Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[4CHaUI] CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TRẺ 4CHaUI NĂM 2019

#11
Em tên là : Nguyễn văn Toản
Học lớp Inventor1 - K12 
Do bạn  Khương và bạn Hùng đứng giảng.
Em xin nộp bài thi "Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI năm 2019".
Bài nộp gồm : file bài vẽ , file word. 3 ảnh render, 1 video mô phỏng và 1 video vẽ chi tiết điển hình
Ảnh Render:
[Image: B3ymOV.jpg]
[Image: uzfyuP.jpg]
[Image: tnYI6O.jpg]
Video mô phỏng:

Video vẽ chi tiết điển hình:


Linh file sản phẩm và file mềm:
https://drive.google.com/open?id=14wOX2Z...ENcHpxcLmp
#12
Em tên là: Nguyễn Ngọc Ánh
Lớp phần mềm : Inventor1-k12
Do 2 anh: Nguyễn Tuấn Hùng, Hoàng Ngọc khương đứng giảng
Em xin nộp bài thi " Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI"
Bài thi:
[Image: qDyLOHz.png]
[Image: FYhehiI.jpg]
[Image: 05E0ea5.jpg]


Link Drive:
https://drive.google.com/open?id=1GDd9ut...H_uUw9j9JI
[-] The following 9 users say Thank You to Ánh Nguyễn for this post:
  • , Admin, Hiếu Black, Hoàng Ngọc Khương, Hoàng TP, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI, Phạm Minh Tú, Quang Thịnh_4CHaUI, Tạ Đông
#13
Em là Nguyễn Ngọc Trịnh lớp Solidworks 4- K12 
Do anh Dương Danh Hanh và anh Lê Kim Ngọc đứng giảng 
Em xin nộp bài thi "Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI năm 2019".
Link file mềm gồm ( File part, file lắp ghép. bản thuyết minh)
https://drive.google.com/open?id=1gVSyIA...b06WOH7e3D
Video


Ảnh render máy 
[Image: sLp7Au.jpg]
[Image: MmpiRp.jpg]
[Image: so0YYA.jpg]
[-] The following 9 users say Thank You to TrinhCk7K12_4CHaUI for this post:
  • , Admin, Hiếu Black, Hoàng Ngọc Khương, Hoàng TP, Nguyễn Việt Anh _ 4CHaUI, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI, Phạm Minh Tú, Tạ Đông
#14
Em tên là: Nguyễn Quốc Toàn
Lớp phần mềm : Inventor1-k12
Do 2 anh: Nguyễn Tuấn Hùng, Hoàng Ngọc khương đứng giảng
Em xin nộp bài thi " Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI"
bài thi: Robot dò đường 
Bài thi:  https://drive.google.com/open?id=1SeH-4T...p1VGYpKfJN
[Image: udSUvy.png]
[Image: QqyCHP.png]
[Image: DZMEZs.png]


#15
Em tên là Bùi Ngọc Linh
học viên lớp Solidworks 2 - K12
đứng giảng là anh Nguyễn Đức Ninh và anh Hoàng Văn Thiệp
em xin nộp bài thi " Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI"
Bài thi: Máy CNC MINI
Bài thi gồm file mềm,  ảnh render, bản word thuyết minh về sản phẩm, video vẽ một chi tiết và video mô phỏng
File mềm: https://drive.google.com/file/d/14hoMS0K...sp=sharing
[Image: lfJmR3q.jpg]
[Image: ypO7bzx.jpg]
[Image: Ipc9ivU.jpg]
Video vẽ sp chi tiết:

Video mô phỏng:
[-] The following 7 users say Thank You to Bùi Ngọc Linh_kỹ sư 4CHaUI for this post:
  • , Hiếu Black, Hoàng Ngọc Khương, Hoàng TP, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI, Phạm Minh Tú, Tạ Đông
#16
Em tên là: Nguyễn Mạnh Hùng
Học lớp Inventor 3-k12
do a Tú, a Trường, a Tuân, a Nam đứng giảng
e xin nộp bài thi: thang nâng
bài thì gồm có: 3 ảnh render, file mềm và video mô phỏng
[Image: Image1.png]
[Image: Image4.png]
[Image: Image6.png]
[-] The following 6 users say Thank You to hung_4chaui for this post:
  • , Hoàng Ngọc Khương, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI, Phạm Duy Thắng _ 4CHaUI, Phạm Minh Tú, Tạ Đông
#17
Em tên là Nguyễn Tuấn Anh
học viên lớp Solidworks 1- K12
Do anh Lê Thanh Hải và Phạm Duy Thắng đứng giảng
em xin nộp bài thi " Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI"
Bài thi: MÁY BAY VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG NGƯỜI LÁI
Bài thi gồm file mềm, bản word thuyết minh về sản phẩm, video vẽ một chi tiết và video mô phỏng, file render mô phỏng
LINK : https://drive.google.com/open?id=1xg2QrL...OXYG_xMnGX


[Image: lEaspu.jpg]
[Image: tvS0v1.jpg]
[Image: HgFYmS.jpg]
#18
Em tên là: Phạm Văn Hoàng
Học lớp solidworks 1 do anh LÊ THANH HẢI và anh PHẠM DUY THẮNG đứng giảng.
Em xin nộp bài thi "Tìm kiếm tài năng trẻ 4CHaUI năm 2019".
https://www.mediafire.com/file/hr21pbyqc...1.rar/file
[Image: aIb7N6r.png]
[Image: HpZuWHf.png]
[Image: DoMt8Oe.png]
[-] The following 5 users say Thank You to Phạm Hoàng Ck1_4CHAUI for this post:
  • , Hoàng TP, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI, Phạm Duy Thắng _ 4CHaUI, Tạ Đông
#19
Em tên là: Nguyễn Gia Nam
Học lớp Inventor 1-k12
do anh Hoàng Ngọc Khương và anh Nguyễn Tuấn Hùng đứng giảng
e xin nộp bài thi: máy cắt, mài cầm tay đa năng
bài thì gồm có: 3 ảnh render, file mềm, video mô phỏng, video vẽ chi tiết điển hình
[Image: 8eaOuo.png]
[Image: mOCBZK.png]
[Image: 5AoYah.png]link file mềm 
https://drive.google.com/open?id=1BB0SbM...Rxx0HaEp5l
link file thuyết minh https://drive.google.com/open?id=1Ope1hr...GkYSMyXKbT
[-] The following 4 users say Thank You to Gia Nam_DCN for this post:
  • , Hoàng TP, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI, Tạ Đông
#20
Xin chào tất cả mọi người!
Mình tên là:  Cao Thị Mến.
Lớp Inventor 1- k12.
Do hai anh Hoàng Ngọc Khương và Nguyễn Tuấn Hùng đứng giảng.
Mình xin nộp bài thi: máy tách hạt ngô.
Bài thi gồm có ảnh render, video mô phỏng, video vẽ chi tiết tiêu biểu, link file mềm và thuyết minh.

[Image: 6Tde9K1.jpg]
[Image: 5mx3slh.jpg]
[Image: sqrYe2u.jpg]


Link file mềm: https://drive.google.com/open?id=1Jpa9Z7...8dJnGCP_rg
Link thuyết minh : https://drive.google.com/open?id=1sSP5xm...WC14ys2TZ5
[-] The following 5 users say Thank You to Caothimen_4chaui for this post:
  • , Hoàng TP, Nguyễn Đức Lương_Kĩ sư 4CHaUI, Phạm Minh Tú, Tạ Đông


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)