Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box SiemensNX

#31
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 08/2021 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 09/2021: 


1.Tình hình hoạt động tháng 08/2021:
- Hoàn thành khóa đứng giảng.
- Hoàn thành việc tuyển thành viên K14
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 09/2021:
- Triển khai dạy online khóa K14 từ ngày 05/09.
- Hoàn thành các nội dung Sketch và test sketch.
- Chuyển sang modul 3D feature.
Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 08/2021 và định hướng tháng 09/2021.
File báo cáo chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/16r_VwBm...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 4 users say Thank You to LeVietTung_4CHaUI for this post:
  • , Nguyễn Việt Hoàng_4CHAUI, Nguyễn Đăng Toàn_4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#32
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 09/2021 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 10/2021: 


1.Tình hình hoạt động tháng 09/2021:
- Tiếp tục triển khai học online.
- Hoàn thành bài test sketch 2D.
- Hoàn thành việc tuyển thành viên K14 đợt 2.
- Đã chuyển sang modul 3D feature.
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 10/2021:
- Tiếp tục học modul 3D feature.

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 09/2021 và định hướng tháng 10/2021.
File báo cáo chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1gSXu2CWz6hgxz2b4Q92J7aI1Mjpc-w8F/view?usp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 5 users say Thank You to LeVietTung_4CHaUI for this post:
  • , Nguyễn Hữu Đạt_4CHaUi, Nguyễn Mạnh Cường_4CHaUI, Tạ Văn Mạnh_4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#33
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 10/2021 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 11/2021: 


1.Tình hình hoạt động tháng 10/2021:
- Tiếp tục triển khai học online.
- Hoàn thành bài test sketch 2D toàn hội.
- Hoàn thành bài test 3D cho lớp NX 1
- Lớp NX 1 chuyển sang học Synchronous.
- Lớp NX 2 chuyển sang học 3D feature.
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 11/2021:
- Lớp NX 1 tiếp tục học Synchronous và chuẩn bị sang phần CAM
- Lớp NX 2 tiếp tục học modul 3D feature.

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 10/2021 và định hướng tháng 11/2021.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1SR3IL2F...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 4 users say Thank You to LeVietTung_4CHaUI for this post:
  • , Nguyễn Viết Đại_4CHaUI, Tạ Văn Mạnh_4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#34
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 11/2021 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 12/2021: 


1.Tình hình hoạt động tháng 11/2021:
- Tiếp tục triển khai học online.
- Hoàn thành bài test 3D và Synchronous.
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 12/2021:
- Học và hoàn thành phần gia công tiện.
- Chuẩn bị nội dung và kiến thức phần gia công phay.
- Ôn tập chuẩn bị test 3D toàn hội.

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 11/2021 và định hướng tháng 12/2021.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1bRVVqHA...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 4 users say Thank You to LeVietTung_4CHaUI for this post:
  • , , Trần Minh Hoàng_4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#35
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 12/2021 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 1/2022: 


1.Tình hình hoạt động tháng 12/2021:
- Tiếp tục triển khai học online.
- Hoàn thành bài test tiện và phay 2D
2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 1/2022:
- Chuẩn bị nội dung và kiến thức phần modul mới Assembly và Drafting.
- Chuẩn bị kiến thức thi Tìm kiếm tài năng.

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 12/2021 và định hướng tháng 11/2022.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1XOm4Qdq...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 3 users say Thank You to LeVietTung_4CHaUI for this post:
  • , , Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#36
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 12/2021 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 1/2022: 


1.Tình hình hoạt động tháng 1/2022:
- Tiếp tục triển khai học online.
- Ôn tập modul Assembly
- Hoàn thành phần mô phỏng.
- Hoàn thành modul xuất bản vẽ.2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 2/2022:
- Chuẩn bị nội dung và kiến thức phần modul mới Sheet metal và Surface.


Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 1/2022 và định hướng tháng 2/2022.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1IRBbDGR...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 5 users say Thank You to LeVietTung_4CHaUI for this post:
  • , , Cao Văn Đạt_4CHaUI, Dương Anh Đức_4CHaUI, Trần Danh Lưu_4CHaUI
Reply
#37
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 1/2022 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 2/2022: 


1.Tình hình hoạt động tháng 2/2022:
- Tiếp tục triển khai học online.
- Hoàn thành modul Sheet metal và Surface
- Học phần Phay 3D2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 3/2022:
- Hoàn thành phần Phay 3D.
- Triển khai lớp Khuôn và Mastercam


Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 2/2022 và định hướng tháng 3/2022.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1UYeUf30...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 1 user says Thank You to LeVietTung_4CHaUI for this post:
  • Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#38
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 3/2022 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 4/2022: 


1.Tình hình hoạt động tháng 3/2022:
- Hoàn thành khóa Khuôn và Mastercam2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 4/2022:
- Chuyển giao Box phần mềm cho các thành viên K14

- Chuẩn bị rèn luyện cho các thành viên về các modun trong phần mềm.

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 3/2022 và định hướng tháng 4/2022.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1EiDeNJy...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 2 users say Thank You to LeVietTung_4CHaUI for this post:
  • Gia Nam_DCN, Trần Minh Hoàng_4CHaUI
Reply
#39
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 6/2022 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 7/2022:

1. Tình hình hoạt động tháng 6/2022
- Tổ chức tham gia sinh nhật hội lần thứ 13.
- Hoàn thành xét tuyển MOD NX nhiệm kì 2022-2023.
- Hoàn thành xét duyệt đứng giảng khóa mới.

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 7/2022
- Tổ chức khóa rèn luyện đứng giảng.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023.
- Xây dựng lộ trình năm học mới.

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 6/2022 và định hướng tháng 7/2022.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1t0x2m1b...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
Reply
#40
Em xin thay mặt Box Siemens NX tổng kết tình hình hoạt động trong tháng 7/2022 và đưa ra định hướng hoạt động trong tháng 8/2022:

1. Tình hình hoạt động tháng 7/2022
- Hoàn thành 5/6 buổi rèn luyện đứng giảng.
- Hoàn thành lộ trình và kế hoạch tuyển sinh khóa tới.

2. Kế hoạch hoạt động trong tháng 8/2022
- Tổ chức trọn vẹn tuyển sinh khóa mới.

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 7/2022 và định hướng tháng 8/2022.
File báo cáo chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1DZx-nY6...sp=sharing
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
[-] The following 4 users say Thank You to Nguyễn Viết Đại_4CHaUI for this post:
  • LeVietTung_4CHaUI, Nguyễn Thế Anh_4CHaUI, Trần Danh Lưu_4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)