Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box Solidworks

#31
Báo cáo tình hình tháng 8-2021
Đưa ra định hướng tháng 9-2021
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 8 - 2021
- Số lượng thành viên hoạt động: 8 thành viên.
- Nội dung: 
+ Xét duyệt mod.
+ Tiếp tục khóa rèn luyện đứng giảng.
II. Kế hoạch Box tháng 9 - 2021.
- Hoàn thành khóa rèn luyện đứng giảng.
- Xây dựng lộ trình năm học mới.
- Chuẩn bị nhiệm vụ tuyển thành viên.
Link drive: https://drive.google.com/file/d/1dGOpvD2...sp=sharing


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-08.pdf (Size: 459.45 KB / Downloads: 3)
[-] The following 3 users say Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • Dương Anh Đức_4CHaUI, Nguyễn Viết Đại_4CHaUI, Nguyễn Đăng Toàn_4CHaUI
Reply
#32
Báo cáo tình hình tháng 09-2021
Đưa ra định hướng tháng 10-2021
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 09 - 2021
-  Hoàn thành xây dựng lộ trình, giáo án, bài tập,...
-  Hoàn thành nhiệm vụ tuyển thành viên.
II. Kế hoạch box tháng 10 - 2021
- Tổ chức gặp mặt thành viên mới.
- Thực hiện lộ trình đã xây dựng.
- Tổ chức các lớp theo quy định.


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-09.pdf (Size: 439.08 KB / Downloads: 16)
[-] The following 2 users say Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • Nguyễn Viết Đại_4CHaUI, Tạ Văn Mạnh_4CHaUI
Reply
#33
Báo cáo tình hình tháng 10-2021
Đưa ra định hướng tháng 11-2021
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 10 - 2021
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 7 đứng giảng
+ Solidworks 1: 17 thành viên.
+ Solidworks 2: 9 thành viên.
+ Solidworks 3: 16 thành viên.

+ Solidworks 4: 18 thành viên.
- Nội dung
+  Hoàn thành tuyển thành viên: nhận thành viên, chia lớp, nhận đứng giảng,...
+ Hoàn thành module Sketch và đi đúng lộ trình đã xây dựng.
+ Hoàn thành kế hoạch giao lưu box Inventor.
+ Hoàn thành bài test Sketch.
II. Kế hoạch box tháng 11 - 2021
- Ôn tập lại module Sketch và test lại.
- Chuyển sang module Feature và tiếp tục đi theo lộ trình.
- Giải quyết vấn đề phát sinh.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-10.pdf (Size: 463 KB / Downloads: 25)
[-] The following 4 users say Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • Nguyễn Quang Tuyển_4CHaUI, Nguyễn Viết Đại_4CHaUI, Tạ Văn Mạnh_4CHaUI, Đặng Văn Nam_4CHaUI
Reply
#34
Báo cáo tình hình tháng 11-2021
Đưa ra định hướng tháng 12-2021
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 11 - 2021
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 7 đứng giảng
+ Solidworks 1 + 2: 15 thành viên
+ Solidworks 3: 13 thành viên.
+ Solidworks 4: 12 thành viên.
- Nội dung
+ Box đi đúng lộ trình.
+ Gộp lớp 1 và 2 để đảm bảo số lượng và nguồn lực.
+ Khảo sát ý kiến các thành viên về chất lượng học tập.
II. Kế hoạch box tháng 12 - 2021
- Tiếp tục đi theo lộ trình xây dựng và chuẩn bị cho bài test 3D
- Giải quyết vấn đề phát sinh.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-11.pdf (Size: 445.95 KB / Downloads: 14)
[-] The following 3 users say Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • , Nguyễn Viết Đại_4CHaUI, Trần Danh Lưu_4CHaUI
Reply
#35
Báo cáo tình hình tháng 12-2021
Đưa ra định hướng tháng 1-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 12 - 2021
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 6 đứng giảng
+ Solidworks 1 + 2: 14 thành viên
+ Solidworks 3: 10 thành viên.
+ Solidworks 4: 11 thành viên.
- Nội dung
+ Box đi đúng lộ trình.
+ Hoàn thành test 3D.
II. Kế hoạch box tháng 1 - 2022
- Tiếp tục đi theo lộ trình xây dựng.
- Hỗ trợ và phổ biến các thành viên về cuộc thi tìm kiếm tài năng.
- Giải quyết vấn đề phát sinh.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-12.pdf (Size: 445.77 KB / Downloads: 13)
Reply
#36
Báo cáo tình hình tháng 01-2022
Đưa ra định hướng tháng 02-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 01 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 6 đứng giảng
+ Solidworks 1 + 2: 12 thành viên
+ Solidworks 3: 7 thành viên.
+ Solidworks 4: 11 thành viên.
- Nội dung
+ Hoàn thành lộ trình đã xây dựng.
+ Hoàn thành cuộc thi tìm kiếm tài năng.
II. Kế hoạch box tháng 02 - 2022
- Bắt đầu lộ trình mới.
- Chia lại lớp, thành viên và đứng giảng để phù hợp với thời gian học.
Box Solidworks gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả những thành viên đã, đang và sẽ tiếp tục hoạt động tại Hội. Và những người luôn ủng hộ, theo dõi, quan tâm đến Box. Chúc tất cả mọi người cùng gia đình một năm mới luôn khỏe mạnh, gặt hái được nhiều thành công trong năm mới, hoàn thành tất cả mục tiêu đã đề ra.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-01.pdf (Size: 443.58 KB / Downloads: 14)
[-] The following 2 users say Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • Dương Anh Đức_4CHaUI, Vũ Hữu Bình_4CHaUI
Reply
#37
Báo cáo tình hình tháng 02-2022
Đưa ra định hướng tháng 03-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 02 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 6 đứng giảng
+ Solidworks 1: 11 thành viên
+ Solidworks 2: 15 thành viên
- Nội dung
+ Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
+ Hoàn thành công việc chia lại lớp và đứng giảng.
+ Tinh thần thành viên suy giảm sau kỳ nghỉ Tết và sự thay đổi liên tục trong phương thức học tập của Trường.
II. Kế hoạch box tháng 03 - 2022
+ Tiếp tục học tập theo lộ trình.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-02.pdf (Size: 441.5 KB / Downloads: 6)
Reply
#38
Báo cáo tình hình tháng 03-2022
Đưa ra định hướng tháng 04-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 03 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 6 đứng giảng
+ Solidworks 1: 6 thành viên
+ Solidworks 2: 15 thành viên
- Nội dung
+ Tiếp tục thực hiện lộ trình học tập đã đề ra.
+ Tinh thần của thành viên học tập và đứng giảng bị giảm mạnh.
II. Kế hoạch box tháng 04 - 2022
+ Tiếp tục học tập theo lộ trình.
+ Mau chóng quay trở lại học trực tiếp.
+ Kéo lại tinh thần cho các thành viên.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-03.pdf (Size: 444.11 KB / Downloads: 11)
Reply
#39
Báo cáo tình hình tháng 04-2022
Đưa ra định hướng tháng 05-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 04 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 6 đứng giảng
+ Solidworks 1: 5 thành viên
+ Solidworks 2: 13 thành viên
- Nội dung
+ Tiếp tục thực hiện lộ trình học tập đã đề ra.
+ Học tập trực tiếp.
+ Tinh thần của thành viên học tập và đứng giảng đã được cải thiện hơn.
II. Kế hoạch box tháng 05 - 2022
+ Tiếp tục học tập theo lộ trình.
+ Chuẩn bị hoàn thành khóa học kì II.
Một số hình ảnh của box Solidworks trong tháng qua:
[Image: z3381848146775_aba7d6441b23ab8d0e0f0a9e6373d1e0.jpg]
[Image: z3381848125626_f9363b4f45af3d1f4d5a07a824aa462f.jpg]
[Image: z3381848141822_4a4c2707b55163988908b55a97b66bef.jpg]
Hoạt tập trực tiếp của box.
[Image: z3381848146442_bb95123e3feb70429688bf3dba48c032.jpg]
Hoạt động đá bóng nội bộ Box.
[Image: z3381848151758_dd5fc3f31941c6e482f0250d5cbfea57.jpg]
[Image: z3381848134780_b5ebc10adb0f4d1b9e624977ec9523e8.jpg]
Liên hoan Box
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-05.pdf (Size: 448.33 KB / Downloads: 7)
[-] The following 3 users say Thank You to Đặng Đức Tuyến_4CHaUI for this post:
  • , Dương Trần, Phạm Long_4CHaUI
Reply
#40
Báo cáo tình hình tháng 05-2022
Đưa ra định hướng tháng 06-2022
Box Solidworks
I. Tổng kết hoạt động box tháng 05 - 2022
-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 7 đứng giảng
+ Solidworks 1: 5 thành viên
+ Solidworks 2: 12 thành viên
- Nội dung
+ Hoàn thiện lộ trình học tập.
+ Triển khai cuộc thi thiết kế máy.
II. Kế hoạch box tháng 06 - 2022
+ Triển khai khóa học đứng giảng box Solidworks.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Box-Solid-tháng-05.pdf (Size: 436.66 KB / Downloads: 15)
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)