khí 3 -K13
Lớp phần mềm: NX-K13
Người đứng giảng: Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Thế Hoành, Phạm Văn Hoàng, Lê Văn Kì, Lê Đình Trường, Phạm Đức Tín
Sau đây là 1 số video mô phỏng gia công của em:
[-] The following 2 users say Thank You to Đinh Đức Hạnh_4CHaUI for this post:
  • , Gia Nam_DCN
Reply
#8
Xin chào mọi người!
Em tên là: Phạm Duy Nhất
Lớp chuyên ngành: Cơ Khí 3 -K13
Lớp phần mềm: NX-K13
Người đứng giảng: Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Thế Hoành, Phạm Văn Hoàng, Lê Văn Kì, Lê Đình Trường, Phạm Đức Tín
Sau đây là 1 số video mô phỏng gia công của em:
[-] The following 3 users say Thank You to Phạm Duy Nhất_4CHaUI for this post:
  • , Gia Nam_DCN, Đá Tảng
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)