Cộng Đồng Kĩ Sư Cơ khí CAD/CAM Số 1 Việt Nam| Kĩ Sư 4CHaUI | CAD/CAM/CAE-CNC Engineer

Full Version: [Kỹ Sư 4CHaUI] CUỘC THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
CUỘC THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM


1. Thời gian cuộc thi:


- Ngày phát động:       06/07/2023
-  Ngày kết thúc:          05/08/2023

2. Thông tin cơ bản về cuộc thi

A.     Đối tượng tham gia
·       Thành viên tham gia rèn luyện đứng giảng (Bắt buộc)
B.     Hình thức thi:
·       Các nhóm tiến hành nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm theo quy trình cụ thể do BTC cung cấp. (Hoàn thành bước 1 mới đựơc hướng dẫn tiến hành bước 2)
·       Trong quá trình thi có 3 điểm check point để BTC đánh giá tiến độ cũng như mức độ làm việc của các nhóm.
·       Quá trình thi sẽ được cung cấp tài liệu từ BTC cũng như các trưởng nhóm trực thuộc
C.     Hình thức báo cáo:
·       Báo cáo tiến độ trong quá trình thi theo thể lệ quy định.
·       Form báo cáo do BTC cung cấp.
D.     Sản phẩm đầu ra:
·       Sản phẩm được cung cấp chi phí sản xuất tùy theo mức độ khả thi của sản phẩm.
·       Sản phẩm thực tế có thể sản xuất, gia công và sử dụng được.
·       Sản phẩm trưng bày và đánh giá theo tiêu chí của BTC

3. Đề bài:

      Thực trạng học tập của thành viên trên thư viện xuất hiện đau, mỏi vai gáy, và hệ luy lâu dài khác.
ðHãy phát triển một sản phẩm để giải quyết vấn đề trên.

Ví dụ: “ Thiết kế 1 chiếc bàn gấp gọn, giá kê máy tính thông minh ”

4. Các giai đoạn để tiến hành bài thi

-     B1: Nghiên cứu thị trường & khảo sát khách hàng. (từ 08/07 đến  09/07)
-     B2: Thiết lập thông số, đưa ra ý tưởng. (từ 10/07 đến 15/07)
Duyệt ý tưởng và dự tính chi phí (dự kiến ngày 16/07)
-     B3: Thiết kế, thử nghiệm sản phẩm. (từ 17/07 đến ngày 25/07)
-     B4: sản xuất (từ ngày 25/07 đến ngày 5/08)
Duyệt và nghiệm thu sản phẩm (dự kiến ngày 06/08)

5. Thông tin cụ thể của cuộc thi:

 Thông tin cụ thể được ghi trong link:Thể lệ cuộc thi
ĐĂNG KÝ NHÓM CUỘC THI

A.     Hình thức đăng ký.

·       Các nhóm đăng ký theo 4 nhóm đã chia trước. 
·       Trong 1 nhóm cần có ít nhất 06 thành viên.
·       Trong nhóm cần đủ thành viên của cả 3 BOX phần mềm trực thuộc.
[Image: Capture943efbed35d4e437.png]
B.     Hạn đăng ký:
·         Từ 07/07 đến 0h 09/07
·         Các nhóm điền link đăng ký và gửi lại danh sách dưới bài post này vào ngày 09/07.
C.     Link đăng ký
·         Các thành viên điền link  đăng ký  đây: Link đăng ký
·         Các thành viên tham gia nhóm Zalo sau khi điền link đăng ý để nhận nhóm: Nhóm Zalo
Các bạn chú ý về phạm vi, khối lượng công việc và yêu cầu tối thiểu từng phần của cuộc thi để cân đối nguồn lực, tránh việc ôm đồm thiếu chiều sâu ở những hạng mục chính hoặc "đầu voi đuôi chuột". Các cuộc thi gần đây đều gặp tình trạng như vậy.
Ngoài ra, mình gợi ý là đưa vào các sản phẩm đã được triển khai thực tế hoặc tương tự và có người hướng dẫn để đạt được hiệu quả cao vì thời gian 1 tháng là không nhiều để triển khai những sản phẩm mới hoàn toàn với các thành viên tham gia, dễ bị gặp tình trạng như ý đầu!
CUỘC THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM


1. Thời gian cuộc thi:

- Ngày phát động:       06/07/2023
-  Ngày kết thúc:          05/08/2023

2. Đề bài:

      Thực trạng học tập của thành viên trên thư viện xuất hiện đau, mỏi vai gáy, và hệ lụy lâu dài khác.
ðHãy phát triển một sản phẩm để giải quyết vấn đề trên.

Ví dụ“ Thiết kế 1 chiếc bàn gấp gọn, giá kê máy tính thông minh ”

Để bắt đầu với giai đoạn 1 của cuộc thi. Chúng ta sẽ làm việc nhóm và đi đến khảo sát khách hàng để đánh giá sản phẩm theo hình dung thị trường.

     B1: Nghiên cứu thị trường & khảo sát khách hàng. (từ 10/07 đến  0h 12/07)

3. Thông tin cụ thể:

- Các nhóm tiến hành phân chia công việc thu thập ý kiến khách hàng 
- Đánh giá các sản phẩm trên thị trường để xác định thị phần cũng như độ đa dạng của các sản phẩm tương tự nếu có. 

Gợi ý: 

- Thị trường có thể là các trang Web bán sản phẩm tương tự, các trang thương mại điện tử để có đánh giá tổng quan về thị phần cũng như tham khảo thêm các thông số sản phẩm có sẵn.
- Khách hàng là các thành viên trong Hội, các cá nhân bên ngoài tùy theo lứa tuổi. 
- Đối tượng nên chia theo nhóm là:
  1. Tất cả thành viên của 4CHaUI
  2. Sinh viên kỹ thuật của HaUI
  3. Sinh viên trường Haui
  4. Người thân, bạn.
- Độ tuổi khảo sát nên phân theo lớp tuổi:
  1. < 10 tuổi.
  2. 10 - 16 tuổi.
  3. 16 - 20 tuổi.
  4. 20 - 30 tuổi.
  5. >30 tuổi
Yêu cầu giai đoạn 1:
- Các thành viên đội khảo sát điền đầy đủ thông tin vào Biểu mẫu như hình.
- Số lượng khảo sát khách hàng ít nhất >= 22  khách hàng.
- Nên tham khảo các sản phẩm tương tự trên thị trường khảo sát >=3 sản phẩm

[Image: Capture15f0d9e3ddb76b268.png]

- Sau khi khảo sát nhóm điền thông tin khảo sát vào Biểu mẫu. ( Trình bày như trong hình)
- Bôi vàng những mục được cho là lựa chọn của khách hàng.
 
[Image: Capture26f1289ff4b66f808.png]

- Có thể thu thập thêm thông tin để làm rõ cũng như thu thập dữ liệu cho sản phẩm
-  Nội dung khảo sát tối thiểu phải trả lời được câu hỏi:

[Image: Capture-3218be7543be3e8b8.png]

Biểu mẫu của phiếu sử dụng trong giai đoạn 01 của cuộc thi: Biểu mẫu
Tuyên dương các bạn đã thường xuyên tổ chức các hoạt động cho các bạn sinh viên cùng trải nghiệm, rất hay và thực tế.
Heart
Đứng ở góc nhìn là các bạn sinh viên thì mình thấy các bạn đã và đang có những cách làm đổi mới và phát triển 4CHaUI, nhưng hãy cố gắng duy trì cái giá trị cốt lõi của 4CHaUI nhé. " Đoàn kết- Giúp đỡ-Chia sẻ-Phát triển" quan trọng hơn hết học tập ở 4CHaUI là "Free".

Quay lại chủ để thiết kế sản phẩm . Hy vọng tại bước cuối cùng chúng ta sẽ được chứng kiển các sản phẩm mẫu được chế tạo bằng chính đôi bàn tay của các thành viên. Vậy nên các bạn hãy lựa chọn các sản phẩm hay, thiết thực và dễ chế tạo nhé.
CUỘC THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM

GIAI ĐOẠN 2: Lên ý tưởng 

  Sau khi kết thúc giai đoạn 1: Khảo sát khách hàng (6/7-12/7/2023). Chúng ta sẽ tiến hành sang giai đoạn 2: Lên ý tưởng.

1.Thời gian: 

- Ngày bắt đầu :   12/07/2023
-  Ngày kết thúc:   16/07/2023

2. Thông tin cụ thể:

-Bước 1: Lên list những nhu cầu khách hàng đã khảo sát ( dữ liệu thô).
*Gợi ý: sau khi thu nhận được các câu trả lời của khách hàng, ta sẽ tổng hợp lại và diễn dịch ngắn gọn nhất.

[Image: 1_41f10744e1e5e524.png]
 
- Bước 2 : Ghép nhóm nhu cầu khách hàng .

*Gợi ý: Từ câu trả lời của khách hàng ta sẽ chia thành cách nhóm khác nhau.
Vd: nhóm mẫu mã, nhóm chức năng làm việc, nhóm chức năng an toàn, nhóm chức năng công nghệ.

[Image: 2a803a1e4da4a96e7.png]

- Bước 3: Lập bảng D/W.

*Gới ý: Từ nhóm nhu cầu khách hàng ta sẽ lên bảng thông số của sản phẩm:
+ Thông số để trong khoảng từ a-b.
+ Gồm các tiêu chí khác: Vật liệu, An toàn, lắp ráp,...
Chú ý: D(Demand): yêu cầu cần phải có/ W(Wish): mong muốn sản phẩm sẽ có.

[Image: 387aa3850c5ae39a3.png]

3. Yêu cầu hoàn thành:

- Báo cáo tiến độ theo biểu mẫu sau:
- Mô tả ý tưởng ra word: cơ cấu, chi tiết tương tự,... 
Xin chào tất cả mọi người.
Em tên là: Đặng Văn Quý
Lớp chuyên ngành: Cơ khí 01 - K16
Nhóm 4 gồm có: Đặng Văn Quý, Lê Thị Ngọc Ánh, Đào Đức Thắng, Quách Vũ Hiếu, Lưu Văn Cường, Lưu Quang Quân, Đinh Phi Hùng, Dương Việt Hùng
Sau đây em xin nộp báo cáo giai đoạn 2:
Các tính năng sản phẩm:
- Có thể gấp gọn
- Tinh chỉnh độ cao
- Tinh chỉnh độ nghiêng
- Tích hợp chỗ để chuột
- Tích hợp chỗ để cốc, chai nước
- Cố định, giữ máy tính
- Sản phẩm có khe tản nhiệt
- Có quai xách
Giá sản xuất F0: 130.000 đồng
Link báo cáo: https://drive.google.com/file/d/1BX0wQhQ...sp=sharing
Xin chào tất cả mọi người.
Em tên là: Nguyễn Đức Tùng
Lớp chuyên ngành: Cơ khí 07 - K16
Nhóm 1 gồm có: Nguyễn Đức Tùng, Đinh Quang Thức. Nguyễn Vũ Phương Anh, Phan Viết Tuấn Anh, Nguyễn Đức Thịnh, Dương Danh Phú
Sau đây em xin nộp báo cáo giai đoạn 2
Các tính năng sản phẩm:
- Tinh chỉnh độ cao
- Tinh chỉnh độ nghiêng
- Tinh chỉnh độ xoay so với mặt đất
- Tích hợp chỗ để chuột
- Tích hợp chỗ để sổ bút
- Tích hợp chỗ đi dây 
- Có mút xốp chống trơn trượt, chống xước máy tính
- Sản phẩm có chức năng tản nhiệt
Giá sản xuất F0: 120.000 đồng
Link drive: https://drive.google.com/file/d/1ofIR7gX...sp=sharing
Link ảnh:
[Image: Screenshot-2023-07-18-130842e4ed8a30f0714646.png]
Xin chào tất cả mọi người
Em tên là: Nguyễn Anh Văn
Lớp chuyên ngành: Cơ khí 04-K15
Tên nhóm: nhóm 3
Thành viên nhóm: Nguyễn Anh Văn, Đỗ Thành Duy, Từ Đức Huy, Nguyễn Ngọc Tỉnh, Nguyễn Đỗ Phi, Trần Anh Quân, Nguyễn Văn Tiến
Sau đây em xin nộp báo cáo GĐ2 của nhóm:
https://drive.google.com/file/d/1h8trqnU...sp=sharing
Xin chào tất cả mọi người
Em tên là: Nguyễn Đức Hải
Lớp chuyên ngành: Ô tô 6-K16
Tên nhóm: nhóm 2
Thành viên nhóm: Nguyễn Đức Hải, Bùi Trung Kiên, Ngô Minh Lương, Bùi Minh Đức, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Sỹ Thoan, Mai Tùng Lâm, Lê Bá Nam, Nguyễn Văn Thịnh
Sau đây em xin nộp báo cáo GĐ2 của nhóm:
https://drive.google.com/file/d/1saTT8Dv...drive_link
Pages: 1 2 3