Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TRẺ 4CHaUI NĂM 2019

#31
Họ tên là Phạm Văn Quân
Lớp Catia - K11
Đứng giảng: anh Đàm Văn Công , Nguyễn Văn Quân , Hạ Văn Hiếu
Em xin nộp bài thi cuộc thi " Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI"
Bài thi gồm 1 file mềm( 1 file bản word thuyết minh, 1 file lắp ghép, file part), ảnh, 1 video vẽ một chi tiết điển hình.
Link file mềm :https://www.mediafire.com/file/4a3fno87k...c.rar/file

[Image: hpRCFCw.jpg]

[Image: tFeNRp2.jpg]
[-] The following 3 users say Thank You to Phạm Quân_4CHaUI for this post:
  • , Admin, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI
#32
Họ và tên : Lê Quang Thịnh
Lớp Iventor 1 - K12
Do anh Nguyễn Tuấn Hùng và anh Hoàng Ngọc Khương làm đứng giảng
Em xin nộp bài thi : Máy chiết rót, đóng lắp chai tự động
Bài thi gồm : 3 ảnh render, file mềm  video vẽ chi tiết điển hình, video mô phỏng em render toàn out ra ngoài em xin phép nọp video quay màn hình 
[im

[Image: WRXK3Bw.png]
[Image: U90w6Ld.png]
[Image: NSAtu4I.png]https://drive.google.com/open?id=1EPZCfk...fDc299mbWi
[-] The following 4 users say Thank You to Quang Thịnh_4CHaUI for this post:
  • , Admin, Hiếu Black, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI
#33
xin chào tất cả mọi người
em là phạm bá khánh lớp inventor3
người hướng dẫn trần hồng tuân, phạm minh tú, đặng nam trường, phạm văn nam đứng giảng
em xin được nộp bài tập chủ đề
link thuyết minh: https://drive.google.com/open?id=1VcRLiD...Pq903uYWl4
file nén: https://drive.google.com/open?id=1IMYYK4...c7pKixs6YR


[Image: WCgVs26.jpg]
[Image: 8d7k3gK.jpg]
[Image: RJTJlvG.jpg]
[-] The following 5 users say Thank You to Phạm Bá Khánh_4CHaUI for this post:
  • , Admin, Hiếu Black, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI, Phạm Duy Thắng _ 4CHaUI
#34
Em tên là: Nguyễn Kim Văn
học viên lớp Catia - K11
đứng giảng là anh Đàm Văn Công , Nguyễn Văn Quân , Hạ Văn Hiếu
em xin nộp bài thi cuộc thi " Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI"
Bài thi: Máy cắt sắt
Bài thi gồm 1 file mềm(  1 file lắp ghép, 1 file part), 2 ảnh render
Link file mềm :https://drive.google.com/open?id=14iKt4idgTWWgO6h17szPOgSE0iTbsM6G
[Image: oZuISu.png]

[Image: tvhGDE.png]
[-] The following 4 users say Thank You to vanvantai for this post:
  • , Admin, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI, Phạm Minh Tú
#35
Em tên là Nguyễn Thanh Tùng
học viên lớp Catia - K11
đứng giảng là anh Đàm Văn Công , Nguyễn Văn Quân , Hạ Văn Hiếu
em xin nộp bài thi cuộc thi " Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI"
Bài thi: Máy mài
Bài thi gồm 1 file mềm( 1 file bản word thuyết minh, 1 file lắp ghép, 1 file part), 3 ảnh render, 1 video vẽ một chi tiết điển hình.
[Image: ONZWAf.png]

file nén: https://drive.google.com/open?id=1pHxXjn...tmRxglsUfS
[-] The following 4 users say Thank You to Nguyễn Chí Đoàn for this post:
  • , Admin, Hiếu Black, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI
#36
Em tên là : Nguyễn Thế Toán
Lớp : Solidworks 2- K12
Đứng giảng: anh Hoàng Văn Thiệp , Nguyễn Đức Ninh
Em xin nộp bài thi cuộc thi " Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI"
Bài thi gồm 2 file mềm( 1 file bản word thuyết minh+1 file lắp ghép, file part), 3 ảnh render , 1 video một cụm chi tiết điển hình và 1 video mô phỏng
Video chi tiết điển hình  
Video mô phỏng  
Link File thuyết minh https://drive.google.com/open?id=16JaAoE...nlH36ULDfc
Link file Part+ Lắp ghép   https://drive.google.com/open?id=1vHXHLE...TEWqIetAQx
 3 Ảnh 
[Image: 124.jpg]

[Image: render.jpg]
[Image: render2.jpg]
[-] The following 4 users say Thank You to Toanck7_Kisu4CHaUI for this post:
  • , Admin, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI, Phạm Duy Thắng _ 4CHaUI
#37
Em tên là : Nguyễn Tiến Mạnh
Lớp : Solidworks 2- K12
Đứng giảng: anh Hoàng Văn Thiệp , Nguyễn Đức Ninh
Em xin nộp bài thi cuộc thi " Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI"
Bài thi gồm 2 file mềm( 1 file bản word thuyết minh+1 file lắp ghép, file part), 3 ảnh render , 1 video một cụm chi tiết điển hình và 1 video mô phỏng
[Image: GZuO11.jpg]
[Image: KnhJj6.jpg]
[Image: YtIYOP.jpg]
https://drive.google.com/open?id=1MgFzbN...AKLyfDaTLx
[-] The following 3 users say Thank You to NguyenTienManh_4cHaUI for this post:
  • , Admin, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI
#38
Họ tên : Lê Ngọc Tùng Lâm
Lớp Catia - K11
Đứng giảng: anh Đàm Văn Công , Nguyễn Văn Quân , Hạ Văn Hiếu
Em xin nộp bài thi cuộc thi " Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI"
Bài thi gồm 1 file mềm(  1 file lắp ghép, file part), ảnh render
Chủ đề : Động cơ 6 xi lanh xuyên tâm khí nén
Link file mềm https://drive.google.com/open?id=1RsURd7...0D1taV3nZh

[Image: zh5rH5Q.jpg]
[Image: LLu05TL.jpg]
[Image: 4edeWtM.jpg]
[-] The following 3 users say Thank You to tunglamck3k11 for this post:
  • , Admin, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI
#39
Em tên là Thân Văn Hiệp
Học lớp Creo-K11
Đứng giảng: anh Dương , bạn Luân
Em xin nộp bài cuộc thi "Tìm kiếm tài năng trẻ 4C"
Bài dự thi gồm (file word thuyết minh, file part, file lắp ghép),ảnh và 1 video vẽ chi tiết điển hình
Link mềm:
https://drive.google.com/open?id=1olAZuM...srfhbmnmd0
[Image: 9ZYfNUj.png]
[Image: 0pf4X99.png]
[Image: ka233DX.png]
[-] The following 4 users say Thank You to Hiệp Thân for this post:
  • , Admin, Hiếu Black, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI
#40
Video 
Tên em là Trần Phi Long
Học lớp Solidworks 4 K12
Do anh Lê Kim Ngọc và anh Dương Danh Hanh đứng giảng
Em xin nộp bài thi cuộc thi " Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI"
Bài thi gồm: 3 ảnh render, file thuyết minh, video mô phỏng, video vẽ chi tiết điển hình
file mềm: https://drive.google.com/open?id=1uRoqa3...9yNG4JPFEA
[Image: MDlXKl.jpg]
[Image: sRXhKD.jpg]
[Image: LSYMF3.jpg][-] The following 3 users say Thank You to PhiLong_KiSu4CHaUI for this post:
  • , Admin, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)