Cộng Đồng Kĩ Sư Cơ khí CAD/CAM Số 1 Việt Nam| Kĩ Sư 4CHaUI | CAD/CAM/CAE-CNC Engineer

Full Version: Tài liệu phay CNC
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2

Viên Phát

Có file hướng dẫn thực hành phay CNC, mấy anh em đang học tham khảo nhé!
https://drive.google.com/file/d/1L_RksI0...sp=sharing
Bài tập Phay CNC có lời giải chi tiết. AE tham khảo nhé : 
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
Giải Bài Tập trong quyển Thực Hành CNC cho ae k11 tham khảo.
https://drive.google.com/open?id=1aKK813...CPZvsA3YmE

Lê Phát Viên

(11-06-2018, 12:41 PM)Tuấn Hùng Wrote: [ -> ]Bài tập Phay CNC có lời giải chi tiết. AE tham khảo nhé : 
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing

Hùng còn file Word không Hùng  Big Grin
Ae cho xin tài liệu học môn lập trình cnc đc không ạ ?

Lê Phát Viên

(07-22-2019, 10:29 PM)mr.hynovt Wrote: [ -> ]Ae cho xin tài liệu học môn lập trình cnc đc không ạ ?


Tài liệu môn lập trình CNC bạn nói ý là Giáo trình hay gì nhỉ?
(07-23-2019, 09:52 AM)Lê Phát Viên Wrote: [ -> ]
(07-22-2019, 10:29 PM)mr.hynovt Wrote: [ -> ]Ae cho xin tài liệu học môn lập trình cnc đc không ạ ?


Tài liệu môn lập trình CNC bạn nói ý là Giáo trình hay gì nhỉ?

Giáo trình đó bạn .

Lê Phát Viên

Ở đây mình có 1 file sách Giáo trình CNC, bạn có thể tham khảo thử nhé:
https://drive.google.com/file/d/1bjUelAb...sp=sharing
(07-23-2019, 11:37 AM)Lê Phát Viên Wrote: [ -> ]Ở đây mình có 1 file sách Giáo trình CNC, bạn có thể tham khảo thử nhé:
https://drive.google.com/file/d/1bjUelAb...sp=sharing

Cảm ơn bạn
(07-23-2019, 03:32 PM)mr.hynovt Wrote: [ -> ]
(07-23-2019, 11:37 AM)Lê Phát Viên Wrote: [ -> ]Ở đây mình có 1 file sách Giáo trình CNC, bạn có thể tham khảo thử nhé:
https://drive.google.com/file/d/1bjUelAb...sp=sharing

Cảm ơn bạn

Nếu hay bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình và mời mọi ng cùng đến với diễn đàn cad cam 4CHaUI nhé
Pages: 1 2