Cộng Đồng Kĩ Sư Cơ khí CAD/CAM Số 1 Việt Nam| Kĩ Sư 4CHaUI | CAD/CAM/CAE-CNC Engineer

Full Version: [Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box Catia
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
Xin chào mọi người, sau đây em xin phép thay mặt Box CATIA báo cáo tình hình hoạt động tháng 10 và đưa ra định hướng cho tháng 11.
I, Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2020.
- Sĩ số 2 nhóm lần lượt là 5 thành viên và 7 thành viên, tất cả đều hoạt động tích cực.
- Nhóm 1 đã hoàn thành module Part Design, nhóm 2 đã xong 2D Sketch.
II, Kế hoạch hoạt động cho tháng 11 năm 2020.
- Ôn luyện cho các thành viên hướng tới test 2D toàn Hội.
- Tiếp tục triển khai các buổi học theo lộ trình.
Dưới đây file chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1BGLp5ZL...sp=sharing
Xin chào mọi người, sau đây em xin phép thay mặt Box CATIA báo cáo tình hình hoạt động tháng 11 và đưa ra định hướng cho tháng 12.
I, Tình hình hoạt động tháng 11 năm 2020.
- Sĩ số 2 nhóm lần lượt là 5 thành viên và 7 thành viên, tất cả đều hoạt động tích cực.
- Nhóm 1 đã hoàn thành module Assembly Design và bóc tách bản vẽ, nhóm 2 đã xong Part Design.
II, Kế hoạch hoạt động cho tháng 12 năm 2020.
- Ôn luyện cho các thành viên hướng tới test 3D toàn Hội.
- Tiếp tục triển khai các buổi học theo lộ trình.
- Hỗ trợ các bạn ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì.
Dưới đây file chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1U5leHV9...sp=sharing
Xin chào mọi người, sau đây em xin phép thay mặt Box CATIA báo cáo tình hình hoạt động tháng 12/2020 và đưa ra định hướng cho tháng 1/2021
I, Tình hình hoạt động tháng 12 năm 2020.
- Sĩ số 2 nhóm lần lượt là 5 thành viên và 7 thành viên, tất cả đều hoạt động tích cực.
- Nhóm 1 đã hoàn thành bóc tách bản vẽ và sẵn sàng sang module Generative Shape Design, nhóm 2 đang thực hiện bóc tách bản vẽ.
II, Kế hoạch hoạt động cho tháng 1 năm 2021.
- Tiếp tục triển khai các buổi học theo lộ trình.
- Nhóm 1 tập trung vào Generative Shape Deisign, nhóm 2 tiếp tục bóc tách và xuất bản vẽ lắp
- Hỗ trợ các bạn ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì.
Dưới đây file chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/12aRzIBh...sp=sharing
Xin chào mọi người, sau đây em xin phép thay mặt Box CATIA báo cáo tình hình hoạt động tháng 03 và đưa ra định hướng cho tháng 04/2021.
I, Tình hình hoạt động tháng 03 năm 2021.
- Số thành viên giảm, còn 7 thành viên + 2 đứng giảng.
- Tinh thần học tập của Box giảm đáng kể.
II, Kế hoạch hoạt động cho tháng 4 năm 2021.
- Hoàn thành nội dung Thiết kế ngược từ file scan và 1 phần nội dung Thiết kế ngược từ 3 hình chiế
- Khôi phục tinh thần học trong Box.
Dưới đây file chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1YbYqeDA...sp=sharing
Cảm ơn mọi người đã đọc !
Xin chào mọi người, sau đây em xin phép thay mặt Box CATIA báo cáo tình hình hoạt động tháng 04 và đưa ra định hướng cho tháng 05/2021.
I, Tình hình hoạt động tháng 04 năm 2021.
- Số thành viên giảm, còn 6 thành viên + 2 đứng giảng.
- Tinh thần học tập của Box giảm đáng kể.
II, Kế hoạch hoạt động cho tháng 5 năm 2021.
- Hoàn thành nốt nội dung dựng lại file từ hình ảnh chèn vào phần mềm.
- Chuẩn bị tinh thần Box cho sinh nhật Hội lần thứ 12.
Dưới đây file chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1kc_v9eQ...sp=sharing
Cảm ơn mọi người đã đọc !
Xin chào mọi người, sau đây em xin phép thay mặt Box CATIA báo cáo tình hình hoạt động tháng 09 và đưa ra định hướng cho tháng 10/2021.
I, Tình hình hoạt động tháng 09 năm 2021.
- Tuyển thành viên mới: tuyển được thêm 17 thành viên. Tổng sĩ số Box hiện tại là 23 thành viên.
- Xây dựng lớp và lên kế hoạch học tập cho khóa tiếp theo.
II, Kế hoạch hoạt động cho tháng 10 năm 2021.
- Hoàn thành Module 2D Sketch.
- Nắm được cơ bản Part Design
Dưới đây file chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1F8-nZWX...sp=sharing
Cảm ơn mọi người đã đọc !
(10-03-2021, 02:04 AM)Lê Việt Hưng_4CHaUI Wrote: [ -> ]Xin chào mọi người, sau đây em xin phép thay mặt Box CATIA báo cáo tình hình hoạt động tháng 09 và đưa ra định hướng cho tháng 10/2021.
I, Tình hình hoạt động tháng 09 năm 2021.
- Tuyển thành viên mới: tuyển được thêm 17 thành viên. Tổng sĩ số Box hiện tại là 23 thành viên.
- Xây dựng lớp và lên kế hoạch học tập cho khóa tiếp theo.
II, Kế hoạch hoạt động cho tháng 10 năm 2021.
- Hoàn thành Module 2D Sketch.
- Nắm được cơ bản Part Design
Dưới đây file chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1F8-nZWX01dMfdubcclIm5nuEC88Ofuks/view?usp=sharing
Cảm ơn mọi người đã đọc !

Xin lỗi em, nhưng có vẻ em upload nhầm file tháng 5 đúng ko nhỉ @@ !
(10-03-2021, 12:06 PM)Dũng Orion Wrote: [ -> ]
(10-03-2021, 02:04 AM)Lê Việt Hưng_4CHaUI Wrote: [ -> ]Xin chào mọi người, sau đây em xin phép thay mặt Box CATIA báo cáo tình hình hoạt động tháng 09 và đưa ra định hướng cho tháng 10/2021.
I, Tình hình hoạt động tháng 09 năm 2021.
- Tuyển thành viên mới: tuyển được thêm 17 thành viên. Tổng sĩ số Box hiện tại là 23 thành viên.
- Xây dựng lớp và lên kế hoạch học tập cho khóa tiếp theo.
II, Kế hoạch hoạt động cho tháng 10 năm 2021.
- Hoàn thành Module 2D Sketch.
- Nắm được cơ bản Part Design
Dưới đây file chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1F8-nZWX01dMfdubcclIm5nuEC88Ofuks/view?usp=sharing
Cảm ơn mọi người đã đọc !

Xin lỗi em, nhưng có vẻ em upload nhầm file tháng 5 đúng ko nhỉ @@ !

À do em có chút nhầm lẫn nên bị nhầm link. Em đã sửa rồi ạ. Cảm ơn anh đã góp ý !
Xin chào mọi người, sau đây em xin phép thay mặt Box CATIA báo cáo tình hình hoạt động tháng 10 và đưa ra định hướng cho tháng 11/2021.
I, Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2021.
- Hoàn thành Module Sketch 2D.
- Học được cơ bản Part Design.
- Toàn bộ các thành viên đều tham gia Test Sketch toàn Hội.
II, Kế hoạch hoạt động cho tháng 11 năm 2021.
- Hoàn thành Part Dssign
- Nắm được ứng dụng qua lại giữa Part Design và Generative Shape Design.
Dưới đây file chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/127sn99O...sp=sharing
Cảm ơn mọi người đã đọc !
Xin chào mọi người, sau đây em xin phép thay mặt Box CATIA báo cáo tình hình hoạt động tháng 11 và đưa ra định hướng cho tháng 12/2021.
I, Tình hình hoạt động tháng 11 năm 2021.
- Hoàn thành Module Part Design.
- Hoàn thành cơ bản Module Assembly Design.
- Ôn tập test 3D toàn Hội.
II, Kế hoạch hoạt động cho tháng 12 năm 2021.
- Hoàn thành bài test 3D toàn Hội.
- Luyện tập bóc tách bản vẽ.
Dưới đây file chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1-_UaLoK...sp=sharing
Cảm ơn mọi người đã đọc !
Pages: 1 2 3 4