Cộng Đồng Kĩ Sư Cơ khí CAD/CAM Số 1 Việt Nam| Kĩ Sư 4CHaUI | CAD/CAM/CAE-CNC Engineer

Full Version: [4CHaUI] Link Test từ vựng Tiếng Nhật (Bài 1-2)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Chào các ae.

Thời gian còn làm việc ngoài Hà Nội, bằng một chút Tiếng Nhật của bản thân học tập được, mình cũng mong muốn gửi gắm Tiếng Nhật vào với mái nhà 4CHaUI. Thời gian trôi qua, ae mình cũng học tập được sơ cấp Tiếng Nhật. Tuy chưa phải tất cả nhưng dưới đây là những tâm huyết các ae trong lớp Tiếng Nhật 4CHaUI tạo ra. Hy vọng có thể mang lại giá trị cho các ae.

Mình xin chia sẻ tới ae  phần Link Test mà ae mình đã tạo ra và sử dụng để học từ vựng mỗi ngày. Các bạn cũng có thể tự tạo cho mình 1 Form để có thể học tập và tự kiểm tra bản thân mỗi ngày, không chỉ Tiếng Nhật, mà có thể cả Tiếng Anh nữa.

Nội dung này do chúng mình và các ae là sinh viên dựng lên theo giáo trình Minano nihongo, trong quá trình dựng khó tránh khỏi sai sót nên mong ae thông cảm và góp ý.

Chân thành cảm ơn anh em.

Link Test Từ Vựng Bài 01.

https://drive.google.com/open?id=1cMyU48..._gRRA0Ky8Y


Link Test Từ Vựng Bài 02.

Phần 01: https://drive.google.com/open?id=1TzTrUc...hw9c23bfoY

Phần 02: https://drive.google.com/open?id=1nnYtGL...h5PkowgBMU

Phần 03: https://drive.google.com/open?id=15sgzPy...mDp4fizysE

Phần 04: https://drive.google.com/open?id=1ecU3-V...JHzjF6UuHM

Phần 05: https://drive.google.com/open?id=1xvZ1I1...HK8DHYbRgY

Phần 06: https://drive.google.com/open?id=1JgJfTh...oE1k1QORgE

[Image: Capture383ecca93e004e2d.png]