Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box Inventor

#41
Báo cáo tình hình tháng 08-2022
Box Inventor
I. Các nội đã triển khai trong tháng 08 - 2022
- Hoạt động số lượng thành viên:
+ Đứng giảng 07/10
+ Sĩ số: 12/51
- Nội dung:
+ Triển khai hoàn thành khóa đứng

+ Xây dựng lộ trình học viên K16
+Bàn giao Mod Box inventor k15 
II. Kế hoạch hộp tháng 09 - 2022
- Triển khai tuyển học viên k16
- Chuẩn bị năm học mới
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-tháng-8.pdf (Size: 224.69 KB / Downloads: 8)
[-] The following 4 users say Thank You to Trịnh Thanh Tùng_4CHaUI for this post:
  • Hoàng Duy Đức_4CHaUI, Lưu Văn Cường_4CHaUI, Nguyễn Thế Anh_4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#42
Báo cáo tình hình tháng 09-2022
Box Inventor
I. Các nội đã triển khai trong tháng 09 - 2022
- Hoạt động số lượng thành viên:
+ Đứng giảng 07/07
+ Sĩ số: 07/07
- Nội dung:
+ Triển khai hoàn thành khóa đứng

+ Xây dựng lộ trình học viên K16
II. Kế hoạch hộp tháng 10 - 2022
- Triển khai học kỳ mới.
- Chuẩn bị năm học mới.
Em xin chân thành cảm ơn!


Attached Files
.pdf   Báo cáo tháng 9.pdf (Size: 202.44 KB / Downloads: 8)
[-] The following 1 user says Thank You to Trịnh Thanh Tùng_4CHaUI for this post:
  • Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#43
Báo cáo tình hình tháng 10-2022
Box Inventor
1.     Tình hình chung của Box
-Số lượng thành viên hoạt động : 10 thành viên.
+Đứng giảng lớp : 07 thành viên.
+Quản lí chất lượng : 03 thành viên.
-Nội Dung:
+Sắp xếp, tổ chức các lớp học phần mềm về cho đứng giảng.
+Triển khai 3 ngày tự học và làm bài test lịch sử hội.
2.   Kế hoạch hoạt động trong tháng 11
-Hoạt động học tập:
+Kết thúc module 2D sketch.
+Chuyển sang 3D Model.
+Test 2D sketch toàn Hội dự kiến vào sáng 6/11 nếu mọi thứ thuận lợi và test bù vào buổi chiều.
+Off hội tháng 11 sau khi test bù.
+Dự kiến kết hợp với Solid để thực hiện giao lưu phần.
+Có ý kiến lập đội bóng đá mở đầu giữa các box phần mềm


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-tháng-10.pdf (Size: 146.62 KB / Downloads: 4)
[-] The following 1 user says Thank You to Trịnh Thanh Tùng_4CHaUI for this post:
  • Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#44
Báo cáo tình hình tháng 11-2022
Box Inventor

1.     Tình hình chung của Box
-Số lượng thành viên hoạt động : 10 thành viên.
+Đứng giảng lớp : 07 thành viên.
+Quản lí chất lượng : 03 thành viên.
-Nội Dung:
+Sắp xếp, tổ chức các lớp học phần mềm về 3D feature.
+Triển khai học tập  và làm bài test lý thuyết 3D.
2.   Kế hoạch hoạt động trong tháng 12
-Hoạt động học tập:
+Kết thúc module 3D.
+Chuyển sang 3D Assembly.
+Triển khai Test 3D sketch toàn Hội dự kiến.
+Off hội tháng 12, test bù.
+Dự kiến kết hợp với Solid để thực hiện giao lưu phần mềm.


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-tháng-11.pdf (Size: 148.62 KB / Downloads: 15)
[-] The following 3 users say Thank You to Trịnh Thanh Tùng_4CHaUI for this post:
  • Dương Trần, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#45
Báo cáo tình hình tháng 12-2022
Box Inventor

1.     Tình hình chung của Box
-Số lượng thành viên hoạt động : 10 thành viên.
+Đứng giảng lớp : 07 thành viên.
+Quản lí chất lượng : 03 thành viên.
-Nội Dung:
+Sắp xếp, tổ chức các lớp học phần mềm.
+Triển khai học tập à hoàn thành khóa cơ bản phần mềm.
2.   Kế hoạch hoạt động trong tháng 1.
-Hoạt động học tập:
+Kết thúc khóa cơ bản phần mềm.
+Hoàn thành cuộc thi tìm kiếm tài năng 2022.
+Triển khai học tập sau tết nguyên đán.
+Phối hợp tổ chức tất niên hội.


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Inventor.pdf (Size: 221.62 KB / Downloads: 6)
[-] The following 1 user says Thank You to Trịnh Thanh Tùng_4CHaUI for this post:
  • Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#46
Báo cáo tình hình tháng 01 - 2023
BOX INVENTOR
1.     Tình hình chung của Box
-Số lượng thành viên hoạt động : 10 thành viên.
+Đứng giảng lớp : 07 thành viên.
+Quản lí chất lượng : 03 thành viên.
+Sĩ số:
-        Lớp 1: 4/8
-        Lớp 2: 4/8
-        Lớp 3: 13/13
-Nội Dung:
+Sắp xếp, tổ chức các lớp học.
+Hoàn thành khóa cơ bản phần mềm.
2.   Kế hoạch hoạt động trong tháng 2.
-Hoạt động học tập:
+Kết thúc khóa cơ bản phần mềm.
+Hoàn thành cuộc thi tìm kiếm tài năng 2022.
+Tổ chức khóa nâng cao.


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Inventor- tháng 1.pdf (Size: 199.39 KB / Downloads: 7)
Reply
#47
Báo cáo tình hình tháng 02 - 2023
BOX INVENTOR

1.    Tình hình hoạt động tháng 02

·       Sĩ số:
-        Lớp 1: 07/08.
-        Lớp 2: 06/06.
·       Thành viên: 05/07.
·       Hỗ trợ quản lý chất lượng: 02 (người)
·       Nội dung cụ thể:
-               Có một số thay đổi về lộ trình so với niên khóa trước.
-               Công tác tham gia giảng dạy chuyển đổi phương thức hoạt động.
-               Nội quy khóa nâng cao được thúc đẩy mạnh.
-               Nhận thấy nhiều sự thay đổi rõ rệt từ cả học viên lẫn đứng giảng
1.    Định hướng hoạt động tháng 03

·       Hoạt động học tập:
-        Kết thúc module khung chuyển qua hàn.
-        Hoàn thành design cơ bản trước tháng 4.
-        Dự kiến có 1 buổi talkshow cuối tháng 3 đầu tháng 4.
·       Hoạt động đời sống:
-        Dự kiến có 1 buổi talkshow cuối tháng 3 đầu tháng 4.
-        Định hướng học viên về giá trị của Hội, lợi ích của đứng giảng, quá trình để trở thành 1 người lãnh đạo


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Inventor thang 02.pdf (Size: 255.95 KB / Downloads: 11)
[-] The following 1 user says Thank You to Trịnh Thanh Tùng_4CHaUI for this post:
  • Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#48
Báo cáo tình hình tháng 03 - 2023
BOX INVENTOR

1.    Tình hình hoạt động tháng 02

·       Sĩ số:
-        Lớp 1: 0̣9
·       Thành viên: 04/07.
·       Hỗ trợ quản lý chất lượng: 02 (người)
·       Nội dung cụ thể:
-               Công tác tham gia giảng dạy chuyển đổi phương thức hoạt động.
-               Nội quy khóa nâng cao được thúc đẩy mạnh.
-               Nhận thấy nhiều sự thay đổi rõ rệt từ cả học viên.
1.    Định hướng hoạt động tháng 04

·       Hoạt động học tập:
-        Kết thúc module khung hàn.
-        Hoàn thành design cơ bản trước tháng 4.
·       Hoạt động đời sống:
-        Dự kiến có 1 buổi talkshow cuối tháng 3 đầu tháng 4.
-        Định hướng học viên về giá trị của Hội, lợi ích của đứng giảng, quá trình để trở thành 1 người lãnh đạo


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Inventor thang 03.pdf (Size: 259.03 KB / Downloads: 15)
[-] The following 3 users say Thank You to Trịnh Thanh Tùng_4CHaUI for this post:
  • Chu Vương Hoàng_4CHaUI, Nguyễn Mạnh Cường_4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#49
Báo cáo tình hình tháng 04 - 2023
BOX INVENTOR

1.    Tình hình hoạt động tháng 04
·       Sĩ số:
-        Lớp 1: 0̣7
·       Thành viên: 04/07.
·       Hỗ trợ quản lý chất lượng: 02 (người)
·       Nội dung cụ thể:
-               Hoàn thành module Design, Surface như dự kiến.
-               Thi đánh giá năng lực cho thành viên cuối khóa.
1.    Định hướng hoạt động tháng 05
·       Hoạt động học tập:
-        Phân nhóm và phân đề tài TKM về cho thành viên.
-        Chia support về cho từng nhóm.
·       Hoạt động đời sống:
-            Tổ chức off hội tháng 05 với các mini game, team build.
-        Công tác, phân công chuẩn bị sinh nhật hội.


Attached Files
.pdf   Báo-cáo-Inventor thang 04.pdf (Size: 259.35 KB / Downloads: 6)
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)