Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Kĩ sư 4CHaUI] THÔNG BÁO HỌP THÀNH VIÊN BQT

#21
[4CHaUI] THÔNG BÁO
Họp Ban Quản Trị - Tháng 10

1.Thời gian: 18h Tối thứ 7, ngày 03/10/2020
2.Địa điểm: Sảnh tầng 2 thư viện - A11.
3.Thành phần: Thành viên Ban Quản Trị và tất cả đội ngũ hỗ trợ đời sống
4.Nội dung:
  4.2 Tổng kết các kế hoạch trong tháng 09
        Tổng kết hoạt động tuyển thành viên.
  4.1 Kế hoạch tháng 10:
   Học tập
      Bàn giao thành viên cho các box.
      Triển khai hoạt động 5 ngày tự tìm hiểu phần mềm.
      Kế hoạch học và test sketch.
      Chuẩn bị kế hoạch thiết kế máy thực tế.
    Các mảng khác:
      Tổ chức trung thu toàn Hội.
      Triển chủ đề offline hội các tháng sau. 

Buổi Offline có nhiều nội dung quan trọng yêu cầu tất cả thành viên có mặt đầy đủ, đúng giờ (sớm hơn 5p). Xin cảm ơn!!
Người ta đi theo nơi đâu có sự Dũng Cảm,
và tin nơi đâu có sự Trung Thực.
[-] The following 2 users say Thank You to Hoàng Khải Hưng_4CHaUI for this post:
  • , Dương Trần
Reply
#22
[4CHaUI] THÔNG BÁO
Họp Ban Quản Trị - Tháng 11

1.Thời gian: 18h Tối thứ 7, ngày 31/10/2020
2.Địa điểm: Sảnh tầng 2 thư viện - A11.
3.Thành phần: Thành viên Ban Quản Trị và tất cả đứng giảng
4.Nội dung:
  4.2 Tổng kết các kế hoạch trong tháng 10
        Tổng kết module sketch. (Hưng)
        Lớp cộng đồng Design. (Việt Anh)
        Chủ đề offline tháng 11. (Ban quản trị)
        Test thử bài sketch (Tất cả đứng giảng)
  4.1 Kế hoạch tháng 11:
   Học tập
      Kế hoạch module 3D model.
      Triển khai Test Sketch toàn Hội.
      Chuẩn bị kế hoạch lớp cộng đồng "Đồ họa hai chiều".
      Điều chỉnh hoạt động đội quản lí chất lượng.
      Kế hoạch liên kết 4C.
    Các mảng khác:
      Triển chủ đề offline hội các tháng sau. 
      ................
P/s: Trước buổi họp 5 mod vui lòng thống kê lại danh sách thành viên trong từng lớp giúp mình

 Xin cảm ơn!!
Người ta đi theo nơi đâu có sự Dũng Cảm,
và tin nơi đâu có sự Trung Thực.
[-] The following 8 users say Thank You to Hoàng Khải Hưng_4CHaUI for this post:
  • , , Dương Trần, Dương Văn Hiền, Giáp Hải Bình_4CHaUI, Lê Việt Hưng_4CHaUI, Tạ Đông, Trương Văn Thăng_4CHaUI
Reply
#23
[4CHaUI] THÔNG BÁO
Họp Ban Quản Trị - Tháng 12

1.Thời gian: 18h Tối thứ 4, ngày 02/11/2020
2.Địa điểm: Sảnh tầng 2 thư viện - A11.
3.Thành phần: Thành viên Ban Quản Trị + Hoàng Anh.
4.Nội dung:
  4.2 Tổng kết các kế hoạch trong tháng 11
        Tổng kết bài test sketch. (Thăng)
        Tổng kết module 3D model. (Việt Anh)

  4.1 Kế hoạch tháng 12:
   Học tập
      Kế hoạch module lắp ráp.
      Triển khai Test 3D model toàn Hội. (Thăng, Điệp lên đề test. Tuyền tổ chức buổi test)

    Các mảng khác:
      Triển chủ đề offline Hội (Bùi Việt+ Hoàng Anh).
      Tổ chức MiniGame.
      Đăng ảnh hoạt động lên diễn đàn (Long).
      Cập nhật thành viên đứng giảng vào listmember. (5 mod)
      ................

 Xin cảm ơn!!
Người ta đi theo nơi đâu có sự Dũng Cảm,
và tin nơi đâu có sự Trung Thực.
[-] The following 2 users say Thank You to Hoàng Khải Hưng_4CHaUI for this post:
  • , Trương Văn Thăng_4CHaUI
Reply
#24
[4CHaUI] THÔNG BÁO
Họp Ban Quản Trị - Tháng 01

1.Thời gian: 18h Tối thứ 3, ngày 05/01/2021
2.Địa điểm: Sảnh tầng 2 thư viện - A11.
3.Thành phần: Thành viên Ban Quản Trị +tất cả thành viên lớp Inventor 1, SolidWorks 4.
4.Nội dung:
  4.2 Tổng kết các kế hoạch trong tháng 12
        Tổng kết bài test 3D model (Điệp).
        Tổng kết khóa cơ bản, định hướng khóa nâng cao (Việt Anh).

  4.1 Kế hoạch tháng 01:
   Học tập
      Kế hoạch khóa học nâng cao (Việt Anh).
      Triển khai cuộc thi tìm kiếm tài năng (Việt Anh).

    Các mảng khác:
      Triển chủ đề offline Hội (Nam, Bình).
      Chuẩn bị tất niên Hội (Khải, Tuyền)
      Tổ chức MiniGame. (Việt)
      Đăng ảnh hoạt động lên diễn đàn (Long).
     Lên lịch chấm test bài 3D model (Thăng, Điệp)
      ................

 Xin cảm ơn!!
Người ta đi theo nơi đâu có sự Dũng Cảm,
và tin nơi đâu có sự Trung Thực.
[-] The following 3 users say Thank You to Hoàng Khải Hưng_4CHaUI for this post:
  • Dương Trần, Tạ Đông, Đức Nguyễn _ HaUI
Reply
#25
[4CHaUI] THÔNG BÁO
Họp Online Ban Quản Trị - Tháng 03

1.Thời gian: 20h Tối thứ chủ nhật, ngày 07/03/2021
2.Link Skype: https://join.skype.com/vgIfH874OE8k
3.Thành phần: Thành viên Ban Quản Trị.
4.Nội dung:
  4.1. Triển khai học Online và Offline cho các Box phần mềm.
  4.2. Triển khai hoạt động viết bài tìm hiểu kiến thức chuyên ngành trên diễn đàn.
Người ta đi theo nơi đâu có sự Dũng Cảm,
và tin nơi đâu có sự Trung Thực.
[-] The following 3 users say Thank You to Hoàng Khải Hưng_4CHaUI for this post:
  • Lê Phát Viên, Lê Thanh Hải_4CHaUI, Đức Nguyễn _ HaUI
Reply
#26
[4CHaUI] THÔNG BÁO
Họp Ban Quản Trị - Tháng 04

1.Thời gian: 18h Tối thứ 7, ngày 03/04/2021
2.Địa điểm: Sảnh tầng 3 thư viện - A11.
3.Thành phần: Thành viên Ban Quản Trị
4.Nội dung:
  4.2 Tổng kết các kế hoạch học các box

  4.1 Kế hoạch tháng 04:
   Học tập:
      Phân công triển khai cuộc thi thiết kế máy cuối khóa (Việt Anh).
      Chuẩn bị ôn tập học kì (Việt Anh).

    Các mảng khác:
      Đăng các bài tìm hiểu lên trang page (Việt)
      Đăng ảnh hoạt động lên diễn đàn (Long).
      Làm thẻ, hồ sơ và áo Hội (Khải)
      ................

 Xin cảm ơn!!
Người ta đi theo nơi đâu có sự Dũng Cảm,
và tin nơi đâu có sự Trung Thực.
[-] The following 2 users say Thank You to Hoàng Khải Hưng_4CHaUI for this post:
  • , Dương Trần
Reply
#27
[4CHaUI] THÔNG BÁO
Họp Ban Quản Trị - Tháng 05

1.Thời gian: 18h Tối thứ 3, ngày 04/05/2021
2.Địa điểm: Sảnh tầng 3 thư viện - A11.
3.Thành phần: Thành viên Ban Quản Trị
4.Nội dung:
  4.2 Tổng kết các kế hoạch học các box.
        Tổng kết hoạt động giải Game.
        Hoạt động làm thẻ và áo Hội.

  4.1 Kế hoạch tháng 05:
   Học tập:
      Triển khai cuộc thi thiết kế máy cuối khóa (Việt Anh+ Thăng).
      Chuẩn bị ôn tập học kì (Việt Anh).
      Triển khai hoạt động tổ chức chủ đề (Việt Anh).
      Chuẩn bị mở lớp cộng đồng Thiết Kế Đồ Họa Hai Chiều (Hưng+ Việt Anh)

    Các mảng khác:
      Đăng các bài tìm hiểu lên trang page (Việt)
      Đăng ảnh hoạt động lên diễn đàn (Long).
      Chuẩn bị kế hoạch sinh nhật Hội (Khải)


 Xin cảm ơn!!
Người ta đi theo nơi đâu có sự Dũng Cảm,
và tin nơi đâu có sự Trung Thực.
Reply
#28
[4CHaUI] THÔNG BÁO
Họp Online Ban Quản Trị - Tháng 07

1.Thời gian: 23h Tối thứ hai, ngày 05/07/2021
2.Link Skype: https://join.skype.com/vgIfH874OE8k
3.Thành phần: Thành viên Ban Quản Trị.
4.Nội dung:
  4.1. Kế hoạch học khóa đưng giảng
  4.2. Chuyển giao MOD
  4.3. Chuyển giao BLĐ
Người ta đi theo nơi đâu có sự Dũng Cảm,
và tin nơi đâu có sự Trung Thực.
[-] The following 1 user says Thank You to Hoàng Khải Hưng_4CHaUI for this post:
  • Đức Nguyễn _ HaUI
Reply
#29
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 8/2021

1.Thời gian: 20h Tối thứ 4, ngày 04/08/2021
2.Địa điểm: Zoom
https://zoom.us/j/7618493338?pwd=S0dSdFl...lOOTE3dz09
Zoom ID: 761 849 3338
Passcode: nFSB88
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 7
- Triển khai kế hoạch tháng 8:
  · Xác định mục tiêu Ban quản trị.
  · Hoàn thành lớp rèn luyện đứng giảng các Box.
  · Kế hoạch xét tuyển Mod và đứng giảng của 2 Box Solidworks, Inventor.
  · Xây dựng đội hỗ trợ: Kỹ thuật, tổ chức, thủ thư, truyền thông,...
  · Xây dựng kế hoạch tuyển thành viên khóa mới.
  · Xây dựng lộ trình khóa mới cho cả 5 Box.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Xin cảm ơn!
[-] The following 7 users say Thank You to Vũ Công Tuyền_4CHaUI for this post:
  • , Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, LeVietTung_4CHaUI, Nguyễn Việt Anh _ 4CHaUI, Nguyễn Đăng Toàn_4CHaUI, Trương Văn Thăng_4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply
#30
[4CHaUI] THÔNG BÁO
HỌP BAN QUẢN TRỊ - Tháng 9/2021

1.Thời gian: 20h Tối thứ 6, ngày 03/09/2021
2.Địa điểm: Zoom
https://zoom.us/j/7618493338?pwd=S0dSdFl...lOOTE3dz09
Zoom ID: 761 849 3338
Passcode: 4CHaUI
3.Thành phần: Ban quản trị
4.Nội dung
- Tổng kết các hoạt động trong tháng 8
- Triển khai kế hoạch tháng 9:
  · Xét tuyển đứng giảng.
  · Hoàn thành lộ trình và các quy chuẩn.
  · Xét tuyển thành viên khóa mới.
5. Yêu cầu
- Yêu cầu các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Xin cảm ơn!
[-] The following 7 users say Thank You to Vũ Công Tuyền_4CHaUI for this post:
  • Dương Trần, Hoàng Khải Hưng_4CHaUI, Hồng Sơn, Nguyễn Đăng Toàn_4CHaUI, Tô Xuân Tạo_4CHaUI, Trương Văn Thăng_4CHaUI, Đặng Đức Tuyến_4CHaUI
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)