Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box Solidworks

#21
Báo cáo tình hình tháng 05-2020
Đưa ra định hướng tháng 06-2020 
Box Solidworks
I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 05 - 2020

- Sĩ số Thành viên học tập: 20/2 lớp 

- Các hoạt động học tập:

+ Hình thức học tập: Online + Offline

+ Thay đổi cơ cấu các buổi học: 1 tuần gồm 1 buổi học + 1 buổi chữa bài tập và cùng học ôn các môn chuyên ngành

+ Hoàn thành Surface: 4/4 buổi

+ Tham gia cuộc thi Tìm hiểu và thiết kế máy 2020

- Các hoạt động thêm: các sự kiện và hoạt động chào mừng sinh nhật Hội

II. Kế hoạch Box tháng  06 - 2020

- Nội dung học:

+ Mở đăng kí khóa rèn luyện đứng giảng K13

+ Bắt đầu Khóa rèn luyện đứng giảng K13

Tổ chức hoạt động trong Box và tham gia các hoạt động của Hội

- Tổ chức ôn thi trong Box cùng toàn Hội


Dưới đây là bản tổng kết đầy đủ:
[url=https://drive.google.com/open?id=1FksdFNPnEcXzNBBmcizZcEoYYNSHjIPf][/url]File Báo cáo chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1lyxhaXS...sp=sharing

File Excel kèm theo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...sp=sharing
Em xin chân thành cảm ơn!
Thế giới chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng
chỉ thiếu người có thể kiên trì đến cùng
[-] The following 1 user says Thank You to Nguyễn Việt Anh _ 4CHaUI for this post:
  • Hoàng Khải Hưng_4CHaUI
Reply
#22
Báo cáo tình hình tháng 06-2020
Đưa ra định hướng tháng 07-2020
Box Solidworks

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 06 - 2020

- Sĩ số Thành viên học tập: 20/2 lớp

- Các hoạt động học tập:

+ Ôn thi kết thúc học phần

+ Tổ chức đăng kí khóa rèn luyện đứng giảng Box Solidworks K13
- Nội dung học:

II. Kế hoạch Box tháng  07 - 2020

+ Bắt đầu Khóa rèn luyện đứng giảng K13

+ Học 9 buổi của khóa rèn luyện theo lộ trình.

- Tổ chức hoạt động trong Box và tham gia các hoạt động của Hội

Dưới đây là bản tổng kết đầy đủ:
https://drive.google.com/file/d/1hh6-JAt...sp=sharing

Lộ trình học khóa rèn luyện đứng giảng Solidworks K13:
https://drive.google.com/file/d/103o_Xnm...sp=sharing
Thế giới chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng
chỉ thiếu người có thể kiên trì đến cùng
Reply
#23
Báo cáo tình hình tháng 07-2020
Đưa ra định hướng tháng 08-2020
Box Solidworks

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 07 - 2020

- Sĩ số thành viên lớp Rèn luyện đứng giảng: 9

- Các hoạt động học tập:

+ Rèn luyện đứng giảng: Hoàn thành 9/12 buổi.

+ Tiến hành bài test A: Hoàn thành, các thành viên điểm số còn thấp 

- Xét tuyển Mod cho Box

II. Kế hoạch Box tháng  08 - 2020

+ Hoàn thành rèn luyện khóa đứng giảng (11/8).

+ Chuẩn bị cho tuyển thành viên (15/8 - 12/9).

+ Xây đựng, lên nội dung cho kênh Youtube.

Dưới đây là bản tổng kết đầy đủ:
https://drive.google.com/file/d/1aN1ipPf...sp=sharing

Em xin chân thành cảm ơn!
[-] The following 5 users say Thank You to Phạm Văn Điệp_4CHaUI for this post:
  • , Gia Nam_DCN, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Nguyễn Việt Anh _ 4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#24
Báo cáo tình hình tháng 08-2020
Đưa ra định hướng tháng 09-2020
Box Solidworks

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 08 - 2020

- Sĩ số thành viên lớp Rèn luyện đứng giảng: 9

- Các hoạt động học tập:

+ Hoàn thành khóa rèn luyện đứng giảng. 

+ Tiến hành bài test 2: Hoàn thành, các thành viên điểm số còn thấp.

- Xây dựng kênh Youtube.

II. Kế hoạch Box tháng  09 - 2020

+ Hoàn thành bài tập lớn cuối khóa, chọn ra thành viên đứng giảng cho các lớp.

+ Tuyển thành viên K14 theo kế hoạch của BQT.

+ Hoàn thành xây dựng nội dung khóa cơ bản của kênh Youtube. 

File báo cáo đính kèm 
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.docx   Báo cáo Box Solidworks tháng 8.docx (Size: 207.43 KB / Downloads: 5)
Reply
#25
Báo cáo tình hình tháng 09-2020
Đưa ra định hướng tháng 10-2020
Box Solidworks

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 09 - 2020

- Sĩ số thành viên lớp Rèn luyện đứng giảng: 8/9

- Các hoạt động học tập:

+ Tuyển thành viên k14: 75 thành viên  

+ Tuyển chọn thành viên đứng giảng: 8 người

- Xây dựng kênh Youtube.

II. Kế hoạch Box tháng  10 - 2020

+ Lộ trình 5 ngày tìm hiểu phần mềm.

+ Tiến hành triển khai học tập khóa cơ bản theo kế hoạch đã đề ra.

+ Hoàn thành xây dựng nội dung khóa cơ bản của kênh Youtube (Assembly và drawing).

File báo cáo đính kèm 
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.docx   Báo cáo Box Solidworks tháng 9.docx (Size: 205.62 KB / Downloads: 6)
"Con người làm nên số phận chứ không phải số phận làm nên con người." 
[Naruto Uzumaki - Naruto]
Reply
#26
Báo cáo tình hình tháng 10-2020
Đưa ra định hướng tháng 11-2020
Box Solidworks

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 10 - 2020

         Ø Sĩ số: 52/75 ( hiện tại )

o  Solidworks1: 7
o  Solidworks2: 7
o  Solidworks3: 6
o  Solidworks4: 9
o  Solidworks5: 7
o  Solidworks6: 9
o  Solidworks7: 7
Nội dung: 
- Thành viên K14 nhận lớp 
- Hành trình ôn luyện 5 ngày 
- Bài test sketch cơ bản và lịch sử hội 
- Hoàn thành học Modul Sketch
- Hoàn thành video hướng dẫn lệnh khóa cơ bản 

II. Kế hoạch Box tháng  11 - 2020

o  ổn định lại thành viên các lớp sau Test sketch
o  Cho thành viên K14 bắt đầu tự hướng dẫn lệnh và check bài chéo nhau.
o  Cùng các Box khác tổ chức Test Sketch cho thành viên K14
o  Chuyển sang Module Feature

File báo cáo đính kèm 
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.docx   Báo cáo Box Solidworks tháng 10.docx (Size: 209.86 KB / Downloads: 2)
"Con người làm nên số phận chứ không phải số phận làm nên con người." 
[Naruto Uzumaki - Naruto]
Reply
#27
Báo cáo tình hình tháng 11-2020
Đưa ra định hướng tháng 12-2020
Box Solidworks

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 11 - 2020

         Ø Sĩ số: 39/75 ( hiện tại )

o  Solidworks2: 6
o  Solidworks3: 4
o  Solidworks4: 6
o  Solidworks5: 5
o  Solidworks6: 8
o  Solidworks7: 6
Nội dung: 
- Hoàn thành Module sketch
- Test Sketch toàn hội 
- Hoàn thành Modul feature
- Giao lưu vơi Inventer 

II. Kế hoạch Box tháng  12 - 2020

o  Cùng các Box khác tổ chức Test Feature 3D cho thành viên K14
o  Chuyển sang Module Assembly, Mô phỏng hoàn thành 6 buổi với nội dung như lộ trình đã gửi lên.
o  Tổ chức thêm buổi giao lưu với các lớp Inventor


File báo cáo đính kèm
Link drive: https://drive.google.com/file/d/1jv4Ssmk...sp=sharing
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.docx   Báo cáo Box Solidworks tháng 11.docx (Size: 210.22 KB / Downloads: 1)
"Con người làm nên số phận chứ không phải số phận làm nên con người." 
[Naruto Uzumaki - Naruto]
Reply
#28
Báo cáo tình hình tháng 12-2020
Đưa ra định hướng tháng 1-2021
Box Solidworks

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 12 - 2020

-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 7 đứng giảng. 
o  Solidworks1: 4 + Solidworks7: 5
o  Solidworks2: 5 + Solidworks5: 4
o  Solidworks3: 3 + Solidworks4: 3
o  Solidworks6: 6
Nội dung: 
- Hoàn thành Module lắp ráp và mô phỏng. Triển khai modul xuất bản vẽ.
- Test 3D toàn hội 
II. Kế hoạch Box tháng  1 - 2021
- Hoàn thành modul drawing theo đúng lộ trình. 
- Công bố điểm bài test.
- Tổ chức các hoạt động đời sống cho học viên, Các buổi định hướng khóa nâng cao. 
- Tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng 2021. 
File báo cáo đính kèm
Link drive:https://drive.google.com/file/d/1psMcpcFz-6LZWFUHLE0s-v-i9TZCxL4h/view?usp=sharing

Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.docx   Báo cáo Box Solidworks tháng 12.docx (Size: 211.12 KB / Downloads: 6)
"Con người làm nên số phận chứ không phải số phận làm nên con người." 
[Naruto Uzumaki - Naruto]
[-] The following 2 users say Thank You to Phạm Văn Điệp_4CHaUI for this post:
  • Dương Trần, Kĩ Sư 4CHaUI
Reply
#29
Báo cáo tình hình tháng 3-2021
Đưa ra định hướng tháng 4-2021
Box Solidworks

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 3 - 2021

-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 7 đứng giảng. 
 Solidworks NC 1: 10 thành viên
 Solidworks NC 2: 4 thành viên
Nội dung: 
- Hoàn thành lộ trình giai đoạn 1 khóa nâng cao. 
- Tìm hiểu và chia sẻ về chuyên ngành và phần mềm lên diễn đàn. 
II. Kế hoạch Box tháng  4 - 2021

o  Hoàn thành lộ trình đã đề ra theo đúng tiến độ.
o  Tổ chức các hoạt động ôn thi cho các thành viên k13,14.
File báo cáo đính kèm
Link drive:https://drive.google.com/file/d/1fpfwC5zV4w55-YHg-GZjoSII6LLHYCSn/view?usp=sharing

Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.docx   Báo cáo Box Solidworks tháng 3.docx (Size: 210.19 KB / Downloads: 3)
"Con người làm nên số phận chứ không phải số phận làm nên con người." 
[Naruto Uzumaki - Naruto]
[-] The following 1 user says Thank You to Phạm Văn Điệp_4CHaUI for this post:
  • Dương Trần
Reply
#30
Báo cáo tình hình tháng 4-2021
Đưa ra định hướng tháng 5-2021
Box Solidworks

I. Tổng kết tình hình và hoạt động Box tháng 4 - 2021

-  Số lượng thành viên hoạt động:
+ 7 đứng giảng. 
 Solidworks NC 1: 10 thành viên
 Solidworks NC 2: 4 thành viên
Nội dung: 
- Hoàn thành lộ trình khóa nâng cao
- Dừng viết bài viết chia sẻ về chuyên ngành và phần mềm của học viên. 
II. Kế hoạch Box tháng  4 - 2021

o  Hoàn thành lộ trình đã đề ra theo đúng tiến độ.
o  Tổ chức các hoạt động ôn thi cho các thành viên k14.
o  Tổ chức cuộc thi thiết kế máy. 

File báo cáo đính kèm
Link drive:https://drive.google.com/file/d/1aRXZRnq4x7YCrBNgEY5A2wnHAEt7Ic3q/view?usp=sharing

Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.docx   Báo cáo Box Solidworks tháng 4.docx (Size: 209.36 KB / Downloads: 5)
"Con người làm nên số phận chứ không phải số phận làm nên con người." 
[Naruto Uzumaki - Naruto]
[-] The following 1 user says Thank You to Phạm Văn Điệp_4CHaUI for this post:
  • Dương Trần
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)