Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box Solidworks

#41
Báo cáo tình hình tháng 06-2022
Đưa ra định hướng tháng 07-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 06 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 7 đứng giảng
+ Solidworks 1: 5 thành viên
+ Solidworks 2: 12 thành viên
- Nội dung
+ Triển khai đăng ký khóa rèn luyện đứng giảng box Solidworks.
II. Kế hoạch box tháng 07 - 2022
+ Học tập khóa học đứng giảng.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-06.pdf (Size: 434.01 KB / Downloads: 8)
Reply
#42
Báo cáo tình hình tháng 07-2022
Đưa ra định hướng tháng 08-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 07 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 7 đứng giảng.
+ Nhóm rèn luyện đứng giảng Box Solidworks K15: 12 thành viên.
- Nội dung:
+ Hoàn thành đăng ký khóa rèn luyện đứng giảng box Solidworks.
+ Thực hiện lộ trình đã xây dựng cho khóa.
II. Kế hoạch box tháng 08 - 2022
+ Tiếp tục học tập khóa học đứng giảng.
+ Xét tuyển Mod Solidworks K15.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-07.pdf (Size: 437.34 KB / Downloads: 11)
[-] The following 3 users say Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • Nguyễn Thị Bích Ngọc_4CHaUI, Nguyễn Viết Đại_4CHaUI, Trần Danh Lưu_4CHaUI
Reply
#43
Báo cáo tình hình tháng 08-2022
Đưa ra định hướng tháng 09-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 8 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 7 đứng giảng.
+ Nhóm rèn luyện đứng giảng Box Solidworks K15: 11 thành viên.
- Nội dung:
+ Hoàn thành lộ trình đứng giảng K15.
+ Hoàn thành timeline buổi học, lộ trình K16.
II. Kế hoạch box tháng 09 - 2022
+ Tuyển sinh K16 mới vào box Solidworks.
+ Hoàn thành lộ trình khóa học K17 dưới Hà Nam.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo_cáo_box_Solidworks_tháng8.pdf (Size: 438.62 KB / Downloads: 17)
Reply
#44
Báo cáo tình hình tháng 09-2022
Đưa ra định hướng tháng 10-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 9 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 11 đứng giảng.
+ 40 học viên.
- Nội dung:
+ Tuyển sinh K16.
+ Phân chia học viên vào các 4 lớp.
II. Kế hoạch box tháng 10 - 2022
+ Bắt đầu khóa học K16.
+ Hoàn thành lộ trình khóa học K17 dưới Hà Nam.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo_cáo_box_Solidworks_tháng9.pdf (Size: 435.8 KB / Downloads: 8)
[-] The following 3 users say Thank You to Nguyễn Thế Anh_4CHaUI for this post:
  • Nguyễn Thị Bích Ngọc_4CHaUI, Vũ Hữu Bình_4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#45
Báo cáo tình hình tháng 10-2022
Đưa ra định hướng tháng 11-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 10 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 11 đứng giảng.
+ 34/42 học viên.
- Nội dung:
+ Khóa học Sketch .
+ 3 ngày tự học.
+ Test lịch sử về hội.
II. Kế hoạch box tháng 11 - 2022
Test Skecth cho các thành viên k16.
+ Hoàn thành lộ trình khóa học K17 dưới Hà Nam.
+Giao lưu với Inventor.
+ Chuyển sang module 3D Feuture.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo_cáo_box_Solidworks_tháng10.pdf (Size: 441.64 KB / Downloads: 6)
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Thế Anh_4CHaUI for this post:
  • Hoàng Duy Đức_4CHaUI
Reply
#46
Báo cáo tình hình tháng 11-2022
Đưa ra định hướng tháng 12-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 11 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 11 đứng giảng.
+ 32/34 học viên.
- Nội dung:
+ Kết thúc Khóa học Sketch .
+ Đang hoàn thành khóa học Feature.
+ Giao lưu phần mềm giữa Solidworks và Inventor.
II. Kế hoạch box tháng 12 - 2022
+ Test Feature cho các thành viên k16.
+Giao lưu với Inventor và NX.
+ Chuyển sang module Assembly.
+ Hoàn thành lộ trình khóa học K17 dưới Hà Nam.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo_cáo_box_Solidworks_tháng11.pdf (Size: 464.33 KB / Downloads: 10)
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Thế Anh_4CHaUI for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI
Reply
#47
Báo cáo tình hình tháng 12-2022
Đưa ra định hướng tháng 1-2023
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 12 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 9 đứng giảng.
+ 27/32 học viên.
- Nội dung:
+ Kết thúc Khóa học Feature +Assembly .
+ Đang hoàn thành khóa học Drawing.
+ Tổ chức test Feature + Assembly cho thành viên K16.
II. Kế hoạch box tháng 11 - 2023
+ Tổ chức tìm kiếm tài năng cho thành viên trong Hội.
+ Hoàn thành module Drawing.
+ Hoàn thành lộ trình khóa học K17 dưới Hà Nam.
+ Tổ chức tất niên Hội.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo_cáo_box_Solidworks_tháng12.pdf (Size: 242.77 KB / Downloads: 5)
Reply
#48
Báo cáo tình hình tháng 1-2023

Đưa ra định hướng tháng 2-2023
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 1 - 2023
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 9 đứng giảng.
+ 25 học viên.
- Nội dung:
+ Kết thúc Khóa học cơ bản
+ Tổ chức cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng.
+ Tổ chức tất niên Hội.
II. Kế hoạch box tháng 2 - 2023
+ Tổ chức khóa học nâng cao cho k16
+ Tổ chức cắm trại cho thành viên.
Em xin chân thành cảm ơn!
[Image: F6Phu7h.jpg]

[Image: Bk6IlNg.jpg]

[Image: 166mhSb.jpg]

[Image: cuTSas1.jpg]

[Image: HhwxM3i.jpg]

[Image: zpkJLAR.jpg]
[Image: y3WuyR9.jpg]


Attached Files
.pdf   Báo_cáo_box_Solidworks_tháng1_.pdf (Size: 235.58 KB / Downloads: 16)
[-] The following 3 users say Thank You to Nguyễn Thế Anh_4CHaUI for this post:
  • Ngô Xuân Quang_4CHaUI, Nguyễn Vũ Phương Anh_4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#49
Báo cáo tình hình tháng 1-2023
Đưa ra định hướng tháng 2-2023
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 2 - 2023
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 9 đứng giảng.
+ 20 học viên.
- Nội dung:
+ Bắt đầu khóa học nâng
+ Các modul đã hoàn thành: 
1. Sketch nâng cao.
2. Feature nâng cao.
3. Bóc tách bản vẽ.
II. Kế hoạch box tháng 4 - 2023
+ Bắt đầu học những modul tiếp theo
+ Tham gia cuộc thi bên Ô tô tổ chức.
Em xin chân thành cảm ơn!

[Image: z4148065508745_8acb64dede1fa262ed14ed63e...a5cab3.jpg]


Attached Files
.pdf   Báo_cáo_box_Solidworks_tháng2_.pdf (Size: 274.46 KB / Downloads: 8)
[-] The following 3 users say Thank You to Nguyễn Thế Anh_4CHaUI for this post:
  • Tạ Văn Mạnh_4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI, Đỗ Hoành Chiến_4CHaUI
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)